Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Przypowieśćo miłosiernym Samarytaninie

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Przypomnisz sobie cechy przypowieści.2.Określisz motywacje bohaterów przypowieści.3. Sformułujesz przesłanie przypowieści.5. Poznasz związki frazeologiczne związane z miłosierdziem.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Co, Twoim zdaniem, powstrzymuje niektórych ludzi przed udzieleniem pomocy innym?

Co sądzisz o ich obawach?

W jaki sposób Ty możesz okazać komuś współczucie i wsparcie?

Obejrzyj

Jaki związek z przesłaniem przypowieści ma ten film?

Na czym polega działalność fundacji charytatywnych?

W jakich akcjach charytatywnych braliście udział?

Zastanów się

"Miłosierny Samarytanin" to związek frazeologiczny używany do określenia osoby, która bezinteresownie pomaga innym. Jakie znane Ci osoby można tak nazwać?Wyjaśnij znaczenie pokrewnych związków frazeologicznych:WYCIĄGNĄĆ POMOCNĄ DŁOŃ,ODDAĆ OSTATNIĄ KOSZULĘ,MIEĆ SERCE NA DŁONI.

Zapisz

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie wyraźnie ukazuje, że człowiek wobec bliźniego może zachować się jak zbójcy, którzy napadają na niewinnego kupca, ograbiają go ze wszystkiego i pozostawiają półżywego (nienawiść), jak kapłan i lewita, którzy nie pospieszyli potrzebującemu z pomocą (obojętność), czy wreszcie jak Samarytanin (postawa miłości wobec bliźniego.)

W domu

1. Zapisz plan wydarzeń przypowieści.2. Opisz wybraną osobę, która zasługuje na miano miłosiernego Samarytanina. Uzasadnij wybór, charakteryzując jej działalność.3. Przeczytaj przypowieść o synu marnotrawnym ze strony 92.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?