Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jaki to święty?Jego imię oznacza "Bóg pomnoży", a jego uroczystość w Kościele jest obchodzona 19.03. każdego roku

Lilia jest symbolem czystości.

Zapraszam na lekcję o św. Józefie

Temat: Rok 2021 – to rok św. Józefa.

"Z OKAZJI 150 ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO przez papieża bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r."

Dlaczego o nim mówimy?

Co wiemy o św. Józefie?

1. Był skromnym cieślą, nie miał majątku, pochodził z rodu Dawida. Mieszkał w Nazarecie, a jego ród pochodził z Betlejem. 2. Zaręczony z dziewicą Maryją, według prawa żydowskiego był uważany za ojca Jezusa Chrystusa; opiekun Jezusa 3. „Człowiek sprawiedliwy” 4. Zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego Prawie.

W Biblii nic nie powiedział. Czy to możliwe ? To człowiek „mówiący milczeniem”.

Jakie wydarzenia z jego udziałem są opisane w Ewangelii?

Trudna decyzja

Nie bój się wziąć do siebie Maryi

Droga do Betlejem

Narodzenie Jezusa

Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej.

Trudna decyzja- drugi sen Józefa.

"Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu"

Znalezienie Jezusa w świątyni.

Opieka nad Jezusem

Jakim był ojcem?

- Ojciec umiłowany - Ojciec czuły - Ojciec posłuszny - Ojciec przyjmujący - Ojciec z twórczą odwagą - Ojciec – człowiek pracy - Ojciec w cieniu

Co to znaczy być Ojcem ?

„Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano „przeczystego”. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością.” ( Ojciec święty Franciszek „LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE, to znaczy „Ojcowskim sercem” )

Kogo jest patronem ?

1. błogosławiony Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego» 2. czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników» 3. święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela»4. Ludzie przyzywają go jako «patrona dobrej śmierci».

Dlaczego 2021 jest rokiem Św. Józefa ?

1. Dotyka nas kryzys pandemii - będzie naszym wsparciem.

"Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że „nasze życia są tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii – są nimi lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam".

( Ojciec święty Franciszek „LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE, to znaczy „Ojcowskim sercem” )

2. Nie sieje paniki, lecz działa. Daje nadzieję.

Nie sieje paniki, lecz działa !

„ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do modlitwy. Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich”

( Ojciec święty Franciszek „LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE, to znaczy „Ojcowskim sercem” )

3. Jest pomocnikiem w chwilach trudnych dla całego Kościoła.

Nie sieje paniki, lecz działa !

"Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności".

( Ojciec święty Franciszek „LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE, to znaczy „Ojcowskim sercem” )

Ćwiczmy się w modlitwie za wstawiennictwem św. Józefa

Modlitwy:

- Krótkie: np. św. Józefie – módl się z nami - Litania do św. Józefa - T elegram do św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Dziękuję za Waszą pracę!