Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Write a subtitle here

iskolás leszek

Kedves Szülők!Bezzeg Judit intézményvezető vagyok.Engedjék meg, hogy virtuálisan bemutassam Önöknek iskolánkat.A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel nem tudjuk Önöknek nyílt napokon, előkészítő foglalozásokon személyesen bemutatni a két elsős tanítónkat és iskolánkat.Bízom benne, hogy virtuális bemutatónkban kérdéseikre választ kapnak. Ami még fontos lenne Önöknek, azt megkérdezhetik elérhetőségeinken. Keressenek minket és válaszolunk Önöknek!

Kedves szülők!

A Herman Ottó Általános Iskola tantestülete szeretettel várja gyermekét leendő első osztályainkba!

herman ottó általános iskola

Iskolánkról

Iskolaérettség

Ovisoknak

Kínálatunk

Kati néni

Elérhetőségeink

Beiratkozás

Pillanatképek

Gabi néni

Az egyes menükön belül a zöld színnel kiemelt szavakra kattintson rá további információkért!

Előzetes jelentkezés

Kedves Szülők!A kitöltött előzetes Szándéknyilatkozatot az iskola e-mail címére küldjék vissza!csepelherman@gmail.com

Bemutatkozik a herman ottó általános iskola

Névadónk: Herman ottó

"Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbnek lenni annál, amik vagyunk."

iskolánkról

A Herman Ottó Általános Iskola jól megközelíthető helyen, a 35-ös, 36-os és a 159-es busz vonalán található. Gyermekközpontú iskolánk vonzó lehet minden szülő és gyermek számára. Iskolánk gazdag néprajzi gyűjteménye - mely egyedülálló a fővárosban – különleges környezetet jelent az intézmény közösségének.

Info

1214 Budapest, Dr. Koncz János tér 1.

Kaltenecker Katalin

Magam is itt, ebben az iskolában végeztem jó néhány évvel ezelőtt. Majd 1983-ban visszajöttem ide tanítani a főiskola elvégzése után. Az azóta eltelt idő alatt már tanítottam anyukát, majd a gyermekét is.Meggyőződésem, hogy első osztályban sok türelemre és szeretetre van szükség a matematika, olvasás és írás alapjainak megtanításához.Két fiam is itt végezte el az általános iskolát.

Madarasné Mikus Gabriella

2005 óta tanítok ebben az iskolában. 1-4 évfolyamon foglalkozom gyerekekkel. Fontos számomra a tehetség kibontakoztatása s a gyermekekben természetes módon meglévő sokszínű érdeklődés fejlesztése. Szívesen alkalmazok játékos, logikai, digitális feladatokat, melyekkel színesebbé teszem a tanulási folyamatot.A kislányom is ebbe az iskolába jár, a harmadik évfolyamon tanul.

Legfontosabb pedagógiai céljaink: a személyiség és az általános alapkészségek sokoldalú kibontakoztatása, a korszerű, életkornak megfelelő mennyiségű szaktárgyi ismeretanyag elsajátíttatása a tanulókal. Pedagógiai tevékenységünk középpontjába a személyre szabott tanórai és tanórán kívüli személyiségfejlesztést és egyéni adottságokon alapuló képességfejlesztést állítjuk.Iskolánk regisztrált tehetségpont. A tehetséggondozás keretén belül kiemelten foglalkozunk a matematika, informatika és az idegen nyelv iránt érdeklődő tanulókkal.A tanulás támogatása mellett kiemelt terület iskolánkban a tehetséggondozás.Mindennapjainkban meghatározó szerep jut a környezetvédelmi nevelésnek. Törekszünk, hogy a tanulók mindennapos igényévé váljon közvetlen környezetük és a természet tudatos védelme.

Nevelési - oktatási kínálatunk Normál óraszámú képzésben vehetnek részt iskolánk tanulói. Kiemelt területként kezeljük: • Idegen nyelv (angol, német)Tanulóink már az első évfolyamtól kezdődően tanulják a választott nyelvet. • Matematika: Tehetséggondozó foglalkozás keretében matematikai képességek, logikai gondolkodás fejlesztésére van lehetősége a matematika iránt fogékony tanulóinknak. • Informatika: Diákjaink az 1-8. évfolyamon csoportbontásban ismerkedhetnek meg az informatikai ismeretekkel. A 3-8. évfolyamon programozási ismereteket valamint robotikát is tanítunk. A tananyagunk részét képezi a 3 D-tervezőprogram.

informatika

Nyertes pályázatainknak köszönhetően padlórobotokat szereztünk be.A csepeli iskolák közül elsőként nyertünk 3D-s nyomtatót, majd egy másodikat is.

