Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PHOTOALBUM

1 . O projekcie Łączka

2.Inauguracja projektu

3.Muzeum ŻołnierzyWyklętych

4.Spacer po Powązkach

5.Czego szukamy w archiwach?

6. Spacer szlakiem J.Rodowicza "Anody"

8.Wyjazd studyjny

9. Link do filmu z wyjazdu studyjnego

1. 1 marca- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- prezentacja

3. Etiuda na zakończenie 4. edycji projektu

10. Łączka- galeria

3 edycja projektu"Łączka i inne miejsca poszukiwań"2019/ 2020

4. edycja projektu"Łączka i inne miejsca poszukiwań"2020/ 2021

7. Jak przywrócić tożsamość

Łączka 2019/ 2020- prezentacja

2. 4. edycja- plakat

o projekcie "Łączka i inne miejsca poszukiwań"

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".Te słowa Józefa Piłsudskiego przyświecały uczniom klas 1 LOg i 1 LO8, którzy w roku szkolnym 2019/ 2020 przystąpili doIII edycji projektu edukacyjnego"Łączka i inne miejsce poszukiwań" organizowanego przez InstytutPamięci Narodowej.Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego.

Uczestnicząc w sześciu spotkaniach, uczniowie poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Projekt jest objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.Finalne zadanie polega na nakręceniu krótkiego filmu, zachęcającego młodzież do zainteresowania się tematyką prac biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Inauguracja projektu“Łączka i inne miejsca poszukiwań"15 października uczniowie klas 1 LOg i 1 LO8 pod opieką pani Magdaleny Chojeckiej i pana Roberta Ossowskiego wzięli udział w inauguracji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań".

– Po co to robimy? Bo tak trzeba. Należy im się nasza pamięć, szacunek i wiedza o tym, co się stało. Należy się to też ich bliskim – powiedział dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej i szef pionu poszukiwawczego, podczas inauguracji projektu edukacyjnego IPN „»Łączka« i inne miejsca poszukiwań”.Uroczyste otwarcie kolejnej edycji projektu odbyło się 15 października 2019 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.– Biorąc udział w tym projekcie, uczestniczycie w procesie przywracania pamięci ofiar totalitaryzmów – podkreślił wiceprezes IPN, zwracając się do licznie przybyłych uczestników.

Podczas inauguracji projektu 15 października 2019 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie, uczniowie mogli zobaczyć i usłyszeć historie, jakie były udziałem osadzonych w nimwięźniów.Więzienie na Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski,a byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego.Towłaśnie przy Rakowieckiej więziono gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil,ppłk. ŁukaszaCieplińskiego ps. Pług,mjr. Zygmunta Szendzielarzaps. Łupaszko,mjr. HieronimaDekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold.

Więzienie na Mokotowie nie było tylko miejscem odosobnienia, ale również miejscem kaźni,Golgotą Narodu Polskiego.Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego przez Rakowiecką przewinęły się tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych.

Uczniowie wMuzeum Zołnierzy Wyklętychi Więźniów Politycznych PRL

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam"

Warsztaty filmowe i spacer po powązkach

Tym razem młodzież uczestniczyła w warsztatach poświęconych temu, jak nakręcić film. Była to okazja, aby wymienić się spostrzeżeniami z rówieśnikami z innych szkół na terenie Mazowsza, którzy także realizują projekt. To niezwykle ciekawe i inspirujące zajęcia dostarczyły fachowej wiedzy, ale także sprzyjały wymianie doświadczeń i refleksji.

Po zakończeniu warsztatów nasi uczniowie udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie. Tam, dzięki życzliwości pana Jacka Radzymińskiego, edukatora z Przystanku Historia, odwiedzili Kwaterę Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”, w której znajdują się 174 groby, w większości harcerzy – członków Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka”, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Byliśmy m. in. przy grobie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego żony Barbary. Przy pomniku Katyńskim posłuchaliśmy faktów związanych z tą zbrodnią. Zobaczyliśmy także symboliczny pomnik Gloria victis oraz pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Punktem kulminacyjnym była kwatera „Na Łączce”, gdzie pochowani zostali pomordowani przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 1945–1956.

czego szukamy w archiwach?odpowiedź na to pytanie zgłębiali podczas spotkania 10.12.2019 r. w ramach projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” uczniowie klasy 1 Log.

