Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Áldás, békesség, engem Tominak hívnak!

Áldás, békesség. Én Lilla vagyok!

Mindketten Magvetősök vagyunk. Gyere velünk és bemutatjuk az iskolánkat!

Ez a főbejárat. Gyere és lépjünk be! Kattints az integető kisfiúra!

Ha belépünk az iskolába, először az aulába érkezünk, a nyilakra kattintva körbenézhetsz. Az iskolában az egyik mese szereplői elbújtak. Keresd meg őket és rajzold le! A kész gyemekrajzokat névvel, címmel ellátva az iskola e-mail címére várjuk. A jutalmat mindenki a beiratkozáson fogja megkapni.

Ebédlő

1. emelet

Tantermek

A földszinten az alsós évfolyamok tanulnak.

Vissza az aulába

Körülnézek

Nagyon ügyes vagy! A többieket is megtalálod?

Vissza az aulába

Remek! Még két kis barátom hiányzik!

Vissza az aulába

Az első emeleten tanulnak a felsőbb évfolyamos diákok, itt található az angol tanterem, valamint a tanári és az igazgatói iroda.

Vissza az aulába

Körülnézek

Tetőtér

A tetőtérben található a német terem, az informatikaterem, tantermek és a szertárak.

Vissza az aulába

Körülnézek

Végre engem is megtaláltál!

Ne felejtsd el a rajzodat az iskolába

elküldeni!

Kis szemFüles!

Információk szülőknek

Iskolai programok

Leendő elsős tanítónénik

Családi istentisztelet

Adventi készülődés

Családi közlekedési verseny

Bringás tábor

Pályaorientációs nap

Oktoberfest

Mátyás király udvarában-témahét

Fenntarthatósági témahét

Salátakészítő verseny

Gyöngyfűző szakkör

Rajz szakkör

Mézes nap

Tavaszváró játéknap

Énekkar

Egyéb sportesemények

Darst bajnokság

Gombfoci bajnokság

Tollaslabda diákolimpia

Kézilabda bajnokság

Kosárlabda bajnokság

Úszás oktatás 1-3 évfolyamon

Úszás diákolimpia

Atlétika

Magvető Teniszkupa

Tanórán kívüli iskolai foglalkozások

- felzárkóztatás

- fejlesztő foglalkozások

- tehetséggondozás

- logopédia

- TSMT torna

- felvételi előkeszítő 8. évfolyamos tanulóknak

- néptánc

Gajdácsné Báthory Beáta

„A léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, szelídség, mértékletesség.” Gal. 5, 22

Sarkadon élek férjemmel és három gyermekemmel. Középiskolai tanulmányaimat Gyulán végeztem, tanítói diplomát Békéscsabán szereztem ember- és társadalom műveltségterületen. 1997-ben kezdtem el tanítani Sarkadon az 1.sz Általános Iskolában. A Magvető Református Iskola pedagógusa 12 éve vagyok. Jelenleg harmadikos és negyedikes gyermekeknek tanítok matematikát, környezetismeretet, technikát és rajzot. Úgy gondolom nincs is annál szebb és nehezebb feladat egy tanító számára, mint elsős gyermekeket elindítani a tudomány rögös útján. Hiszem, hogy minden gyermek egy csiszolatlan gyémánt, rajtunk felnőtteken áll, hogy sikerül-e belőlük igazi kincset faragni. Fő célomnak a szeretve, kedvvel tanulás elérését, az önálló tanulás megtanítását, a játékos foglalkozások szükségességét tartom. Fontos feladatomnak érzem, hogy a gyerekek szeretetben gazdag, egyéni bánásmódban részesüljenek.

