Want to make creations as awesome as this one?

Xornada de portas abertas virtual 2021

Transcript

CEIP PLURILINGÜE OUTEIRO DAS PENAS - CESANTES

Xornada de portas abertas virtual

Tendo en conta a situación actual provocada pola COVID-19, este ano non haberá xornadas de portas abertas presenciais, polo que na seguinte presentación amosamos as actividades que se realizan no centro, as instalacións e a nosa metodoloxía .

Prazo de matrículaDo 1-22 de marzo

* Horario lectivo: 09:30 a 14:30h* Plan Madruga: 08:00 a 09:30h* Comedor: 14:30 a 16:30h*Actividades extraescolares: 16:30 a 18:30h

Servizos do centro

PLAN MADRUGA Almorzo e custodia ata o comezo das clases

SERVIZO DE COMEDOR Servicio de Catering e custodia por monitores.

ACTIV. EXTRAESCOLARES Natación, inglés, club de ciencias, cociña...

Inglés dende os 3 anos (con auxiliar de conversa)

Patsy

Lola

Erin

Servizo de autobús

Servizo de autobús gratuíto (3 liñas) 1.- REDONDELA-PANTALLA-ALTO DE CESANTES-SOUTOXUSTO.2.- CESANTES-PRAIA-SAN PEDRO.3.- A NOGUEIRA-O VISO -A TEIXEIRA.Custodiados por monitores/as durante o percorrido e polo profesorado á súa chegada ao centro.

Actividades complementarias.

Saídas didácticas

Excursións

Festas populares

Visita autor/a ilustrador/a

Actuacións musicais

Letras galegas

Recursos humanos

Instalacións

Aula de psicomotricidade

Aula de informática (TICs)

Robótica educativa con escornabot, mbot, lego wedo e linguaxe de programación.

Biblioteca

Matilda

Aula de música

Metodoloxía activa e participativa. Taller de ukelele en 6º. Blog de aula.

Educación física

E tamén...

* Edixgal en 5º* Francés (6º)* Aula de relixión.* Aula de Pedagoxía terapéutica (PT).* Aula de audición e linguaxe (AL).* Aula con ambientes de aprendizaxe (2º)* Orientación.

Educación infantil

Principios metodolóxicos

* Aprender a aprender e apreder facendo* Aprendizaxe globalizado* Aprendizaxe por descubrimento* Socialización e comunicación* Afectividade* Xogo* Individualizacion e tratamento a diversidade

Todo Equipo de Educación Infantil basea a súa actuación educativa partindo dunha serie de principios metodolóxicos e dunha participación activa en todos os proxectos do centro.

Posta en práctica dos proxectos de centroAprendizaxe por descubrimento, manipulación, experimentación observación...

Proxectos do centro

O centro está implicado en diferentes proxectos como:* Proxecto edixgal.* Proxecto plurilingüe.* Talleres interniveis.* Club de ciencias.* Proxecto de robótica educativa.* Plan de froitas.* Actividades co concello.* ...

A pesar da situación provocada pola COVID-19 e sempre tendo en conta todas as medidas que se recollen no noso protocolo de actuación de centro, non deixamos de realizar as diferentes actividades e celebracións anuais. Preme en cada imaxe para ver un resumo.

Entroido

Actividades de centro

Vémonos pronto!

Máis información... visítanos na web

graZas!