Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

L auismod tincidunt ut laoreet dolore maiquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

IKASGAI ESKAINTZA - OFERTA DE ASIGNATURAS

DBH 1 - 1ºESO

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

KOMUNAK

Gaztelania eta Literatura

Euskara eta Literatura
Ingelesa
Matematikak
Geografia eta Historia*
Natur Zientziak
Gorputz Heziketa
Erlijioa
Balio Etiko eta Zibikoak
Musika
Plastika eta Ikus-Hezkuntza
Tutoretza

Gaztelania eta Literatura

Euskara eta Literatura

Ingelesa

Matematikak

Geografia eta Historia

Natur Zientziak

Gorputz Heziketa

Erlijioa

Balore Etiko eta Zibikoak

Musika

Plastika eta Ikus-Hezkuntza

Tutoretza

COMUNES

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Vasca y Literatura
Inglés
Matemáticas
*Geografía e Historia
Ciencias Naturales
*Educación Física
Religión
Valores Éticos y Cívicos
Música
Educación Plástica y Visual
Tutoría

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Vasca y Literatura

Inglés

Matemáticas

Geografía e Historia

Natur Zientziak

Educación Física

Religión

Valores Éticos y Cívicos

Música

Educación Plástica y Visual

Tutoría

AUKERAKOAK

OPTATIVAS

Frantsesa

Osasun Fisikoa eta Emozionala I
Teknologia eta Digitalizazioa
Adimen eta logika
Proiektu Teknologiko Tailerra IFrantsesa

Osasun Fisikoa eta Emozionala I

Tekologia eta Digitalizazioa

Adimen eta logika

Proiektu Teknologikoen Tailerra I

Francés

Salud Física y Emocional I
Tecnología y Digitalización
Razonamiento y Lógica
Taller de Proyectos Tecnológicos I

Francés

Salud física y emocional I

Tecnología y Digitalización

Razonamiento y lógica

Taller de Proyectos Tecnológicos I

MODELOS LINGÜÍSTICOS

B Y D

HIZKUNTZ EREDUAK

B ETA D

Euskaraz eta ingelesez eskainiko da - Se ofrecerá en euskera e inglés

*

Se impartirán las asignaturas con suficiente número de alumnado

Ikasle kopuru nahikoa duten irakasgaiak emango dira

[INGELESEZ]

[EN INGLÉS]

Hay que elegir una - Bat aukeratu behar da

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Klikatu ikasgaien koadroetan eta bakoitzaren aurkezpena ikusi ahal izango dituzu

Clica en los cuadros de las asignaturas y podrás ver la presentación de cada una