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté evangéliuma 5,16

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem. A református lelkészcsaládi háttér, szüleim útmutatása és a Debreceni Református Gimnáziumban eltöltött esztendők meghatározóak életemben. Lelkipásztor férjemmel négy felnőtt gyermekünkért adhatunk hálát. Az ő nevelésük közben éreztem indíttatást a pedagógusi hivatás felé. Diplomámat a békéscsabai Tanítóképző Főiskolán szereztem, ember és társadalom műveltségterületen. 2002-től tanítok a Magvető Református Általános Iskolában. Jelenleg a 4.b osztály osztályfőnöke vagyok. Arra törekszem, hogy szeretetteljes, családias légkört alakítsak ki a rám bízott gyermekek között. Fontosnak tartom a tanulásban lemaradók felzárkóztatását, a „szárnyalni vágyók” tehetséggondozását, a lelki gondokkal küzdők számára a támasz nyújtását. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés, az azonos értékek képviselése és hangsúlyozása, a megfelelő példaadás mind a diákjaink egészséges fejlődését szolgálják. Az Úr Isten segítségében, áldásaiban bízva szeretettel várom a leendő első osztályosokat, hogy az olvasás és az írás tudományát örömmel és játékos feladatokkal sajátíthassák el.

"Amit tanultatok, és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene." Pál levele a filippiekhez 4,9

László Olga vagyok, tanító és ének-zene szakos tanár. 1997 óta dolgozom a Magvető Református Általános Iskolában. Református családban nőttem fel, 1987-ben konfirmáltam. Pedagógiai hitvallásom: hittel és szívvel! Célom, hogy a tudás fényét és a szeretet melegét adjam át a kisgyermekeknek. Tanítói munkám a játékosságra, a tevékenykedtetésre épül. Minden gyermek ajándék, minden gyermek tehetséges valamiben. Ezt a tehetséget felismerni, fejleszteni nagyszerű feladat. Munkámban arra törekszem, hogy a gyermekek talentumait megsokszorozzam. Arra, hogy a rám bízott kisgyermekek szeressék a tanulást, a templomot és az iskolát. Fontos számomra a szülő, gyermek, pedagógus közötti együttműködés, a zökkenőmentes átmenet biztosítása az óvoda és az iskola között. „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek, gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.” (János evangéliuma 15, 16) Így vezetem a kisgyermekeket, akiket az Úr rám bízott.

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” Zsoltárok 127:3.

Debrecenben születtem szeretetteljes, hívő család ötödik gyermekeként, itt végeztem középiskolai tanulmányaimat is. Ezután a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán általános tanítói szakon, matematika műveltségterületen szereztem diplomát. 1999-ben kezdtem tanítani Gyulán, a Magvető Református Általános Iskolában. Férjemmel együtt 3 gyermeket kaptunk ajándékba Istentől, Anna egyetemista, Réka középiskolás, Barnabás a Magvető tanulója. Jelenleg a negyedikes tanítványaim osztályfőnöke vagyok, magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakat tanítok. A zsoltáríró arról beszél, hogy gyermekeink az Úr örökségei, értékes ajándékai. Felelősséggel tartozunk értük. Úgy kell nevelnünk, tanítanunk őket, hogy boldog, kiegyensúlyozott, megfelelő önértékeléssel rendelkező felnőttekké váljanak. Szülőként és pedagógusként is fontos feladatomnak tekintem, hogy a gyermekek szeretetteljes környezetben megfelelő értékrendet kapjanak. Mindemellett szükségesnek tartom úgy irányítani a tanulás folyamatát, hogy a gyermekek játékosan, örömmel sajátítsák el a tananyagot. A rám bízott gyermekeket Istentől jövő bölcsességgel, szeretettel kívánom nevelni és oktatni.

Bemutatkozó

Tanáraink

Az iskola honlapja

Körbenézek az iskolában

Amit az iskolánkról tudni kell

Iskolaelőkészítő játékos feladatok

Beiratkozási tudnivalók

A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.

Bővebb felvilágosítást e-mailben vagy telefonon kérhet.

e-mail : magvetoiskola@gmail.com
tel: 66/467-633

A regisztrációs űrlap kitöltésére a következő oldalon van lehetőség.

Játékok

Pixel kirakó

Egy kis matek

Dobble

Puzzle és különbségekereső

Érzékszerveink

Állati bújócska

Dobble

Dobble

Állatok

Növények

Válassz témakört, majd kattints arra az ábrára, amelyik mindkét kártyán szerepel!

Dobble állatok

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Pontok:

10

#

Powered by

Dobble növények

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Pontok:

10

#

Powered by

Egy kis matek

Csoportosíts színek szerint!

