Want to make creations as awesome as this one?

Oferta edukacyjna sanockiego Mechanika

Transcript

Nabór 2021/2022

Start

Spis treści

Praktyki zagraniczne

Dlaczego My?

Branżowa szkoła II stopnia

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Klasy patronackie

Baza dydaktyczna

Kierunki kształcenia

Programy UE

Siła tradycji

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

Kierunki kształcenia

Szkoła branżowa

Technikum

Technikum

Wszechstronna oferta edukacyjna w zakresie 5-letniego technikum

Technik automatyk

Technik elektronik

Technik teleinformatyk

Technik ochrony środowiska

Technik pojazdów samochodowych

Technik spawalnictwa

Kierunki kształcenia

Technik automatyk to nowoczesny
i atrakcyjny zawód przyszłości. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, urządzeniami i robotami, w taki sposób, by ograniczyć do minimum udział człowieka

Technik automatyk

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Patronat pracodawców

Ucz się od praktyków
w rzeczywistych warunkach pracy biznesu

Technikum

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania szeregu zadań zawodowych, m.in.:

 • montażu, uruchamiania, konserwowania i serwisowania urządzeń automatyki przemysłowej
 • diagnozowania stanu technicznego urządzeń automatyki i robotów przemysłowych
 • okresowych pomiarów i przeglądów podzespołów i urządzeń automatyki
 • realizacja procesów napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną
 • ustawiania i regulowania urządzeń i układów automatyki


Pracownie szkolne wyposażone są w niezbędny sprzęt do nauki zawodu, m.in.:

 • narzędzia do pomiarów
 • do wykonywania i testowania układów
 • audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne)
 • zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych
 • do programowania PLC Logo Siemens
 • sprzęt RTV
 • urządzenia alarmowe
 • oprogramowanie CAD

Kierunek technik automatyk jest objęty patronatem firm Sanok Rubber Company i ADR Polska S.A.

W ramach patronatu zapewniamy m. in.:

 • program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi i dostosowany do ich potrzeb
 • organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów
 • stypendia motywacyjne dla najlepszych
 • bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie
 • płatne staże zawodowe w Sanok Rubber Company i ADR Polska S.A. pod okiem instruktorów – wieloletnich praktyków zajmujących się automatyką przemysłową
 • oferty pracy dla najlepszych absolwentów


Kierunki kształcenia

Technik elektronik to nowoczesny
i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania
i dający młodemu człowiekowi możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy

Technik elektronik

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Patronat pracodawców

Ucz się od praktyków
w rzeczywistych warunkach pracy biznesu

Technikum

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania szeregu zadań zawodowych, m.in.:

 • uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych
 • nadzorowania i kontroli pracy urządzeń elektronicznych
 • instalowania, konserwowania, użytkowania urządzeń elektronicznych
 • oceny stan technicznego i dokonać naprawy urządzeń elektrycznych w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym np. sprzętu AGD, elektronarzędzi itp.
 • programowania urządzeń elektronicznych i sterowników PLC
 • projektowania i wykonywania instalacji inteligentnego domu

Będzie także miał możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV), a ponadto certyfikatu umiejętności programowania sterowników PLC oraz certyfikatu instalatora inteligentnych domów.


Pracownie szkolne wyposażone są w niezbędny sprzęt do nauki zawodu, m.in.:

 • narzędzia do pomiarów elektrycznych i elektronicznych
 • do wykonywania i testowania instalacji elektrycznych
 • audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne)
 • zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych
 • do programowania PLC Logo Siemens
 • sprzęt RTV
 • urządzenia alarmowe
 • oprogramowanie CAD

Kierunek technik elektronik jest objęty patronatem firmy EAE-Elektronik Sanok. W ramach patronatu zapewniamy m. in.:

• program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi i dostosowany do ich potrzeb

• organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów

• stypendia motywacyjne dla najlepszych

• bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie

• zajęcia praktyczne w EAE-Elektronik pod okiem instruktorów – wieloletnich praktyków zajmujących się elektroniką w przemyśle, lotnictwie i motoryzacji, w gospodarstwach domowych (AGD), elektroniką inteligentnych domów – PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

