Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dzień kolorowej skarpetki

21 marca

21 marca

Zespół Downa jest trisomią 21 pary chromosomów. Oznacza to, że przy 21 parze jest dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment. DLATEGO WŁAŚNIE ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA PRZYPADA 21 MARCA.

DZIEŃ SYMBOLI

TEGO DNIA NA ZNAK SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI DOTKNIĘTYMI ZESPOŁEM DOWNA ZAKAŁDAMY DWIE RÓŻNE SKARPETKI LUB RYSUJEMY PROSTĄ LINIĘ NA DŁONI, GDYŻ PROSTA LINIA PAPILARNA JEST TO ZNAK CHARAKTERYSTYCZNY DLA OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. KOLEJNYM SYMBOLEM SĄ TRZY STRZAŁKI OZNACZAJĄCE TRISOMIĘ 21 CHROMOSOMU.

Zespół Downa jest dość częstą chorobą genetyczną. Do tej pory nie udało się określić żadnych czynników fizycznych wpływających na zwiększenie ryzyka wystąpienia trisomii. Zespół Downa może dotknąć zarówno płeć męską jak i żeńską. JEST to naturalna zmienność biologiczna człowieka, której nikt nie jest winny. NiE DA SIĘ bowiem ZAPOBIEC PODZIAŁOWI CHROMOSOMU.

WYSTĘPOWANIE

OBJAWY

OPRÓCZ CHARAKTERYSTYCZNEGO WYGLĄDU OSOBOM Z ZESPOŁEM DOWNA MOGĄ TOWARZYSZYĆ TAKŻE: UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, OBNIŻONA ODPORNOŚĆ, NISKIE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, CHOROBY SERCA, ZABURZENIA SŁUCHU, WADY WZROKU CZY UKŁADU POKARMOWEGO, NIEPRAWIDŁOWA BUDOWA KOŚĆCA A NAWET BIAŁACZKA.

OBJAWY ZEWNĘTRZNE

 • NISKO OSADZONE USZY,
 • SKOŚNE USTAWIENIE POWIEK,
 • ZMARSZCZKĘ NAKĄTNĄ,
 • WYWINIĘTĄ DOLNĄ WARGĘ,
 • JĘZYK DUŻY, WYSTAJĄCY,
 • PROSTĄ, POJEDYNCZĄ LINIĘ PAPILARNĄ,
 • MAŁY, KRÓTKI I PŁASKI NOS,
 • NISKI WZROST,
 • SZEROKIE I KRÓTKIE DŁONIE I STOPY...


DO OBJAWÓW ZEWNĘTRZNYCH ZALICZAMY:

BADANIA

Tego rodzaju cech jest bardzo dużo, ale nie występują one u każdego z zespołem Downa. Do wykonania badania kariotypu potrzebne jest przynajmniej dziesięć cech. Badanie to jest najbardziej miarodajnym sposobem, potrzebnym do rozpoznania zespołu Downa, ponieważ wymienione cechy mogą występować również u osób, które nie posiadają dodatkowego chromosomu.

LECZENIE

ZESPÓŁ DOWNA JEST CHOROBĄ NIEULECZALNĄ.
Stopień rozwoju psychoruchowego , a także komfort życia można poprawić dzięki wczesnemu zainicjowaniu odpowiednich działań.

OPIEKA

KORZYSTNY wpłYW na rozwój ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka z zespołem Downa MAJĄ:

 • prawidłowa opieka medyczna,
 • akceptacja rodziny i otoczenia,
 • rehabilitacja usprawniająca,
 • uczenie wykonywania codziennych czynności np. samodzielnego przygotowywania posiłków,
 • edukacja i szkolenia zawodowe.

OSOBY Z ZESPOŁEM dOWNA mają ograniczenia w kwestiach samoobsługi, kontaktów międzyludzkich, uczeniA się, jednak nie jest to regułą. Jeśli SPECJALIŚCI szybko zajmą się edukacją takiego dzieciaczka, ma on szansę na w miarę normalne życie.

NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ

DAJ SZANSĘ

OSOBY Z ZESPOŁEM DOWNA nie poddają się stereotypom, mają swoje charaktery. ICH ZACHOWANIE NIE ZAWSZE JEST DLA NAS JASNE.
Nie ma pewności, że taki ktoś nie pojawi się w naszej rodzinie.
To ruletka.
PEWNE JEST, ŻE IM WIĘCEJ BĘDZIEMY WIEDZIĘĆ NA TEMAT ZESPOŁU DOWNA TYM WIĘCEJ CIEPŁA I WSPARCIA OKAŻEMY!

BĄDŹMY SOLIDARNI