Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

02.05

03.05

07.05

12.05

18.05

Święto PRACY

majowe kalendarium

bitwa pod Gorlicami

KonstytucjA 3 Majowa

Uniwersał Połaniecki

Przewrót Majowy

w 1890 roku po raz pierwszy obchodzono Święto Pracy

w 1915 roku rozpoczęła się bitwa pod Gorlicami zakończona zwycięstwem wojsk Austro – Węgier i Niemiec nad armią rosyjską

w 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja

w 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał Uniwersał Połaniecki, ograniczający poddaństwo chłopów

w 1926 roku rozpoczął się w Polsce tzw. Przewrót Majowy

01.05

w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła

JAN PAWEŁ II

7 maja 1794 roku w obozie pod Połańcem Tadeusz Kościuszko jako najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej wydał Uniwersał połaniecki, akt prawny, którego celem była poprawa sytuacji chłopów pańszczyźnianych. Jego pełna nazwa brzmiała: „Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych”.Podstawą prawną dla tego aktu był artykuł IV Konstytucji Trzeciego Maja gwarantujący chłopom opiekę prawa (i rządu krajowego), choć tylko w odniesieniu do umów zawieranych z dziedzicami. Umowy takie nie mogły być samowolnie zmieniane przez właścicieli gruntów i ich następców (spadkobierców, nabywców praw). Zapis konstytucyjny określał chłopów jako najliczniejszą w narodzie ludność, która powinna być traktowana zgodnie z zasadami sprawiedliwości i obowiązków chrześcijańskich. Te dosyć ogólnikowe sformułowania stanowiły punkt wyjścia wszelkich późniejszych planów reform, które miały na celu zniesienie lub ograniczenie poddaństwa chłopów.

Przewrót majowy (kliknij)