• oferty pracy dla najlepszych absolwentów


Kierunki kształcenia

Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki
i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki, elektroniki
i telekomunikacji

Technik teleinformatyk

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Wykwalifikowana kadra

Ucz się od praktyków życia biznesowego

Technikum

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania szeregu zadań zawodowych, m.in.:

 • diagnozowania stanu technicznego komputerów oraz ich naprawy i modernizacji
 • projektowania, budowy i uruchamia sieci komputerowych LAN/MAN/WAN
 • administrowania systemami operacyjnymi stacji lokalnych i serwerów
 • zarządzania sieciami komputerowymi
 • konfiguracji zabezpieczeń sieciowych i systemowych
 • montażu łącz teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej (hosty, serwery, routery, switche, itp.)
 • projektowania, budowania i uruchamiania sieci telefonicznych oraz VoIP


Przy szkole działa także:
Lokalna Akademia CISCO
Oferujemy m.in. dla uczniów darmowe kursy informatyczne np.
– NDG Linux Essentials
– Introduction to IoT
– Cybersecurity Essentials
– Programming Essentials in C++
– Programming Essentials in Python
w tym specjalistyczne:
– IT Essentials: PC Hardware and Software
– Cisco CCNA Routing&Switching


Wszystkie szkolenia kończą się odpowiednimi certyfikatami potwierdzonymi przez firmę


Pracownie szkolne wyposażone są w niezbędny sprzęt do nauki zawodu, m.in.:

 • narzędzia do pomiarów i diagnozy sieci komputerowych
 • do wykonywania i testowania instalacji sieci komputerowych
 • audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne)
 • stacje robocze i serwery
 • sieciowe systemy operacyjne
 • oprogramowanie do wirtualizacji
 • urządzenia sieciowe aktywne i pasywne
 • infrastruktura do budowy sieci komputerowych

Nauczyciele kierunku technik teleinformatyk posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz praktykę w biznesie. Dzięki temu nauka zawiera elementy praktyczne osadzone w rzeczywistych warunkach pracy firm i instytucji.


Kierunki kształcenia

Technik spawalnictwa to zawód obecnie bardzo poszukiwany
i ceniony na rynku pracy, co wynika
z faktu, że spawanie odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce

Technik spawalnictwa

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Patronat pracodawców

Ucz się od praktyków
w rzeczywistych warunkach pracy biznesu

Technikum

Technik spawalnictwa to przede wszystkim specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych wykorzystywanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie fachowiec, który dzięki znajomości różnych metod wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym przygotowany jest do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.W ramach zajęć praktycznych uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz spawalniczych technik łączenia stosowanych obecnie w procesie produkcyjnym.

W ramach kształcenia uczniowie dodatkowo mają możliwość zdobycia książeczki spawacza i uprawnień potwierdzonych certyfikatami na poszczególne metody spawania.

Szkoła wprowadziła także innowację edukacyjną: programista operator robotów spawalniczych

Kierunek objęty jest patronatem firm Mont Inox i ADR Polska S.A. Staż odbywany przez uczniów w tych znanych, o potwierdzonej renomie firmach, daje im szansę zdobycia tak cenionego na współczesnym rynku pracy doświadczenia zawodowego.

Takie rozwiązanie daje uczniom ponadto możliwość sprawdzenia ich funkcjonowania w pracy, np. w sferze zadań im przydzielonych, odpowiedzialności, kontaktu z innymi pracownikami itp. To wszystko przekłada się na to, że nasi absolwenci tego kierunku kształcenia bez problemu odnajdą się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie i dobrze płatną, a jednocześnie ciekawą, dającą możliwość rozwoju zawodowego pracę.


