Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

PREINSCRIPCIÓ ESO:DEL 17 AL 24 DE MARÇ

“QUI SOM?”

Som un Institut Públic ESO BATXILLERAT Artístic, Científic i Tecnològic i Humanístic i Ciències Socials

CatalunyaCreu AltaRibatalladaSamuntada

Escoles adscrites:

tornar

tornar

"

Apliquem la metodologia dialògica i ensenyem els alumnes a raonar i a fer-se bones preguntes, defugint la memorització sense significat.

"

SEgÜEnt

Filosofia 3/18

Objectiu

El projecte

SEgÜEnt

Filoinsti?

Des de fa 6 cursos, en el nostre institut, tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO han fet una hora de filosofia a la setmana: el projecte de Filosofia 3/18.

En fer-nos FiloInsti, passem a formar part d’una xarxa força extensa d’escoles i instituts que treballem per desenvolupar una actitud filosòfica en els nostres infants i adolescents.

L’objectiu d’aquest aprenentatge és formar ciutadans crítics i participatius, capaços de desenvolupar les habilitats de pensament que els ajudaran en tots els aprenentatges de totes les àrees.

Va ser creat per M. Lipman i A. Sharp i a Catalunya ha estat traduït i organitzat pel Grup Iref (Grup d’innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia).

Singularity Model of United Nations

Projecte de l'ONU que té l'objectiude reduir les desigualtats, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom.S’MUN2030 promou, amb aquesta finalitat, la participació creixent en els problemes mundials dels estudiants de secundària i batxillerat de tot el món, els quals tenen l'oportunitat d'aprofundir en qüestions com la sostenibilitat, l’educació, les noves formes d’economia o els recursos energètics en el marc de la Intel·ligència Artificial.Durant tres dies deu alumnes de batxillerat seran els representants d’un país gestionant els següents punts dins el seu comitè: Recerca Predir escenaris Analitzar les conseqüències

tornar

Projecte ValleScènic

Treball creatiu de fusió de diferents llenguatges artístics (teatre, imatge, música, expressió corporal, literatura) que conclou amb diferents espectacles escènics i audiovisuals. (4t d’ESO).Tant la projecció de curtmetratges com la representació teatral es fa a L'Estruch.

SEgÜEnt

Conveni amb L'Estruch

L'alumnat de Batxillerat artístic fa part de les matèries a L'Estruch, cosa que li permet un contacte estret amb els artistes que hi fan una residència.Tot l'alumnat de l'Institut Vallès assisteix regularment a les propostes teatrals, de dansa, de circ o plàstiques que es fan a L'Estruch.

SEgÜEnt

Treballem amb metodologies actives

Scratch

Projectes

Arduino

Info

Info

Info

tornar

A 1r d'ESO, i a les hores de tecnologia, l'alumnat treballa amb aquesta eina gratuïta desenvolupada en el MIT (Institut Tecnològic de Massachussets).És una eina per introduir la programació, els videojocs i les animacions a través de blocs que es poden arrossegar per acabar fent un programa més complex.

Scratch

tornar

A 2n d'ESO, a les classes de tecnologia, i gràcies a una dotació de l'AMPA, es treballa amb l'Arduino.Es tracta d'una plataforma de hardware lliure basada en una placa a partir de la qual es poden crear objectes electrònics interactius, com ara robots o sistemes domotitzats.L'alumnat aprèn els principis bàsics de l’electrònica per dissenyar, muntar i programar petits projectes d’electrònica.

Arduino

tornar

Metodologia globalitzada

Aplicació

Alguns projectes

tornar

Es basa a oferir canals perquè l'alumnat pensi per ell mateix, investigui, aprengui dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també aprengui a ser crític.

Es fan projectes transversals d'àrea des de 1r d'ESO fins a 4t d'ESO.

La dona de vitruvi (1r ESO)La ciutat (2n ESO)Fem política (3r ESO)Saludablement dolç (3r ESO)Refugiats: 1939-2021 (4t ESO)

Projectes

Avantatges

Fomenta l'autonomiaAprenentatge significatiuAprenentatge cooperatiuS'atén la diversitatPotencia les habilitats socialsEs treballen valors fonamentals

Participació en el programa Erasmus +

Què és Erasmus +?

Programes

KA1

SEgÜEnt

KA2

És un programa de la UE per fomentar l'educació, la formació, la joventut i l'esport.

Mobilitat de l'alumnat: Alemanya, Itàlia i Turquia.

KA1 i KA2

Programa de formació del professorat.

El nostre currículum

Francès

Proves DELF /B1 i B2 d'anglès

Alemany

SEgÜEnt

AICLE

Matèria optativa des de 2n d'eso fins a 4t d'eso.Matèria de modalitat a 1r i 2n de batxillerat.

Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera (anglès) a tots els cursos.

Centre examinador de les proves DELF.El DELF és un diploma oficial expedit pel Ministeri francès d'Educació que certifica les competències en francès de l'alumnat.Preparem per a l'examen de B1 i B2 d'anglès.

Matèria optativa des de 2n d'eso fins a 4t d'eso.

Plurilingüisme

Lectura temàtica

Competència lingüística

De 1r a 4t d'ESO, tenim un pla de foment de la lectura que hem anomenat "Lectura temàtica".Cada matèria treballa la comprensió lectora amb textos, articles, documents, etc. relacionats amb el seu camp d'estudi.

tornar

Entenem que un Institut es construeix amb la col·laboraciói la participació de tots els membres que el composen. La implicació de les famílies, de l'alumnat i del professorat en el procés de formació és decisiva.

SEgÜEnt

Tutoria entre iguals

El programa de Tutoria entre Iguals és una estratègia educativa per fomentar la convivència escolar i prevenir l’assetjament al centre.

Tutors: alumnat de 3r ESOTutelats: alumnat de 1r ESO

Objectius del programa:Afavorir la convivència escolar.Millorar la integració dels nous alumnes.Treballar per la cultura de la no exclusió i la no violència.Integrar la tolerància zero com un signe d’identitat del centre.

Activitats de tutoria al llarg de tot el curs.

SEgÜEnt

Creiem que els valors són una part essencial de la formació integral de l'individu.

Projecte "Fora Brossa"

DENIP

Té com a objectiu influir positivament en la conservació del medi ambient.Cerca disminuir la quantitat de brossa a partir de l'aplicació de les 3R:* REDUIR* REUTILITZAR* RECICLARL'alumnat fa una recollida selectiva de la brossa generada durant els patis.

Participem en el Dia Escolar de la No Violència i la Pau.

SEgÜEnt

El Servei Comunitari és una acció curricular obligatòria que a l'Institut Vallès es realitza durant el curs de 4t d'ESO.Consta d'una dedicació horària de 20 hores que inclou: sessions de formació al centre (conferències, tallers...), que es realitzaran principalment a les hores de tutoria; i un mínim de 10h dedicades a accions de servei actiu.Cada Servei Comunitari compta amb el suport d'un professor guia; tot i així, és molt important la iniciativa de l'alumne/a a l'hora de concretar-lo i desenvolupar-lo.

SERVEI COMUNITARI (4t ESO)

tornar

Respectem la singularitat de cada alumne/a i apostem per un aprenentatge personalitzat.L'equip d'orientació del centre disposa d'un equip de psicopedagogues, de mestres d'audició i llenguatge, de logopedes i de l'EAP.També, gràcies a l'AMPA, disposem d'un servei de psicologia.

Educació inclusiva

Següent

Centre amb projecte específic de suport a l'alumnat amb discapacitat auditiva

L'Institut Vallès inclou el treball per al desenvolupament i assoliment dels aprenentatges de l’alumnat amb discapacitat auditiva en la seva política i cultura de centre.L’alumnat sord està integrat en un grup ordinari de referència amb el qual comparteix el màxim d’activitats possible.

Disposem dels suports següents:Mestres d'audició i llenguatgeLogopedesServei d'interpretació de llenguatge de signes.Assessorament del CREDA

tornar

Pretenem que cada alumne/a, amb el seu esforç i constància, desenvolupi al màxim les capacitats personals i col·lectives.Treballem les competències amb rigor i exigència.

tornar

L'alumnat és el protagonista del seu aprenentatge

Construir coneixement a través del diàleg

Potenciar la motivació i les actituds positives

Transferir l'aprenentatge al dia a dia

Aprenentatge entre iguals: treball en equip

Autoregulació: l'alumnat pren consciència del seu aprenentatge

tornar

Horari

de dilluns a divendres, de 8:00h a 14:30h

SEgÜEnt

Agrupaments a l'ESO

1r ESO: 5 grups tutoria2n ESO: 5 grups tutoria3r ESO: 5 grups tutoria4t ESO: 4 grups tutoriae historias geniales.

SEgÜEnt

Ieduca

Comunicació amb les famílies

Mitjançant la plataforma Ieduca els pares i mares poden veure l'horari dels seus fills, controlar les faltes d'assistència i les possibles incidències que es puguin produir.

SEgÜEnt

Correu corporatiu

Totes les famílies reben dos correus corporatius: el centre envia les comunicacions exclusivament mitjançant aquests correus.

cognom.cognom.fam@institutvalles.catcognom.cognom.2fam@institutvalles.cat

Activitats, sortides i viatges

Visites didàctiques, sortides, jornades solidàries, celebracions, certàmens literaris i culturals, tallers...Viatges: Esquiada (2n ESO) Viatge final d’etapa a Itàlia (4t ESO)

CastanyadaSetmana de la CiènciaFesta de Nadal DENIP Carnaval Sant Jordi: Certamen literari i activitats culturals Sortida lúdica final de curs Final de curs ( promoció de 4t i de B2)

Festes i celebracions

SEgÜEnt

La vida a l'Institut

Biblioteca Patis i pistes esportives Menjador de l’escola Catalunya Servei de llibres : ecobooks (empresa iddink) Extraescolars: Activitats esportives Futbol Sala Voleibol Gimnàstica Rítmica Estudi assistit

Serveis

tornar

1r ESO

Currículum

Ciències socials (3 h) Anglès (3h) Educació física (2h) Tecnologia (2) Ciències naturals (3h) Música (2h) Matemàtiques (3h) Llengua catalana (3h)Llengua castellana (3h)EVP (2h) Pensar sobre el pensar (1h) Llegim (pla de lectura) (1h) Tutoria (2h)

Grup tutoria:ràtio 25 alumnes

SEgÜEnt

REBUDA

SEgÜEnt

Sessions de traspàs tutorial i de seguiment (juny-gener)

Coordinació amb les escoles de primària adscrites:

Experiències alumnat de 1r d’ESO

Assistència al’obra de teatre del ValleScènic (juny)

Visita a l’Institut

Sessions de treball pedagògic

Inici de curs: Activitats de cohesió Ús del Chromebook

Acciótutorial

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Acompanyem i orientem l’alumnat en el seu creixement personal i acadèmic, juntament amb la família.

SEgÜEnt

Dues hores de tutoria. Cada grup té un tutor/a. Suport de l’orientador/a. L’equip docent de nivell forma part de la tasca d’acompanyament.

Comunicació amb famílies: entrevistes personalitzades. Suport i seguiment.

Quatre informes d’avaluació durant el curs.

Maig - Juny Aportació inici curs + AMPA 80€

Juliol - Agost Chromebook… 327€ ?Llibres………. 40€

Octubre - Febrer Quota de material…. 23€Sortides ……………. 53€ ??

Despeses 1r ESO (2021-22)

tornar

Contacte

Visita virtual

Mostra d'activitats

tornar

AMPA

www.institutvalles.cat

93 725 08 88

atencio.families@institutvalles.cat

https://twitter.com/InsValles

https://www.instagram.com/insvalles/

tornar

MOSTRA D'ACTIVITATS

Bloc de Música

Setmana de la Ciència

Momificació a mida

tornar

Robòtica amb arduino

Curts Escenografia

Carnestoltes

Sant Jordi

La finestra del Vallès

Momificació a mida

tornar

Curts de l'optativa d'Escenografia per acompanyar un recital de poesia

tornar

Carnestoltes 2021

tornar

Visita el centre virtualment a través de la mirada de l'alumnat de B2 artístic

tornar