Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ogrody deszczowe

  • W każdej z ponad 100 placówek mają zostać zorganizowane tzw. „EKO Drzwi Otwarte”, czyli spotkania skierowane do rodzin uczniów i mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa szkół. Podczas tych wydarzeń, zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie postaw proekologicznych, modelowe rozwiązania w postaci ogrodów deszczowych

Program„Łódzkie szkoły dla klimatu. Lokalne działania adaptacyjne.”

  • w ponad 100 łódzkich szkołach powstaną ogrody deszczowe, parklety i zbiorniki na wodę deszczową oraz zostanie opracowany program edukacji ekologicznej dla wszystkich szkół.

fot. Ogród deszczowy -Centrum informacji i Edukacji ekologicznej w Gdańsku

fot.: www.pinterest.com

W mieście, gdzie większa cześć terenu pokryta jest nawierzchnią utwardzoną, woda opadowa szybko przepływanie nie mogąc znaleźć miejsca, by swobodnie wsiąknąć w głąb terenu. Trafia ona do kanalizacji ogólnospławnej, a następnie do rzek i dalej do morza. W miastach mamy obniżoną zdolnością retencji, pogarsza się jakość wód w ciekach przez spływające do nich wraz z deszczówką zanieczyszczenia, poza tym wystepują zagrożenia lokalnymi zalaniami, podtopieniami i powodziami spowodowanymi szybko przepełniającą się kanalizacją deszczową.

Retencja wód - dlaczego to takie ważne?

  • odgrywa znaczną rolę w oczyszczaniu opadów, zwiększaniu powierzchni biologicznie czynnej i zachowaniu cennych zasobów.
  • Sposobów retencjonowania jest wiele m.in. tworzenie ogrodów deszczowych, mokradeł, zielonych dachów
  • główny cel: przechwytywanie wody deszczowej i opóźnienie jej odpływu do wód powierzchniowych.

Mała retencja

Zatrzymywanie wody na terenie miasta

Mokradła Brzozy, Międzyrzecze Sokołówki i Brzozy

Mokradła rzeki Brzozy i międzyrzecze Sokołówki i Brzozy

Zielone dachy

Rozległe zielone tarasy z ulami i miododajnymi roślinami. Wykorzystanie deszczówki dzięki stworzeniu systemu umożliwiającemu magazynowanie i wykorzystanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Dachy przygotowane do zainstalowania paneli fotowoltaicznych.

Łódź ul. Wólczańska 143

  • wykorzystywane są rośliny hydrofitowe, które sadzone są w określonej przestrzeni, jak donica czy kawałek ziemi z izolacją pod spodem. Zadaniem roślin jest oczyszczanie deszczówki z toksyn i oddawanie jej do gruntu. Pod roślinami znajduje się warstwa ziemi i żwiru, która przetrzymuje wodę, stanowiąc swoisty magazyn.

Ogród deszczowy - co tam rośnie?

muratorplus.pl

roślina zajmująca siedliska o dużej wilgotności zarówno gleby, jak i powietrza

Co to jest ogród deszczowy?

film

https://youtu.be/vROhAGQmgvM

Jak zbudować ogród deszczowy?

Ogród deszczowy w pojemniku

Ogród deszczowy w gruncie

Broszury instruktażowe

Dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych

Łapmy wodę!

Powodzenia