Kierunki kształcenia

Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Wykwalifikowana kadra

Ucz się od praktyków życia biznesowego

Technikum

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania szeregu zadań zawodowych, m.in.:

 • diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych
 • wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie m.in. w:

 • produkcyjnych zakładach przemysłowych,
 • zakładach branży motoryzacyjnej ( wszystkich) na stanowiskach nadzoru technicznego
 • firmach transportowych
 • fabrykach samochodów i ich podzespołów
 • salonach samochodowych
 • firmach ubezpieczeniowych i firmach likwidujących szkody komunikacyjne


Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, a praktyczne w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, gdzie instruktorzy pracują na najnowszym sprzęcie diagnostycznym. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają u lokalnych pracodawców w warsztatach posiadających nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy a także przygotowana kadrę instruktorską

Nauczyciele kierunku technik pojazdów samochodowych posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz praktykę w motoryzacji. Dzięki temu nauka zawiera elementy praktyczne osadzone w rzeczywistych warunkach pracy firm czy warsztatów samochodowych.


Kierunki kształcenia

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości.

W dobie polityki ekologicznej Polski
i Unii Europejskiej należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów

Technik ochrony środowiska

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Wykwalifikowana kadra

Ucz się od praktyków życia biznesowego

Technikum

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania szeregu zadań zawodowych, m.in.:

 • badania stanu środowiska
 • prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń
 • sporządzania bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wody i gleby
 • określania zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
 • planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami
 • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska
 • planowania działań na rzecz przeciwdziałania degradacji środowiska
 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • przygotowania propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenia kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej


Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,

Uczniowie w klasie trzeciej odbywają miesięczną praktykę zawodową w zakładach pracy, która umożliwia łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zawodowym. Uczniowie w ramach projektów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne – dotychczas odbywały się one w Hiszpanii, na Malcie i Maderze.

Nauczyciele kierunku technik ochrony środowiska posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz praktykę w dziedzinie ochrony środowiska. Dzięki temu nauka zawiera elementy praktyczne osadzone w rzeczywistych warunkach systemu ochrony środowiska.


Szkoła branżowa

Możliwość podjęcia nauki w szkole branżowej I i II stopnia

I stopnia

II stopnia

Operator obrabiarek skrawających

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Kierunki kształcenia

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy
i dobrze płatnych

Operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Patronat pracodawców

Ucz się od praktyków
w rzeczywistych warunkach pracy firm produkcyjnych

Szkoła branżowa

Praca operatora skupia się głównie na właściwym doborze materiałów i narzędzi obróbkowych, ustawieniu maszyny, obróbce przedmiotów, kontroli pracy maszyny oraz kontroli wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną.

Jako absolwent szkoły branżowej I stopnia uczeń zdobędzie solidną wiedzę i umiejętności szczególnie wymagane w zawodzie operatora obrabiarek skrawających:

• wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej

• materiałoznawstwa

• umiejętność czytania rysunków technicznych

• umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi

• możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach

• możliwość wyjazdu na kurs AutoCAD do Drezna w ramach projektu Erasmus +

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, uzyskać tytuł technika i zdać maturę.


W ramach zajęć praktycznych uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz obrabiarek: sterowanych numerycznie jak i tych konwencjonalnych.


Kierunek objęty jest patronatem firmy ADR POLSKA S.A.

Jako uczeń szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, praktyczną naukę zawodu (2 dni w tygodniu) będziesz odbywał/a w firmie ADR POLSKA S.A. na podstawie podpisanej z firmą ADR umowy o pracę.

Zalety takiego rozwiązania:

• zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego

• okres nauki wliczony do stażu pracy

• comiesięczne wynagrodzenie

• stypendia dla najlepszych uczniów

• możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez ADR POLSKA S.A.

• możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji – KURS SPAWACZA finansowany przez ADR POLSKA S.A.

Uczniowie uczący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających odbywają dodatkowy staż w firmie ADR POLSKA S.A. (w ramach projektu unijnego), za który otrzymują wynagrodzenie w kwocie 1994 zł


Kierunki kształcenia

To nowoczesny, poszukiwany przez pracodawców zawód, dający możliwość dużej satysfakcji
z wykonywanej pracy

Mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Wykwalifikowana kadra

Ucz się od praktyków zawodu

Szkoła branżowa

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych
 • wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych


Mechanik pojazdów samochodowych przygotowywany jest przez Szkołę Branżową Nr 2 w Sanoku do wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, potrafi ocenić stan techniczny pojazdu, zdiagnozować niesprawności, czytać dokumentację techniczną – także tą w języku angielskim.


