Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

L auismod tincidunt ut laoreet dolore maiquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

IKASGAI ESKAINTZA - OFERTA DE ASIGNATURAS

DBH 3 - 3ºESO

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

KOMUNAK

Gaztelania eta Literatura

Euskara eta Literatura
Ingelesa
Matematikak
Geografia eta Historia*
Fisika eta Kimika
Biologia eta Geologia
Gorputz Heziketa*
Erlijioa
Teknologia eta Digitalizazioa
Musika
Tutoretza

Gaztelania eta Literatura

Euskara eta Literatura

Ingelesa

Matematikak

Geografia eta Historia

Fisika eta Kimika

Biologia eta Geologia

Gorputz Heziketa

Erlijioa

Teknologia eta Digitalizazioa

Musika

Tutoretza

COMUNES

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Vasca y Literatura
Inglés
Matemáticas
*Geografía e Historia
Física y Química
Biología y Geología
*Educación Física
Religión
Tecnología y Digitalización
Música
Tutoría

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Vasca y Literatura

Inglés

Matemáticas

Geografía e Historia

Física y Química

Biología y Geología

Educación Física

Religión

Tecnología y Digitalización

Música

Tutoría

AUKERAKOAK

OPTATIVAS

Frantsesa

Osasun Fisiko eta Emozionala
Adierazpen Artistikoa
Dramatizazio Tailerra
Kultura Klasikoa

Frantsesa

Osasun Fisiko eta Emozionala

Adierazpen Artistikoa

Dramatizazio Tailerra

Kultura Klasikoa


Francés

Salud Física y Emocional
Expresión Artística
Taller de Dramatización
Cultura Clásica
)

Francés

Salud Física y Emocional

Expresión Artística

Taller de Dramatización

Cultura Clásica

MODELOS LINGÜÍSTICOS

B Y D

HIZKUNTZ EREDUAK

B ETA D

Euskaraz eta ingelesez eskainiko da - Se ofrecerá en euskera e inglés

*

Se impartirán las que tengan suficiente número de alumnado

Ikasle kopuru nahikoa dutenak emango dira

Hay que elegir una - Bat aukeratu behar da

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Klikatu ikasgaien koadroetan eta bakoitzaren aurkezpena ikusi ahal izango dituzu

Clica en los cuadros de las asignaturas y podrás ver la presentación de cada una