Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Legenda o Lechu, Czechu i RusieCzym jest legenda?

Wyobraź sobie

Cele lekcji

Obejrzyj

Zastanów się

W domu

Zapisz

Cele lekcji

1. Poznasz podanie jako gatunek literacki.2.Poznasz imiona legendarnych pierwszych polskich władców.3. Wskażesz motywacje bohaterów podania.4. Ustalisz kolejność wydarzeń lektury.5. Przypomnisz mity i legendy mówiące o pochodzeniu innych krajów i miast.

Cel osiągnięty!

Wyobraź sobie

Skąd wzięła się nazwa naszego kraju? Naszego miasta?

Czy kiedykolwiek zetknęliście się z postaciami z tego drzewa genealogicznego?

Obejrzyj

Zastanów się

Wyjaśnij, dlaczego przytoczony tekst o powstaniu państwa polskiego można nazwać podaniem.

Co zaważyło na decyzji Lecha, gdy postanowił założyć gród na równinie nad Wartą? Przytocz odpowiedni fragment tekstu na poparcie swojej odpowiedzi.

Zapisz

Podanie to opowieść ludowa, przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, związana z rzeczywistymi zdarzeniami, miejscami i postaciami. Zawiera, podobnie jak baśń i mit, elementy fantastyczne.Podanie to pierwotna postać legendy.

W domu

1.Poszukaj w internecie informacji o herbie Krakowa. Dowiedz się, co oznaczają poszczególne elementy tego herbu.2. Przeczytaj legendę o postrzyżynach Ziemowita ze strony 184.

Czy osiągnęliśmy zamierzony cel lekcji?