Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 27

Temat: Przymierze Boga z ludem Izraela

Po przybyciu na pustynię Synaj [Izraelici] rozbili obóz na pustyni naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym». Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: Uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Dla przypieczętowania przymierza Mojżesz krwią zwierząt złożonych w ofierze pokropił ołtarz i lud. Na podstawie Księgi Wyjścia 19, 2-8

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień dobry, drodzy uczniowie!Rozpocznijmy, to nasze dzisiejsze spotkanie, wspólną modlitwą: Dziękuję Ci Jezu za dar Nowego Przymierza, które ofiarowałeś mi umierając za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci za to, że jesteś zawsze mi wierny, bez względu na moje wszystkie upadki i niewierności, i że nic nie jest w stanie odłączyć mnie od Twojej Miłości. Spraw, bym uczył się tej wierności od Ciebie i żył z wzrokiem utkwionym zawsze w Ciebie.

Pan rzekł do mnie: «Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską» Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają.
Księga Ozeasza 3,1Bóg zachęca proroka Ozeasza, by wybaczył swojej żonie, która go zdradzała z innym mężczyzną. Ozeasz stanął wobec zła, bólu i gniewu związanego z niewiernością ukochanej osoby. Dzięki swojemu trudnemu doświadczeniu mógł poznać bezmiar win Izraela zdradzającego przymierze zawarte z Bogiem, oraz nieskończoną miłość Boga do swego, niewiernego ludu.

Nowe Przymierze, które Bóg zawarł z Tobą poprzez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna Jezusa Chrystusa, jest wieczne i nieodwołalne. Poprzez chrzest zostałeś zanurzony w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a to oznacza, że każdy Twój grzech - który popełniłeś, popełniasz i jeszcze popełnisz - Jezus wziął na siebie i odniósł nad nim zwycięstwo. Stałeś się synem, córką samego Boga.Bóg nigdy nie zerwał przymierza z ludem Izraela, choć ten zrywał je nieustannie. Na tym polega miłość i wierność Boga wobec Ciebie, że On zawsze pozostaje Tobie wierny i nie przestaje Cię kochać, nawet jeśli Go zdradzasz wybierając grzech zamiast Niego.