Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Autor: Anna Krygier

W STAROŻYTNYM RZYMIE
escape room

Rzym upada! Trzeba go ratować! Pomóż znaleźć przyczyny upadku Rzymu!

Najpierw uzupełnij wiadomość - zapisz odpowiednie daty przy podanych wydarzeniach.

Założenie Rzymu

Śmierć Gajusza Juliusza Cezara

Podział Imperium Rzymskiego na cesarstwo wschodnio- i zachodniorzymskie

Edykt mediolański

Błąd!

Oktawian cesarzem - przyjmuje tytuł Augustus

RADA

sprawdź

Zapisuj daty według podanego przykładu:

- 345 r. p.n.e. (po roku i kropce jest spacja; spacji nie ma między p.n.e.; spacja jest między datą a "r."

- 33 r. (tak zapisuj daty, jeśli jest to rok w naszej erze)

Masz klucz. Idźmy do świątyni, aby pomodlić się. Ale nie pamiętam bogów. Pomóż mi.

Rzymska bogini miłości to

Błąd!

sprawdź

Imiona bogów zapisuj według następującego wzoru: Zeus

Czyli pierwsza litera to wielka litera

Rzymski bóg bogów to

Błąd!

sprawdź

Rzymski bóg mórz to

Błąd!

sprawdź

Rzymski bóg świata podziemnego to

Błąd!

sprawdź

Rzymski bóg wojny to

Błąd!

sprawdź

Złożę ofiary Marsowi, bo sądzę, że zbliża się wojna.
Dziękuję za pomoc.

Czas porozmawiać z odpowiednimi urzędnikami, ale nie pamiętam, kto za co odpowiadał.

SPRAWDŹ

ZACZNIJ OD NOWA

CENZOR

KWESTOR

DYKTATOR

EDYL

TRYBUN LUDOWY

obrona plebejuszy

podatki

lista senatorów

na wypadek zagrożenia

igrzyska i zboże

Kliknij w punkt przy urzędniku, a potem w punkt przy haśle pasującym. Gdy zaznaczysz wszystko, kliknij "Sprawdź". Musisz mieć 5 prawidłowych odpowiedzi.

Już wiem, że może poszukam wsparcia u dyktatora. A może kwestor powinien zebrać podatki?

Czas poznać ważne osoby z dziejów Rzymu. Wskaż prawidłową odpowiedź. Jeśli wskażesz błędną, to wrócisz do początku wyzwania.

Pierwszy król Rzymu

Romulus

Oktawian August

Remus

Hannibal

Gajusz

Scypion

Kartagiński dowódca
z III w. p.n.e.

Oktawian August

Gajusz Juliusz Cezar

Tarkwiniusz Pyszny

Pierwszy cesarz Rzymu

Neron

Teodozjusz Wielki

Konstantyn Wielki

Cesarz, który ustanowił chrześcijaństwo religią panującą

Gajusz Juliusz Cezar

Gnejusz Pompejusz

Marek Antoniusz

Podbił Galię i został zabity

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction, kanał STORI3D PAST Productions

Przeszukaj dom Rzymianina, bo ukrył gdzieś tajną wiadomość i szyfrator. Gdy to znajdziesz i odszyfrujesz wiadomość, kliknij w papirus.

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction, kanał STORI3D PAST Productions

Odszukaj zakodowaną wiadomość i szyfrator. Odkoduj wiadomość i potem kliknij w papirus.

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction, kanał STORI3D PAST Productions

POWRÓT

Nic tu nie ma. Szukaj dalej.

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction, kanał STORI3D PAST Productions

POWRÓT

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction, kanał STORI3D PAST Productions

POWRÓT

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction, kanał STORI3D PAST Productions

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POWRÓT

Kliknij w papirus i wpisz odkodowaną wiadomość

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction, kanał STORI3D PAST Productions

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POWRÓT

Odkryłeś hasło. Czas poszukać dobrego miejsca do planowania. Rozpoznaj charakterystyczne budowle rzymskie i podpisz je.

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction - kanał: STORI3D PAST Productions

Co za budynek jest pod malowidłem?

Błąd

sprawdź

Spróbuj zapisać słowo w liczbie pojedynczej oraz zapisać całe słowo WIELKIMI LITERAMI.

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction - kanał: STORI3D PAST Productions

Co za budynek jest pod malowidłem?

Błąd

sprawdź

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction - kanał: STORI3D PAST Productions

Co za budynek jest pod malowidłem?

Podpowiedź

sprawdź

Miejsce do kąpieli.

Zapisz je z literą "y" na końcu.

Źródło: Pompeii and the House of Sallust - 3D Reconstruction - kanał: STORI3D PAST Productions

Co za budynek jest pod malowidłem?

Błąd

sprawdź

Trzeba otworzyć drzwi. Aby poznać kod, rozwiąż quiz.

POWRÓT

1

2

3

4

5

6

BŁĄD

7

8

BRAWO

9

0

12345

1453

Weź świeczkę i poszukaj
klucz do skrzyni.

Znajdź klucz za pomocą świecy.

Gratulacje!
Przekaż wiadomość cesarzowi, aby znalazł pieniądze na legiony, aby obronić granice przed barbarzyńcami.
Podziel się swoim zwycięstwem z nauczycielem.

<script>
var mp = prompt('KOD DO DRZWI');
if (mp == 'Raginis')
{
location.href = 'https://view.genial.ly/5f1b281cfbeabf0cf7b3c818?idSlide=f7ff77a7-d465-4468-906b-edce755a1a02';
}
else
{
location.href = 'https://view.genial.ly/5f1b281cfbeabf0cf7b3c818?idSlide=740050dd-665d-4794-b8ff-662fd243df09';
}

</script>

KOD: ???

sprawdź

Obrót o +15 stopni przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

przybliża X2 przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

oddala X2 przy każdym kliknięciu (1. przy kliknięciu, 2. prawym przyciskiem, 3. po najechaniu

1.przybliża/ oddala przy kliknięciu (lewy/prawy) 2.przybliża 2x po najechaniu (OVER/OUT)1

automatycznie maskuje/ukrywa elementy na stronie

elementy do zgrupowania z obiektem genially!

Wpisz we właściwej formie: meet, buy, fly. Sprawdź.

flew

Last week she to Paris.

bought

met

Yesterday he new shoes.

Two days ago I Tom.

sprawdź

Błąd!

Zastanów się dokładnie.

maszyna do pisania


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Malowanie kodu literkowego

Kryptowanie-dekryptowanie

mapa

stał na czele Państwa Vichy

stał na czele Komitetu Wolnej Francji

dowódca Afrika Korps

premier Wielkiej Brytanii

dowódca sił niemieckich w bitwie o Stalingrad

amer. gen., dowódca operacji "Overlord"

autor taktyki żabich skoków

Philippe Pétain

...........

Winston Churchill

...........

gen. Charles de Gaulle

...........

gen. Friedrich von Paulus

...........

gen. Dwight Eisenhower

...........

gen. Douglas MacArthur

...........

gen. Erwin Rommel

...........

KOLEJNE
ZADANIE