Jako absolwent naszej szkoły zdobędziesz solidne wykształcenie techniczne i nabędziesz umiejętności szczególnie poszukiwane przez pracodawców między innymi:

 • znajomość rysunku technicznego wraz z umiejętnością czytania dokumentacji technicznej,
 • sprawne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi,
 • znajomość budowy samochodów w tym pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
 • znajomość podstaw diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów i urządzeń do tego stosowanych,
 • utrzymywanie pojazdu w prawidłowym stanie technicznym


Kształcenie mechanika pojazdów samochodowych to kształcenie dualne.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych Zespołu Szkół Nr 2. Zajęcia praktyczne prowadzone są u pracodawców. Uczniowie są zatrudnieni jako pracownicy młodociani. W czasie nauki uczeń otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 250–400 zł miesięcznie. W szkole i na zajęciach praktycznych przyszły specjalista uzyskuje wiedzę z techniki samochodowej i przygotowuje się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Pracownie szkolne wyposażone są niezbędny sprzęt dydaktyczny i pomiarowy a także w nowoczesny multimedialny sprzęt dydaktyczny.

Zajęcia praktyczne zorganizowane są w warsztatach wyposażonych w nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy. Posiadają także przygotowanych instruktorów do prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami szkoły branżowej.


Nauka w szkole prowadzona jest w oparciu o sprawdzonych fachowców w dziedzinie, dzięki czemu uczeń będzie miał możliwość uczestnictwa w:

 • bezpłatnym kursie prawa jazdy kat. B
 • konkursach i zawodach organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym
 • kursach i szkoleniach organizowanych przez firmy branży motoryzacyjnej
 • szkoleniach organizowanych przez szkołę w ramach projektów unijnych; np.: modelowanie 3D i tworzenie dokumentacji płaskiej – dwutygodniowy kurs w Niemczech


Kierunki kształcenia

Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje absolwenta

Zdobądź wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców

Dydaktyka

Kształć się wykorzystując nowoczesny sprzęt dydaktyczny

Wykwalifikowana kadra

Ucz się od praktyków zawodu

Szkoła branżowa

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania szeregu zadań zawodowych, m.in.:

 • diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych
 • wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie m.in. w:

 • produkcyjnych zakładach przemysłowych,
 • zakładach branży motoryzacyjnej ( wszystkich) na stanowiskach nadzoru technicznego
 • firmach transportowych
 • fabrykach samochodów i ich podzespołów
 • salonach samochodowych
 • firmach ubezpieczeniowych i firmach likwidujących szkody komunikacyjne


Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, a praktyczne w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, gdzie instruktorzy pracują na najnowszym sprzęcie diagnostycznym. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają u lokalnych pracodawców w warsztatach posiadających nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy a także przygotowana kadrę instruktorską

Nauczyciele kierunku technik pojazdów samochodowych posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz praktykę w motoryzacji. Dzięki temu nauka zawiera elementy praktyczne osadzone w rzeczywistych warunkach pracy firm czy warsztatów samochodowych.


Zobacz dlaczego Mechanik jest najlepszym wyborem

Dlaczego My?

Siła tradycji

Programy UE

Baza dydaktyczna

Klasy patronackie

Jesteśmy szkołą z największą ilością kierunków objętych patronatami firm w powiecie sanockim i powiatach ościennych

Klasy patronackie

Kierunki objęte programami unijnymi dają możliwość odbycia płatnego stażu u pracodawców

Zajęcia teoretyczne mają zawsze swoje przełożenie na praktykę, ponieważ na większości naszych kierunków przynajmniej jeden dzień uczniowie spędzają w zakładzie przy ucząc się bezpośrednio od doświadczonych instruktorów – praktyków w swoim zawodzie

Baza dydaktyczna

Dzięki bardzo dużej aktywności szkoły
w pozyskiwaniu środków unijnych możemy poszczycić się
najlepszą bazą dydaktyczną spośród szkół ponadpodstawowych
w powiecie sanockim.


