Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Legendy krakowskieSkąd w Krakowie wzięły sie gołębie?

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Przypomnisz sobie krakowskie legendy.2.Poznasz wydarzenia i bohaterów legendy rycerzach księcia Probusa, zrekonstruujesz jej świat przedstawiony.3. Poznasz legendę jako gatunek literacki i porównasz ją z mitem.4. Sformułujesz argumenty uzasadniające wybrane stanowisko.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Jakie legendy krakowskie znamy najlepiej?

Co one objaśniają?

Z jakimi rzeczywistymi miejscami, postaciami i zdarzeniami się wiążą?

Obejrzyj

Wirtualny spacer szlakiem krakowskich legend

Gdzie jest przewodnik?

Jaką legendę opowiada?

Zastanów się

Zapisz

Czasopismo to wydawnictwo ukazujące się regularnie w określonym terminie pod niezmienionym tytułem, np. tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, kwartalnik. Gazeta to czasopismo wychodzące częściej niż raz w tygodniu, zwykle codziennie (dziennik). Wiele czasopism jest wydawanych nie tylko w formie papierowej, lecz także w postaci elektronicznej (e-wydania).

W domu

1. Skorzystaj z informacji podanych w artykule prasowym i przedstaw zagadnienie związane z krakowskimi gołębiami z perspektywy:a) turystów, b) krakowian, c) konserwatora zabytków, d) prezydenta miasta2.Przeczytaj legendę o złotej kaczce ze strony 194.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?