Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

JEZUS

moim autorytetem

01

Szymon mówi...

Zadaniem prowadzącego - "Szymona" jest wydawanie poleceń, podczas gdy zadaniem pozostałych uczestników - ich wykonanie. Jednak Szymon ma wydać polecenia w określony sposób. Jeśli zdanie z poleceniem zacznie od słów "Szymon mówi" (np. “Szymon mówi: ręka na nos”), to pozostali uczestnicy mają wykonać to polecenie. Jeśli nie użyje tego wstępnego zwrotu (powie jedynie np. „ręka na nos”) wtedy pozostali uczestnicy nie powinni wykonywać danego polecenia :)

Na początku tego spotkania zapraszamy Ciebie Duchu Święty, abyś dawał nam odwagę do pytania Jezusa, co mam robić i jak mam żyć. Uzdalniaj nas też do usłyszenia Jego słowa. Chcemy dziś wpatrywać się w Jezusa, zostawić wszystko, co nas od Niego odciąga i pójść za Nim. Przyjdź Duchu Święty z darem męstwa, wlewaj w nasze serca poczucie tego, że przy Jezusie jesteśmy wolni i kochani. Prowadź nas Drogą, którą On jest. Amen.

1

Czym różni się podziw od naśladowania?

2

Na jakie konkretne postawy i zachowania w Twoim życiu Jezus ma wpływ?

Czy Twoje decyzje/zachowania/postępowanie są rzeczywiście tak naprawdę Twoje?

A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?». Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?». Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!». Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.Mt 19, 16-22

"Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?"

Co, gdzie,

jak?

Mk 10, 17

W jakich okolicznościach dochodzi do spotkania?Nauczycielu?Panie?Życie wieczne?

+ info

Spójrzmy w jakich okolicznościach dochodzi do opisanego spotkania. Jezus z uczniami opuszcza Galileę i rozpoczyna swoją wędrówkę do Jerozolimy. W tym czasie spotyka wielu ludzi,wśród nich swoich fanów i hejterów. Jezus już wtedy jest uważanyzaautorytet. To ludzie do Niego przychodzą, zadają pytania, wystawiają Go na próbę. Jeden spośród tych ludzi zadał pytanie‘’Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?’’. Po tym pytaniu możemy zgadywać jakimjesttypem osoby.Ten człowiekmówi do Jezusa:‘’Nauczycielu”, podczas, gdy jego uczniowie zwracają się doNiego: “Panie”. Z tego wynika, że człowiek,o którym mówimy,nie należy do wyznawców, nie chodzi za Jezusem, aletraktujeGo jako osobę znaną, której być może warto posłuchać.Być Jezus jest dla niego swego rodzaju autorytetem. Dlatego przychodzi do Niego i zadaje Mu to bardzo ważne pytanie.Pyta Jezusa o drogędo osiągnięcia celu,jakim jest ‘’życie wieczne”. Choć myto wyrażenierozumiemy raczej jako Niebo, to jednak ówcześni ludzierozumieli je trochę inaczej. Dla nich “życie wieczne” to nie było życie dopiero po śmierci. “Życie wieczne” oznaczało życie nieskończone, pełne, które może się zacząć już tu, na ziemi. To takie życie, w którym czujesz, że żyjesz, a nie wegetujesz. O takie życie chodziło temu młodzieńcowi. Pyta o nie Jezusa, bo być może jego życie zamieniło się w wegetację. A jak jest z Twoim życiem? Żyjesz, czy wegetujesz?

Co motywuje młodego człowieka do spotkania z Jezusem?

Co robić?

01

02

O co chodzi z tymi przykazaniami?

03

Chcesz więcej?

04

Od podziwu

do naśladowania

Chcesz więcej?Jezus wskazuje na siebie i na to, co mówi, jako na drogę do tego "więcej"!

AUTORYTET

W sposób naturalny dzieci naśladują swoich rodziców. W sposób naturalny dzieci naśladują swoich rodziców.

Być może tym, co najbardziej fascynuje w tej opowieści jest fakt, że Jezus nie łapie odchodzącego młodzieńca za rękę, nie próbuje go zatrzymać i zmusić do pójścia za sobą. Jezus jest autorytetem, który zostawia nam pełnię wolności. Możesz stosować się do Jego nauki, lub ją odrzucić. Wybór należy do Ciebie.

Autorytet dający wolność

Oczywiście, omawiana dzisiaj Ewangelia pokazuje główny skutek odrzucenia zaproszenia Jezusa, jakim jest smutek. Młodzieniec bowiem “odszedł zasmucony”. Ale Jezus, choć pewnie bardzo Mu żal tego młodego człowieka, nie naciska, nie przymusza, daje mu czas. Podobnie robi z nami. Zostawia wolność.

Weź kartkę papieru, przyłóż do niej obie dłonie i je odrysuj. Na palcach jednej z nich wypisz, co fascynuje Cię w Jezusie, na drugiej natomiast zapisz co należałoby zrobić, aby wprowadzić to we własne życie.

1

Co fascynuje Cię w Jezusie? W jego zachowaniu, postępowaniu.

2

Jak myślisz, dlaczego trudno Ci naśladować Jezusa?

3

Jaki jest twój plan na jutro, żeby naśladować Jezusa?

Zadaniem drużyny jest odgadnięcie hasła, a wyznaczona osoba musi je wyjaśnić używając tylko i wyłącznie słów na literę P (np. potwierdzam, przeczę, przeinaczać, podobne, próbuj itp.). Drużyna może zadawać rozmaite pytania, które pomogą w nakierowaniu na właściwy trop. Żeby gra była dynamiczna, warto ustawić limit czasowy, np. 2 minuty. Drużyna, która odgadnie więcej haseł wygrywa!

Z wybranych przez nas fragmentów Pisma Świętego wybierz,z którym najbardziej się utożsamiasz.

Zapisz go odręcznie na kartce, a następnie powieś go w widocznym miejscu i postaraj się wprowadzić w swoją codzienność.

ZADANIE DOMOWE

Boże, uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za Twoją opiekę, za to, że chcesz nas prowadzić drogą szczęścia. Dziękujemy za wolność jaką nam dajesz. Prosimy, pomóż nam dobrze z niej korzystać i spraw, byśmy nigdy nie stracili z oczu drogowskazu jakim jest Twój Syn i doszli do spotkaniaz Tobą twarzą w twarz. Błogosław nas Tato i daj nam odwagę do szukania Ciebie. Amen.

“Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię” (Iz 43, 18) “Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6,4-6) “Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?" (Iz 18-19a)"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28) "Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz" (Joz 1, 9) “Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!” (Ps 18, 3)

“Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31) "A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz" (Ps 3, 4)“Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych” (Ps 145, 14) “Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5,7) “Marta powiedziała do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Jezus zapowiedział: «Brat twój zmartwychwstanie». Odpowiedziała Mu Marta: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Jezus dodał: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat»” (J 11, 21-27)

Dzięki!