Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

A SzékesfehérváriTeleki Blanka Gimnázium ésÁltalános Iskola4. évfolyamos tanítóinakbemutatkozása

4.A

4.B

4.C

A zászlók rejtik az információkat.

3.

2.

1.

5.

4.

Szívesen töltöm az időmet olvasással, új dolgok felfedezésével, kipróbálásával.

Gondolataim a tanításról :

Hiszem, hogy ahogyan a világ fejlődik, úgy kell nekünk is hozzá alkalmazkodni, miközben megtartjuk azokat az alapértékeket, amitől működik. E kettőnek a megfelelő egyensúlyát igyekszem megtartani a tanítás során.

Farkas Tímea

A zászlók rejtik az információkat.

5.

1.

3.

6.

2.

4.

Dr. Dubicz Katalin

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek élvezzék az újdonságok felfedezését, ugyanakkor megtapasztalják a figyelmes, elmélyült munka és kitartás fontosságát is.

Az iskola segíteni tudja a család által képviselt nevelési elvek és módszerek érvényesülését. A pedagógusok és a szülők együttműködése a záloga annak, hogy a gyermek saját lehetőségeit a legjobban kiaknázza.

Elsősorban a matematika és a nyelvek iránt érdeklődöm. Szeretek túrázni és olvasni.

„A tehetséges ifjú nem íratlan lap, nem: inkább olyan lap, amelyre láthatatlan vegytintával már minden fel van írva, a helyes csakúgy, mint a téves, és a nevelő dolga, hogy a helyeset minél határozottabban kifejlessze, az érvényesülni próbáló téveset azonban szakszerű behatással egyszer s mindenkorra kitörölje.”(Thomas Mann)

A zászlók rejtik az információkat.

5.

1.

3.

2.

4.

Kömives Attiláné

“Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Hiszek az együttműködésben, a toleranciában,melynek alapja az empátia,egymás tisztelete.

Biztonságot nyújtó, kiszámítható légkör megteremtésére törekszem, ahol lehet és fontos a kérdéseket feltenni; folyamatosan jelen van a gyermekeket foglalkoztató problémák megbeszélése.

Szeretem a könyvtár és a múzeumok világát, a múzeumpedagógiai órák hangulatát,a népi gyermekjátékok oldottságát.

A zászlók rejtik az információkat.

3.

6.

2.

1.

5.

4.

Következetes, türelmes magatartásommal biztosítom a tanítás-tanuláshoz elengedhetetlen szeretetteljes, biztonságot nyújtó nyugodt légkört. Igyekszem minden tanulót képességeinek megfelelően fejleszteni, megtalálni a bennük rejlő értékeket.

Pedagógiai hitvallásom alapgondolatát Rudolf Steiner szavai fejezik ki leginkább: „A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani."

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. /Carl William Buehner/

Kövesiné Krausz Gizella

Szívesen foglalkozom a német nyelvvel, drámajátékokkal, szeretem a színházak világát.

A zászlók rejtik az információkat.

5.

1.

03

3.

02

2.

01

05

4.

04

Szeretek olvasni, kreatívkodni, új dolgokkal ismerkedni.

Gondolataim a tanításról :

Hiszem, hogy ahogyan a világ fejlődik, úgy kell nekünk is hozzá alkalmazkodni, miközben megtartjuk azokat az alapértékeket, amitől működik. E kettőnek a megfelelő egyensúlyát igyekszem megtartani a tanítás során.

Farkas Tímea

Dominekné Karner Éva

Célom, hogy türelemmel, a differenciálás lehetőségeit is kihasználva, a biztos alapok lerakása mellett a lehető legtöbb tudást adjam át tanítványaimnak.

Vidám, nyugodt légkörben optimális tanulási környezetet biztosítok.

Fontosnak tartom a kreativitás fejlesztését énekekkel, játékokkal. A tanulásban lemaradókat gyógypedagógiai módszerekkel is megtámogatom.

„… időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása.” (Dr. Czeizel Endre)

A zászlók rejtik az információkat.

1.

5.

3.

03

6.

02

2.

01

05

4.

04

Szeretek olvasni, kreatívkodni, új dolgokkal ismerkedni.

Gondolataim a tanításról :

Hiszem, hogy ahogyan a világ fejlődik, úgy kell nekünk is hozzá alkalmazkodni, miközben megtartjuk azokat az alapértékeket, amitől működik. E kettőnek a megfelelő egyensúlyát igyekszem megtartani a tanítás során.

Farkas Tímea

Varga Réka

„Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat.” Galilei

A gyermekek életében fontos fordulópont, amikor óvodásból kisiskolássá válnak. Ezért igyekszem minél zökkenőmentesebbé tenni az óvoda és az iskola közötti átmenetet, hogy jól érezve magukat, sokat fejlődjenek. Törekszem arra, hogy tapasztalati úton szerezzék meg ismereteiket diákjaim, figyelembe véve az életkori sajátosságaikat.

Hiszem, hogy minden gyermek tehetséges valamilyen területen, csak elő kell hívni. Ebben vagyunk mi, tanító nénik a segítségükre.

Az oktatás mellett fontosnak tartom a nevelést is, hiszen a gyermeknek szüksége van a szabályokra, azok biztonságot nyújtanak a számára.

Folytatása hamarosankövetkezikaz utolsó résszel.