Przestronne korytarze, ładne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, świetna baza sportowa (2 sale gimnastyczne, Orlik, bardzo dobrze wyposażona siłownia, strzelnica), szatnie z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia.

Dydaktyka

Szkoła

Sport

Biblioteka

Internat

Dydaktyka

Pracownia automatyki

Pracownia
elektroniki

Pracownia

teleinformatyki

Pracownia ochrony środowiska

Pracownia

samochodowa

Pracownia

spawalnictwa

Pracownia
obrabiarek

Pozostałe

Pracownia automatyki

Baza dydaktyczna

Pracownia elektroniki

Baza dydaktyczna

Pracownia teleinformatyki

Baza dydaktyczna

Pracownia spawalnictwa

Baza dydaktyczna

Pracownia samochodowa

Baza dydaktyczna

Pracownia ochrony środowiska

Baza dydaktyczna

Pracownia obrabiarek

Baza dydaktyczna

Pracownie pozostałe

Baza dydaktyczna

Szkoła

Baza dydaktyczna

Szkoła

Baza dydaktyczna

Sport

STRZELNICA

Baza dydaktyczna

Biblioteka

Baza dydaktyczna

Internat

„Mechanik” dysponuje internatem na 105 miejsc noclegowych. W internacie ZS2 mieszkają uczniowie wszystkich sanockich szkół ponadpodstawowych, ale oczywiście zgodnie z regulaminem rekrutacji do internatu pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie „Mechanika”.


W szkole działa również stołówka,
z której korzystają uczniowie internatu oraz wszyscy chętni
uczniowie naszej szkoły.
2-daniowy obiad kosztuje tylko 5 zł

Baza dydaktyczna

Programy UE

Na polu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej jesteśmy liderem
w regionie.

Od 2014 r. realizujemy nieustannie projekty, które unowocześniają naszą bazę dydaktyczną i pozwalają na wdrażanie rozwiązań edukacyjnych sprawdzonych
w innych krajach Wspólnoty.

7,4 mln zł

Kwota pozyskanych dotacji od roku 2014

Programy UE

* Trwające projekty, oczekujemy na rozstrzygnięcie kolejnych

Posiadamy Kartę Jakości Mobilności,
która jest wyróżnieniem przyznanym tylko kilku szkołom w Polsce.

Dzięki niej w konkursach na nowe projekty mamy ułatwioną drogę.

Siła tradycji

Tradycja zobowiązuje!

Od wielu lat sanocki Mechanik jest synonimem jakości procesu kształcenia. Jego mury opuściło tysiące absolwentów a kariery zawodowe wielu z nich mogłyby posłużyć za scenariusz filmu w konwencji american dream.

Podtrzymujemy tradycję i nieustannie podnosimy poprzeczkę. Dlatego w naszej szkole promujemy atmosferę szacunku i współpracy a do każdego ucznia
i jego rodziców podchodzimy indywidualnie.

Historia szkoły

MUZEUM TECHNIKI

W ciągu kolejnych lat istnienia, popularny „Mechanik” wrósł w lokalny koloryt miasta i okolicy. Olbrzymia większość kadry technicznej Sanoka to absolwenci Naszej Szkoły. Przez te lata nastąpiła nie tylko wymiana uczniów, ale też grona profesorskiego i dyrekcji.

Funkcję dyrektora przyjęła mgr Jowita Nazarkiewicz i piastuje ją od września 2015 roku.

