Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PATXI LARRAINZAR

IKASTETXE PUBLIKOA
CP Patxi Larrainzar

AURREMATRIKULA

2021/22
Prematrícula

Aukeratu gure auzoa, aukeratu euskara!


¡Apuesta por nuestro barrio, apuesta por el euskera!

AURKIBIDEA

Índice

EGUN BAT ESKOLAN

ONGIZATEA HELBURU

ESKOLA ETAPAK

El bienestar como objetivo

Etapas educativas

Un día en el colegio

HARREMANAK
Contacto

HAUR HEZKUNTZA
Educación Infantil

NORTASUN EZAUGARRIAK

Características

METODOLOGIA
Metodología

EUSKARAZ BIZI

BESTE ZERBITZU BATZUK

Otros servicios

INKLUSIBOA

Inclusiva

HEZKIDETZAILEA

Coeducadora

NORTASUN EZAUGARRIAK

AUZOKOA

Del barrio

BERRITZAILEA

Innovadora

ELEANITZA

Multilingüe

EKOLOGIKOA

Ecológica

KOOPERATIBOA

Cooperativa

Características

EUSKALDUNA

Modelo D

EUSKALDUNA

Modelo D

Euskara eta euskal kultura ardatza izanik ikasle euskaldun eleanitzak heztea dugu helburu, gainerako kultura eta hizkuntzak ere bereganatzeko aukera emanez.Nuestro objetivo es formar a alumnos y alumnas euskaldunes plurilingües, centrándonos en el euskera y la cultura vasca, posibilitando la adquisición del resto de culturas y lenguas.

INKLUSIBOA

Inclusiva

Ikasle guztien egiazko inklusioa xede duten hezkuntza proposamenak lehenesten ditugu.
Orientazio zerbitzuari esker ikasle guztien hezkuntza beharrak asetzen ditugu.

Priorizamos propuestas educativas que tengan como objetivo la inclusión real de todo el alumnado. El servicio de orientación permite cubrir las necesidades educativas de todos y todas.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Arrotxapea auzoarekin konprometituta elkarlanean aritzen gara zenbait proiektu aurrera eramanez.


AUZOKO ESKOLA PUBLIKOA

Escuela pública del barrio

Gure ikastetxea eta beste ikastetxe, toki-erakunde, elkarte sozial, kultural, lan-arlo,…. arteko lankidetza sustatzen dugu, gure hezkuntza jarduera aberasteko.

GUZTIONTZAKO

Para todas y todos

Colaboramos con nuestro barrio, Rotxapea, para llevar a cabo diferentes proyectos.


Fomentamos la colaboración entre nuestro centro y otros centros, entidades locales, sociales, culturales, laborales,…. para enriquecer nuestra actividad educativa.

GUZTIONA
De todos y todas

Genero, arraza, edo erlijioaren araberako bazterketa-jokabideak ekiditeko gure ikasleak giza eskubide, balio etiko eta askatasunen errespetuan hezten ditugu. Ikasleek, besteen jatorri sozialaz, generoaz, eta pentsaeraz aurreiritzirik izan gabe besteak diren bezala onar ditzaten.

HEZKIDETZAILEA

Coeducadora

Educamos a nuestro alumnado en el respeto a los derechos humanos, valores éticos y libertades para evitar comportamientos discriminatorios por razón de género, raza o religión. Para que no tengan prejuicios sobre el origen social, el género y el pensamiento de las demás personas, y las acepten como son.

ELEANITZA

Plurilingüe

EUSKARAINGELESA
Inglés


GAZTELANIA
Lengua Castellana


D eredua:
Murgiltze eredua

Haur Hezkuntza
2. mailatik aurrera

Lehen Hezkuntza

Modelo D, inmersión lingüistica

Educación Primaria

A partir de 2º de Educación Infantil

ELEANITZA

Plurilingüe

EUSKARAINGELESA
Inglés


GAZTELANIA
Lengua Castellana


D eredua:
Murgiltze eredua

Haur Hezkuntza
2. mailatik aurrera

Lehen Hezkuntza

Modelo D, inmersión lingüistica

Educación Primaria

A partir de 2º de Educación InfantilIkasle guztien hezkuntza-inklusioa eta eskola-arrakasta sustatzeko irakasleak etengabeko prestakuntzan aritzen gara.
Hezigarri Programan parte hartzen dugu gure hezkuntza erantzuna hobetzen jarraitzeko.
Metodologia berritzailetan oinarritzen den hezkuntza eskaintzen dugu.

