Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

Matematika u zoološkome vrtu

Basic guide to create an awesome presentation

49 865 kg

39 865 kg

39 765 kg

U zoološkome vrtu sve životinje zajedno dnevno pojedu 5 695 kg različite hrane. Koliko ukupno kilograma hrane pojedu u tjedan dana?

MAJMUNI

ŽIRAFE

SLONOVI

8 000

6 000

4 000

2 000

179 807 kn

178 807 kn

187 870 kn

kg

cijena hrane po kg

Mjesečna količina pojedene hrane u kg

Promotrite grafički prikaz i tablicu. Izračunajte koliko ukupno kuna mjesečno potroši zoološki vrt za prehranu tih triju vrsta životinja.

112 401

121 104

112 104

Izračunajte umnožak broja 12 456 i najvećega jednoznamenkastog broja.

Pomozite majmunu riješiti zadatak.

43 345

34 345

33 345

Od broja 200 120 oduzmite umnožak brojeva 23 825 i 7.

Računajte sa žirafom!

135 534

135 634

125 634

Umnošku brojeva 25 127 i 5 dodajte najveći četveroznamenkasti broj.

I tigrić želi računati! Pomozite mu.

Netočno! Pokušajte ponovno!

Izvrsno! Bili ste uspješni u radu i točno izračunali sve zadatke!