Historia Mechanika historią regionu

Ważne wydarzenia w historii szkoły

1946

1951–1960

1964

1947

1949

1963

1975

1976

1986

1996

2002

1961

2016

Jubileusz 70-lecnia szkoły

3 września 1946 r. nastąpiła Inauguracja roku szkolnego w 3-letniej Szkole Przemysłowej przy Fabryce Wagonów w Sanoku

Budowa i oddanie do użytku nowego budynku szkoły (obecna siedziba)


Uruchomienie warsztatów szkolnych

Uruchomienie specjalności Technologia przemysłu chemicznego

Nadanie nazwy Technikum Mechaniczne im. gen. Karola Świerczewskiego

Od 1947 szkoła nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum Przemysłowe

W roku szkolnym 1949/1950 funkcjonowały w placówce Państwowa Szkoła Przemysłowa, Państwowe Gimnazjum Mechaniczne i Państwowe Liceum Mechaniczne

W 1963 r. przy ZSM utworzono punkt konsultacyjny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, stanowiący pierwszy ośrodek akademicki w Sanoku, w którym od 1975 r. prowadzono studia magisterskie; po czym zostały także utworzone punkty konsultacyjne Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Politechniki Rzeszowskiej

W 1975 r. w wyniku fuzji wszystkich typów szkół powstał Zespół Szkół Mechanicznych

W połowie 1976 odchodzono 30-lecie istnienia szkoły. Wówczas ZSM był największą szkołą w mieście

W 1987 przypadł jubileusz 40-lecia istnienia szkoły

W 1996 r. odbył się zjazd jubileuszowy z okazji 50-lecia istnienia szkoły, w ramach którego szkoła przyjęła patronat Grzegorza z Sanoka

W wyniku reorganizacji systemu szkolnictwa z 1999, 1 września 2002 został powołany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a następnie Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka

W Technikum Mechanicznym zapoczątkowała istnienie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sanockiej Fabryki Autobusów, zainaugurowana 1 września 1961. W roku szkolnym 1964/65 nastąpiło usamodzielnienie szkoły. W 1974 szkoła została wyodrębniona w Zespół Szkół Zawodowych SFA i przeniesiona do odrębnej siedziby, nieopodal przy ulicy Stróżowskiej 16.

Jubileusz 70-lecia działalności szkoły

Tradycja to także troska o pamięć, o to co minęło. Dzięki zaangażowaniu naszego wieloletniego nauczyciela p. Marka Skalskiego w Mechaniku powstało Muzeum Techniki. "To takie miejsce, gdzie starym łezka się w oku kręci, a młodzi mają oczy jak młyńskie kamienie..."

Muzeum Techniki w Mechaniku

Tradycyjna jakość kształcenia nie byłaby możliwa bez fachowej i oddanej kadry. Nasi nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kompetencje na kursach i szkoleniach ale też i poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami
z innych krajów.

Kadra

Poznaj świat ucząc się w Mechaniku!

Praktyki i staże zagraniczne

W „Mechaniku” będziecie mieć szansę wyjechać za granicę na miesięczną praktykę lub 2-tygodniowy staż zawodowy


Już od 5 lat nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe
i językowe w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii

Poznawaj świat
z Mechanikiem

Całość wyjazdu jest finansowana
z funduszy unijnych. Uczniowie na czas pobytu otrzymują również „kieszonkowe”


Takie wyjazdy to niepowtarzalna okazja na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, ale również czas na poznanie kultury kraju przyjmującego, rozwinięcie swoich umiejętności społecznych
i językowych

Poznawaj świat
z Mechanikiem

 • gwarantujemy udział w praktykach i stażach zawodowych każdemu uczniowi, ponieważ w danym roku szkolnym realizowane są minimum dwa różne projekty czyli 6 różnych wyjazdów
 • spełniając ustalone kryteria uczniowie wszystkich klas trzecich mogą uczestniczyć w zagranicznych praktykach
 • oferenci praktyk zagranicznych wybierani są bardzo starannie — liczy się przede wszystkim jakość oferowanych miejsc praktyk i staży
 • istnieje także możliwość poszerzania swoich horyzontów przez uczestnictwo w dodatkowych kursach przygotowujących do wyjazdów (językowych, kulturowych i pedagogicznych) oraz poprzez kontakt z kulturą odwiedzanych krajów (wycieczki krajoznawcze i wizyty w muzeach)
 • uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w danym kraju

Poznawaj świat
z Mechanikiem

Mechanik — tradycyjnie najlepsi!

Zespół Szkół nr 2

ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok