Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 31

Temat: Tajemnica Królestwa Bożego

«Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. [...] Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. [...] Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy, to nasze dzisiejsze spotkanie, wspólną modlitwą:Dziękuję Ci Jezu za to, że jesteś zupełnie innym Królem, niż wszyscy królowie ziemi. Za to, że nie traktujesz nas z wyższością, ale jesteś Królem, który oddaje swoje życie za swoich poddanych, który umywa nogi swoim uczniom i który będąc najwyższym i najlepszym Królem, nie waha się nam służyć.

Zadanie 1 Dokończ zdanie:Przyjaźń jest jak...Czy przyjaźń ma tylko jedno oblicze?

Ojcze nasz,któryś jest w niebie:święć się imię Twoje,przyjdź Królestwo Twoje,przyjdź Królestwo Twoje,przyjdź Królestwo Twoje,bądź wola Twoja jako w niebie,tak i na ziemi.Chleba naszego powszedniegodaj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.I nie wódź nas na pokuszenie,ale nas zbaw od złego.Amen.

Zadanie 1 b Dlaczego Jezus nie ograniczył się do jednej przypowieści o Królestwie Bożym ?

Co jest największym wrogiem człowieka ?Co przeszkadza mu w przyjęciu Królestwa Bożego ?