Folytasd a sorozatot!

Folytasd a sorozatot!

Keresd meg a balra tartó autókat! Összesen 10-et találsz! (A felső egy példa!)

ÚJRA

Hol van több? Kattints a képre!

Hol van több? Kattints a képre!

Hol van több? Kattints a képre!

Hol van több? Kattints a képre!

Több, kevesebb, ugyanannyi

=

>

<

>

=

<

=

>

=

>

<

Keresd a párokat!

Keresd a párokat!

Számolj!

0

1

2

3

Számolj!

0

1

2

3

Számolj!

0

1

2

3

Számolj!

0

1

2

3

Gratulálok!

Ügyes vagy!

Micimackó puzzle

 • 4
 • 4
 • oui

 • 4
 • 3
 • oui

 • 5
 • 4
 • oui

 • 4
 • 4
 • oui

Különbségkereső

Keresd meg a 6 különbséget!

Keresd meg a 10 különbséget!

Keresd meg a 8 különbséget!

Ügyes vagy!


Nagy köszönettel tartozunk nektek, hogy ilyen sokat segítettetek nekünk! Most pihenjetek ti is, jutalmul nézzetek meg egy mesét a barátainkról!

Madárországban a madarak bújócskáznak! Minden lombhullató fa mögé elbújt egy madár, lesd meg őket! Jegyezd meg, melyik fa alatt milyen madár van! Ha úgy érzed, hogy készen vagy, kattints a sárga virágra!


Rossz fát választottál, lesd meg újra a madarakat! Ha megjegyezted őket, kattints a sárga virágra!Hol van a fecske?


Hol van a cinke?


Hol van a rigó?


Hol van a gólya?

Nagyon ügyesen megtaláltad a madarakat! Néhány madár viszont a tűlevelű fák mögé bújt el. Lesd meg őket és jegyezd meg, melyik fa alatt milyen madár van! Ha úgy érzed, hogy készen vagy, kattints a sárga virágra!

Rossz fát választottál, lesd meg újra a madarakat! Ha megjegyezted őket, kattints a sárga virágra!

Hol van a bagoly?

Hol van a keselyű?

Hol van a sólyom?

Hol van a sas?

Nagyon ügyes vagy! Megdicsérlek!

Jutalmul nézd meg ezt a mesét az eltévedt kisverébről! Kattints a képre!

Start

Mivel

érzékeled?

Sajnos nem jó! Próbáld újra!

Mivel

érzékeled?

Sajnos nem jó! Próbáld újra!

Mivel

érzékeled?

Sajnos nem jó! Próbáld újra!

Mivel

érzékeled?

Sajnos nem jó! Próbáld újra!

Mivel

érzékeled?

Sajnos nem jó! Próbáld újra!

Mi nem illik a képre?


Mi nem illik a képre?


Mi nem illik a képre?


Vége

Másold át a kis képet a négyzetrácsos lapra! Kattints a színre, majd a megfelelő négyzetre! Ha elrontottad, a radírra lépve ki tudod törölni! Jó munkát, dolgozz pontosan!

3

2

1

5

4

1

1

4

3

2

7

6

5

10

9

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1

5

4

1

1

4

3

2

7

6

5

10

9

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1

5

4

1

1

4

3

2

7

6

5

10

9

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1

5

4

1

1

4

3

2

7

6

5

10

9

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1

5

4

1

1

4

3

2

7

6

5

10

9

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1

5

4

1

1

4

3

2

7

6

5

10

9

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1

5

4

1

1

4

3

2

7

6

5

10

9

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1

5

4

1

1

4

3

2

7

6

5

10

9

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. a

1. b

Virághné Nagy Boglárka Gajdácsné Báthory Beáta

“Jövődre vonatkozó tervem mindig is reménnyel volt tele.” (Jeremiás 29:11)

Perlakiné Vas Ildikó
László Olga

Gajdácsné Báthory Beáta

Perlakiné Vas Ildikó

László Olga

Virághné Nagy Boglárka

Perlakiné Vas Ildikó

Virághné Nagy Boglárka

László Olga