BERRITZAILEA

Innovadora

El profesorado está en continua formación para una educación inclusiva y para fomentar el éxito escolar.
Participamos en el Programa Hezigarri-Proeducar para dar la mejor respuesta educativa a nuestro alumnado.
Ofrecemos una educación basada en nuevas metodologias.

EKOLOGIKOA

Ecológica

Eskola Komunitatea lotuko duen proiektu kooperatiboa da. Natura eta bere zikloekin lotzen gaitu. Kontzientzia ekologiko eta osasuntsua izatera hurbiltzen gara. Ikerketa eta informazioa bilatzea modu ludiko baten bidez lantzen da.

Es un proyecto cooperativo que unirá la Comunidad Escolar. Nos une a la naturaleza y a sus ciclos. Nos acercamos a una conciencia ecológica y saludable. La investigación y la búsqueda de información se trabajan de forma lúdica.

Gure helburuetako bat ikasleen ongizatea da. Horretarako...

IRAKASLEAK etengabeko prestakuntzan ari gara.

ADIMEN EMOZIONALA lantzen dugu.

ONGIZATEA HELBURU

El bienestar como objetivo

PANDEMIARA EGOKITU GARA!

Uno de nuestros objetivos es el bienestar del alumnado. Para ello...

EL PROFESORADO está en constante formación.

Trabajamos la inteligencia emocional

¡NOS HEMOS ADAPTADO A LA PANDEMIA!

KOOPERATIBOA

Cooperativa

Gure xedeetako bat ikasleek eskolako edukiak ikasteaz gain, taldean lan egiten jakitea da.
Horretarako, ikasteko kooperatu eta kooperatzen ikasi metodologia erabiltzen dugu.

Uno de nuestros objetivos es que el alumnado además de aprender los contenidos escolares sepa trabajar en equipo. Para ello utilizamos la metodología de cooperación y aprendizaje cooperativo.

LEHEN HEZKUNTZA

EUSKARAZ BIZI

HAUR HEZKUNTZA

ESPERIMENTAZIO GELA/ Aula de esperimentación

PSIKOMOTRIZITATE ERLAZIONALA/
Psikomotricidad relacional


EUSKARAZ BIZI

METODOLOGIA/Metodología

IKTak/ TICs

ELKARTRUKEA

Educación Primaria

Educación Infantil

METODOLOGIA/Metodología

ESKOLA ETAPAK Etapas educativas

METODOLOGIA

Metodología

GLOBALIZAZIOA

JOLASA

IKASKUNTZA ESANGURATSUA

IKASKUNTZA ZIENTIFIKOA

GIZARTERATZEA

ANIZTASUNA

BALIOETAN HEZI

HEZKIDETZA

EGINEZ IKASTEN

AFEKTIBOTASUNA

IKKI

GLOBALIZACIÓN

JUEGO

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

APRENDIZAJE CIENTIFICO

INCLUSIÓN SOCIAL

COEDUCACIÓN

AFECTIVIDAD

TICs

DIVERSIDAD

EDUCANDO EN VALORES

APRENDER HACIENDO

ELKARTRUKEA

Hiru dira Elkartrukea Proiektuak dituen helburu nagusienak:

  • Euskararen erabilera sustatzea.
  • Adin ezberdinen arteko harremanak bultzatzea.
  • Gelan landutakoa, modu ludiko batean adierazteko aukera izatea.


2016/17 ikasturtean, Hezkuntza Departamentuak Elkartrukean Berrikuntza Proiektu gisa onartu zigun.

