Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PrzymiotnikLiczba i rodzaj przymiotnika

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Przypomnisz sobie, przez co odmienia się przymiotnik.2.Odkryjesz, w jakich rodzajach występuje przymiotnik w liczbie pojedynczej i mnogiej.3. Sformułujesz krótki opis, wybierając właściwe przymiotniki.4. Poprawnie zapiszesz przymiotniki, uwzględniając obowiązujące zasady ortograficzne.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Dobierz właściwy przymiotnik do każdego zdjęcia!

Obejrzyj

Porównaj przymiotnik i rzeczownik.

Jakie widzisz podobieństwa?

Jakie są między nimi różnice?

Zastanów się

Zapisz

Przymiotniki odmieniają się przez rodzaje. Ich forma zależy od rodzaju określanego rzeczownika.W liczbie pojedynczej występująw rodzaju męskim,żeńskim lubnijakim.W liczbie mnogiej przymiotniki występująw rodzaju męskoosobowym (gdy określają osoby rodzaju męskiego, np. wysocy panowie)lubw rodzaju niemęskoosobowym (gdy określają pozostałe rzeczowniki, np. wysokie dęby, wysokie panie, wysokie trawy, wysokie drzewa, wysokie stoły).

W domu

1.Dla chętnych: Opisz widok zza okna lub swój pokój. Zastosuj w opisie ciekawe przymiotniki, podkreśl 5 z nich i zapisz pod nimi ich liczbę i rodzaj.2.Dla wszystkich: zadanie 7 i 9 ze strony 72.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?