Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Instrukcja

Rzućkostką!

Gra z kodami QR

//CACHE FENETRE AU CLIC setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //DEFINIT VARIABLES var hsrd = document.querySelectorAll(".hasard"); var idInterval var fois = 1; var lance = 0; var valeur; var avoir; var acacher; //FONCTION LANCE AUTRE FONCTION TOUTES LES 150 ms function lancer() { if (lance == 0) { lance = 1 idInterval = setInterval(tourne, 150); } else { return false; } } //FONCTION QUI AFFICHE TEMPORAIREMENT ET ALEATOIREMENT function tourne() { // CACHE TOUT for (var i = 0; i

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Odczytaj kod i otwórz zadanie.

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Odczytaj kod i przejdź do wykonania zadania.

Tracisz kolejkę.

Tracisz dwie kolejki.

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Odczytaj kod i wykonaj zadanie.

Spadasz w dół.

INSTRUKCJA1. Każdy gracz zaczyna od ustawienia pionka na polu startowym (zwykle jest to kwadrat „1” w lewym dolnym rogu lub po prostu poza planszą obok pola „1”).2. Gracze na zmianę rzucają kostką, aby przesunąć swój pionek o tyle pól, ile wyrzucono oczek.3. Pionki podążają ustaloną trasą zaznaczoną na planszy.4. Jeśli po zakończeniu ruchu pionek gracza wyląduje na końcu drabiny o niższym numerze, gracz przesuwa pionek w górę na pole drabiny o wyższym numerze.5. Jeśli gracz wyląduje na polu o wyższym numerze „węża”, jego pionek należy przesunąć w dół, na pole o niższym numerze.6. Jeśli wypadnie 6, gracz rzuca ponownie.7. Gracz, który jako pierwszy postawi swój pionek na ostatnie pole planszy, zostaje zwycięzcą.DrabinyWęże