Los objetivos principales del proyecto Elkartrukean son los siguientes:
  • Fomentar el uso del euskera en un ambiente más informal.
  • Favorecer las relaciones entre alumnado de diferentes edades.
  • Tener la oportunidad de exponer de forma lúdica temas trabajados en el aula.

En el curso 2016-2017 fue considerado por el Departamento de Educación como Proyecto de Innovación Educativa.

ESPERIMENTAZIO GELA

Aula de experimentación

Haur Hezkuntzako ikasleak argiaren bidez esperimentatzen aritzen dira.

Irakasleok bidelagun garelarik eta haurra protagonista izanik, berdinen arteko lan kooperatiboa sustatzea da proiektuaren erronka nagusietako bat. Bestetik, metodo zientifikoaren bidez hausnarketara bultzatzen duen proiektua da.

El alumnado de Educación Infantil experimenta a través de la luz. Uno de los principales retos del proyecto es el fomento del trabajo cooperativo entre iguales, en el que el profesorado colabora y el niño/a es el o la protagonista. Por otro lado, es un proyecto que impulsa la reflexión a través del método científico.

Psikomotrizitate erlazionala metodologian oinarritzen gara.
Helburuak:
➢ Norberaren gorputza ezagutzea.
➢ Mugitzeko gaitasuna esperimentatzea.
➢ Material eta objektu desberdinekin esperimentatzea.
➢ Ikaskideekin eta objektuekin harremanetan jartzea.
➢ Jolastea eta eraikitzea elkar lanaren bitartez.

PSIKOMOTRIZITATE ERLAZIONALA
Psicomotricidad relacional

Nuestra metodología se basa en la psicomotricidad relacional.
Objetivos:
➢ Conocer el propio cuerpo.
➢ Esperimentar la capacidad de movimiento.
➢ Esperimentar con diversos materiales y objetos.
➢ Ponerse en contacto con compañeros/as y con objetos.
➢ Jugar y crear a través de la cooperación.

IKTak

TICs

Gure ikasleak LH 1. mailatik teknologia berrietan trebatzen ditugu.

Antolaketa aldetik, HHtik LH4.maila arte PATXI TXOKOA erabiltzen dute, eta, LH5 eta LH6 mailakoek Classroom bidez lan egiten dute.
Irakasleak ere etengabeko prestakuntzan gaude.

Formamos a nuestro alumnado en las TICs a partir de 1º de Primaria.
En cuanto a organización, desde infantil a 4º de primaria utilizan el "PATXI TXOKOA", y el alumnado de 5º y 6º de primaria hace sus trabajos mediante la plataforma Classroom. El profesorado está en constante formación.

EUSKARAZ MINTZA

BERTSOLARITZA
ANTZERKIGINTZA

EUSKARAREN EGUNA EUSKARALDIA
KORRIKA

PATXI LARRAINZAR KANTUZ

EUSKARAZ BIZI

FAMILIEK ANTOLATUTAKO EKINTZAK
Actividades oganizadas por las familias

GOIZTIAR ZERBITZUA

Servicio de madrugadoras

JANTOKIA

Comedor

LO KULUXKA

Siesta

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

Actividades extraescolares

+ info

EGUN BAT ESKOLAN

Un día en la escuela

HAUR HEZKUNTZA

Educación Infantil

+ info

+ info

+ info

,

JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN
Contacta con nosotras y nosotros

PATXI LARRAINZAR I.P.

Agur Maria Zeharkalea z/g
31014 IRUÑEA

Eskolarekin harreman estua izatea oso garrantzitsua da guretzako. Nola jarri gurekin kontaktuan?

Para nosotras y nosotros es muy importante la relación con las familias. ¿Cómo ponerse en contacto?

Deitu 948383874 telefonora eta hitz ordua hartu.

Idatzi patxilarrainzar@educacion.navarra.es korreora edozein zalantza edo galderarik baduzue.

Llama al: 948383874

Escríbenos al correo:
patxilarrainzar@educacion.navarra.es

ESKER MILA!
¡Gracias!