Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Legenda o PiaścieCzym jest legenda?

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Przypomnisz sobie cechy mitu i porównasz je z cechami legendy.2.Poznasz wydarzenia i bohaterów legendy o Piaście, zrekonstruujesz jej świat przedstawiony.3. Poznasz słowiański zwyczaj postrzyżyn.4. Sformułujesz życzenia stosowne do okazji.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Kiedy można powiedzieć, że dziecko stało się osobą dorosłą?

Czy według Ciebie może to być wyznaczone jakimś konkretnym wydarzeniem?

Jak wyobrażasz sobie swoją dorosłość?

Obejrzyj

Jakie znaczenie dla treści legendy ma Kruszwica?

Co Cię zaskoczyło w obecnym wyglądzie tej miejscowości?

Co myślisz o zabytkach Kruszwicy?

Zastanów się

1. Ułóż wypowiedź, w której przekonasz kmieciów na wiecu, że powinni wybrać Piasta na swojego przywódcę. Użyj odpowiednich argumentów – weź pod uwagę jego cechy charakteru, usposobienie i zachowanie.2. Wymyśl, kim mogli być dwaj tajemniczy młodzieńcy, których ugoszczono wchłopskiej chacie. Zwróć uwagę na ich słowa izachowanie.3. Wymień wartości, które były szczególnie cenione przez Polan. Przytocz z tekstu przysłowie dotyczące gościnności. Które z podanych powiedzeń najlepiej pokazuje stosunek Piasta do niespodziewanych gości?

Zapisz

Legenda to fantastyczna, utrwalona w tradycji opowieść o historycznych postaciach, miejscach, wydarzeniach lub o życiu świętych. Cechuje ją łączenie prawdy historycznej z elementami niezwykłości i cudowności. Od końca XVIII wieku utożsamiana z podaniem ludowym.

W domu

1. Napisz życzenia dla Ziemowita z okazji postrzyżyn.2. Przygotuj się do opowiedzenia wybranej krakowskiej legendy.3. Przeczytaj teksty ze strony 190.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?