Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Programa de Coordinació Horària de Música

Normativa

El programa de coordinació horària està regulat en l’Ordre 5/2017 de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l’Educació Secundària.

1

L’IES Riu Túria està acollit al programa de coordinació horària de Música conjuntament al CPM “Mestre Molins” de Quart de Poblet.

El programa de coordinació horària està regulat en l’Ordre 5/2017 de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l’Educació Secundària.

Dirigit a l'alumnat que simultanieja els ensenyaments de règim general i els ensenyaments reglats de Música i/o Dansa de règim especial.La finalitat del programa coordinació horària és compatibilitzar l’horari i facilitar el màxim rendiment de l’alumnat que convalida matèries entre ambdós ensenyaments.

El programa de coordinació horària està regulat en l’Ordre 5/2017 de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa denominat Coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l’Educació Secundària.

2

La coordinació horària es du a terme en les franjes horàries de la matèria de Música o de les matèries específiques de cada nivell, segons el cas.

L'horari és coordinat entre el CPM Mestre Molins i l'IES Riu Túria

3

L’alumnat que s’acollisca al programa de coordinació horària de música, ho ha de sol·licitar a l'IES Riu Túria abans del 31 de gener de cada any acadèmic.

4

Envia el formulari

Una vegada autoritzat el programa per part de Conselleria, el CPM Mestre Molins i l'IES Riu Túria realitzaran les reunions de coordinació per a establir l'horari.

5

Molt important:Convalidacions

[+ info]

L’alumnat que s’acollisca al programa de coordinació horària haurà també de sol·licitar les convalidacions pertinents.Accés a les convalidacions

L’alumnat que s’acollisca al programa de coordinació horària haurà també de sol·licitar les convalidacions pertinents.Accés a les convalidacions

https://www.iesriuturia.es

(c) IES Riu Túria