Nevelési - oktatási kínálatunk • Pénzügyi alapismereteket okatatunk: Alsó tagozaton matematika, technika, környezetismeret, felső tagozaton földrajz, történelem, matematika, etika, technika tantárgyak részeként. • Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a jeles napok megismerésére. • Tapasztalás útján szerzett tudást támogatjuk erdei iskolák, határtalanul programok, nyári táborok, osztálykirándulások szervezésével. • A 8. évfolyamot befejező diákjaink az általuk első helyen megjelölt középiskolába nyernek felvételt. • A rajz tantárgyat művésztanár tanítja a tanulónak. A művészettel foglalkozó Kisképzőbe is sokan nyernek tőlünk felvételt.

pénzügyi alapismeretek

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 2021 tavaszán is elérkezik a nagycsoportos óvodások általános iskolai beiratkozása. A járványhelyzet miatt sajnos csak a honlapon keresztül tudjuk bemutatni iskolánkat. Jövendő elsőseinket tapasztalt, kiváló szakmai és módszertani ismeretekkel rendelkező, gyermekszertő tanító nénik várják.Legfontosabb feladatunknak tartjuk az alapkészségek kialakítását, az olvasás, írás, számolás biztos eszközként való alkalmazását.Írni, olvasni a hagyományos szótagoló, hangoztató-elemző módszer szerint tanítjuk a gyermekeket. Matematikát játékos módszerrel, sok szemléltetéssel és tevékenykedtetéssel, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk. Első osztálytól kezdve ismerkednek a tanulók az idegen nyelv (angol / német), és az informatika, a digitális kultúra alapjaival. Mindkét tárgyat heti 1 órában tanítjuk első osztályban. Iskolánkban is biztosított a különböző felekezetű gyermekek hitoktatása.

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek az iskolában Az iskola 6:30-tól 17:00 óráig fogadja a gyermekeket. A tanulóink délutánjaikat napköziben, felső tagozaton tanulószobán tölthetik. A napköziben a házi feladat elkészítésén túl szabadidős foglalkozások vannak. Szülői és tanulói igények alapján felzárkóztató és tehetséggondozó, illetve szakköri foglalkozásokat biztosítunk. A délutáni időszakban a szabadidő hasznos eltöltése érdekében múzeum-, mozi-, színházlátogatást és a jeles napokhoz (Luca nap, Márton nap, Szüreti mulatság, Tökfesztivál) kapcsolódó programokat szervezünk. Az olvasás iránti vágy felkeltésére, az olvasás megszerettetése érdekében könyvtári foglalkozásokat szervezünk.A Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Iskola iskolánkba kihelyezett tagozatán hangszeres oktatás folyik. A szülőkkel szoros kapcsolatot tartunk. Számítunk támogató együttműködésükre.

Két első osztály indítását tervezzük. 1. a osztályÁltalános tantervű (választható idegen nyelv 1. osztálytól angol / német nyelv) Osztályfőnök: Kaltenecker Katalin 1.b osztályÁltalános tantervű (választható idegen nyelv 1. osztálytól angol / német nyelv) Osztályfőnök: Madarasné Mikus Gabriella További információk az iskola honlapján találhatók.

A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16. 7:30 – 19:00 között.

Kapcsolat és további tájékoztatásKérdéseikre szívesen válaszolunktelefonon vagy e-mailben. További információ kérhető:-Bezzeg Judit intézményvezetőtől-Tikosné Turi Erzsébet alsó tagozatos intézményvezető helyettestől.Budapest, XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola1214 Budapest, Dr. Koncz JÁnos tér 1.Tel.: 06 30/ 831-8957e-mail: csepelherman@gmail.comweboldal: http://www.hermanotto.hu

én is lehetek iskolás?

Persze!Az iskolaérettségről szülőknek a pszichológus és a tanító néni szemszögéből.

én is lehetek iskolás?

ezek jellemzők rám

testi fejlettség

kb. 120-130 cm, és 20-22 kg vagyok

ceruzafogás

helyesen fogom a ceruzát, szeretek rajzolni

Mozgás

kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelések, fejemelések háton, hason; meg tudom csinálnijól tudok mérlegállásban állni

Testséma

ismerem a saját testem részeit: váll, derék, szemöldök, könyök stb

ezek jellemzők rám

Dominanciák

jellemzően jobb vagy a bal kezemmel rajzolok, a két kezem nem használom együtt

ceruzafogás

helyesen fogom a ceruzát, szeretek rajzolni

Szem, szem-kéz koordináltság

szemem követi a kezem és fordítva:tudok ollóval vágni, masnit kötni, evőeszközt szépen tartani

Térérzékelés

tudok másolni alakzatot, mozdulatot, sorritmust folytatni, irányokat követni

játékok kicsiknek

párosítós játék

miből mennyi van?

számjegyek

keresd meg az árnyékát!

fürkésző

párosítós játék

miből mennyi van?

számjegyek

keresd az árnyékát!

fürkésző

pillanatképek

Kati néni osztályában jártunk

Gabi néni osztályában jártunk

köszönjük a figyelmüket!

Szeretettel várjuk leendő első osztályainkba az érdeklődő, tanulni vágyó gyerekeket!