Po zakończonych warsztatach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, dzięki życzliwości pani edukator IPN Michaliny Żelazny, wzięliśmy udział w spacerze edukacyjnym szlakiem Jana Rodowicza „Anody”, Członka Grupy Szturmowej Szarych Szeregów, Żołnierza Batalionu Zośka, uczestnika Powstania Warszawskiego, żołnierza Armii Krajowej, więźnia politycznego w Polsce Ludowej. Poznaliśmy przejmujące fakty z jego życia, które tak wcześnie i brutalnie zostało przerwane. Bardzo poruszyły nas losy tego młodego patrioty, którego postawa życiowa może stanowic wzór do naśladowania dla młodych pokoleń Polaków.

jak przywrócić tożsamość?

4 lutego 2020 r. uczniowie klas 1LOg i 1LO8 wzięli udział w w kolejnym spotkaniu w Przystanku Historia w ramach realizowanego przez Szkołę projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.Tym razem spotkanie i warsztaty poświęcone były zagadnieniu: Jak przywrócić tożsamość? Pracownik pionu identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej opowiadał młodzieży o sposobach poszukiwań i identyfikacji zamordowanych bohaterów narodowych.

Po warsztatach w IPN-ie dzięki życzliwości pani edukator z IPN- u Michaliny Żelazny wzięliśmy udział w spacerze „Szlakiem okupowanej Warszawy”. Byliśmy m. in. przed gmachem ówczesnej siedziby Gestapo przy Alei Szucha, gdzie wysłuchaliśmy przejmujących historii dotyczących przesłuchań i tortur młodych polskich patriotów czasów okupacji. Przed obecnym Ministerstwem Sprawiedliwości ( wcześniej Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) wysłuchaliśmy przejmującej historii życia i tragicznej śmierci jednego z członków Szarych Szeregów Jana Rodowicza „Anody”. Spacer zakończyliśmy na Placu Trzech Krzyży, gdzie usłyszeliśmy piękną, ale tragiczną historię miłości dwojga ludzi, którzy pomimo okupacji marzyli o wspólnym szczęściu i miłości.

wyjazd studyjny

4 marca 2020 r. uczniowie klasy 1 LO8 i 1 LOg pod opieką pani Magdaleny Chojeckiej i pani Justyny Jaśniak wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Tym razem spotkanie miało charakter wizyty studyjnej w miejscach pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Oto bowiem zeszliśmy do cel głównej kwatery NKWD w Polsce przy ulicy Strzeleckiej 8 oraz byliśmy w Willi Jasny Dom, gdzie w okresie od lutego do października 1945 roku mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego.

W jej piwnicach urządzono cele więzienne, a na wyższych kondygnacjach znajdowały się pokoje przesłuchań i biura. Według historyków Instytutu Pamięci Narodowej w okresie istnienia aresztu przeszło przez niego ponad tysiąc aresztowanych. Byliśmy także na Powązkach Wojskowych, gdzie zobaczyliśmy Kwaterę na Łączce – miejsce pochówku przy murze cmentarnym pomordowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1945- 1956 oraz Panteon – Mauzoleum WyklętychNiezłomnych.

Zobacz Wyjazd studyjny

Link do etiudy o Janie Rodowiczu “Anodzie”:

cześć i chwała bohaterom

Na podsumowanie projektu młodzież biorąca w nim udział przygotowała i zaprezentowała montaż słowno- muzyczny z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Montaż zawierał elementy biografii wybranych Żołnierzy Wyklętych, wiersze i piosenki na ich temat.

cześći chwała bohaterom