Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jezus nauczao Królestwie Bożym

Przypowieśćo siewcy

Katecheza 31

INDEX

1. Modlitwa

5.Posłuchaj i zaśpiewaj

2. Słowo Boże

3. Słowa klucze

7.Powtórzenie

4.Nauczanie Kościoła

6.Zapamiętaj!

Bibliografia

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń do klasy 5 SP: "Bóg poszukuje człowieka"pod red. Ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020.

8. Modlitwa

1. Modlitwa

Zaśpiewaj piosenkęArka Noego Sieje jeDzisiaj zasieję ziarno nadziejęPora już ruszać na cały światNie jedno padnie na żyzną ziemięTrzeba już wstać i pora je siaćSieje je sieje jeSieje jeSieje jeSieje jeNiektóre ziarna padną na skałyNiektóre jeszcze wydziobie ptakNa nowo ziarna miłości i wiaryTrzeba już wstać i pora je siaćSieje je sieje jeSieje jeSieje jeSieje jeA eja eja o ziarno wyda plonTrzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne stoA eja eja o ziarno wyda plonTrzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne stoDzisiaj zasieję ziarno nadziejęPora już ruszać na cały światNie jedno padnie na żyzną ziemięTrzeba już wstać i pora je siaćSieje je sieje jeSieje jeSieje jeSieje jeA eja eja o ziarno wyda plonTrzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne stoA eja eja o ziarno wyda plonTrzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto

MODLITWA UCZNIAO MĄDROŚĆBoże, wiem że muszę się uczyć i zdobywać wiedzę,ale też wiem, że potrzebuję mądrości,a tylko Ty Boże możesz mnie nią obdarzyć.Daj mi Panie Jezu mądrość, aby ze mną była i proszę,abym umiał z niej dobrze korzystać,wówczas,gdy Ty mi dajesz kochanych ludzii dobre wspaniałe rzeczy.Piękny jest nasz świat,spraw bym żył w nim mądrze i roztropnie.Niech nie opuszcza mnie Twoja mądrośći Twoja miłość.

2. Słowo Boże

https://www.biblijni.pl/Mt,13,1-9BIBLIJNI.pl - Mt, 13, 1-9Mt, 13, 1-9 NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH Przypowieść o siewcy 1 Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 2 Wnet zebrały się koło Niego...BIBLIJNI.pl

3. Słowa klucze

Przypowieść

Opowiadaniewzięte z życia,którym Pan Jezus posługiwał się,aby ukazać prawdęo KrólestwieBożym

Liturgia

oznaczaściśle ustalony porządeki sposób sprawowaniaMszy Świętej

4. Nauczanie Kościoła

Przeczytaj rozważaniaśw. Jana Pawła IIi papieża Franciszka

W przypowieści ewangelicznejChrystus zwraca uwagę nade wszystkona glebę dusz ludzkich i sumień ludzkichi ukazuje, co dzieje się ze słowem Bożymw zależności od rodzaju owej szczególnej gleby ...Jedynie to ziarno,które padło na ziemię żyzną,urodzajną, wydaje plon.Kto jest tą ziemią żyzną? Ten, kto słucha słowa i rozumie je.Słucha i rozumie.Nie wystarczy usłyszeć,trzeba przyjąć rozumemi sercem.

Postawmy sobie pytanie,czy kamienie lenistwasą jeszcze liczne i wielkie.

Zadajmy sobie pytanie,czy nasze serca są otwartena przyjęcie z wiarą ziarna Słowa Bożego.

Dostrzeżmy i nazwijmy po imieniuciernie przywar.

Odnajdźmy odwagę,by dokonać dobrej oceny gleby,dobrej oceny naszego serca,przynosząc do Panaw modlitwie i spowiedzinasze kamienie i nasze ciernie.Czyniąc w ten sposóbJezus,Dobry Siewca,chętnie dokona pracę dodatkową:oczyści nasze serca,usuwając kamieniei ciernie,które zagłuszają Jego Słowo.

W przypowieści ewangelicznejChrystus zwraca uwagę nade wszystkona glebę dusz ludzkich i sumień ludzkichi ukazuje, co dzieje się ze słowem Bożymw zależności od rodzaju owej szczególnej gleby ...Jedynie to ziarno,które padło na ziemię żyzną,urodzajną, wydaje plon.Kto jest tą ziemią żyzną? Ten, kto słucha słowa i rozumie je.Słucha i rozumie.Nie wystarczy usłyszeć,trzeba przyjąć rozumemi sercem.

Drodzy bracia i siostry,Jezus zachęca nas dzisiajdospojrzenia w nasze wnętrze:abyśmy dziękowali za naszą dobrą glebęi pracowali na terenach,które jeszcze nie są dobre.

5. Posłuchaj i zaśpiewaj

Zaśpiewaj :)

6. Zapamiętaj!

Po I i II czytaniu wezwani jesteśmydo wypowiedzenia krótkich słów:"Bogu niech będą dzięki"a po Ewangelii:"Chwała Tobie Chryste"Podczas Liturgii Słowanie tylko słuchamy,ale także zabieramy głos,odpowiadając na słowa kapłana,by w ten sposób wyrazić:"Wierzę, akceptuję to,co zostało mi powiedziane,zobowiązuję się wprowadzićw czyn to,co usłyszałem"

Wyjaśnienie przypowieścidroga,to ludzie,którzy słuchają Słowa Bożego,ale Go nie przyjmują,skała, to ludzie, którzysłuchają i zachwycają się Słowem Bożym,ale szybko zapominają o Nim,grunt z cierniami, to ludzie,którzysłuchają Słowa Bożego,ale nie mają czasu dla Pana Boga,żyzna gleba,to ludzie,którzysłuchają Słowa Bożegoi żyją nim na co dzień,stosują Je w swoim życiu.

PodczasLiturgii Słowanależy otworzyć swoje uszy.Sprawdź swój słuch:jak słuchałeś?Ile zapamiętałeś z tego,co usłyszałeś?Ile Ci umknęło,ponieważ byłeś rozkojarzony?

Słowomusi byćstrzeżone w naszym sercu,medytowane, rozważane.Wróćdo lektury Słowa,którego wysłuchałeś na Mszy św.,szukając w Biblii tego zdanialub wersetu,który wywarł na Tobieszczególne wrażenie.

Kiedy słuchamy Słowa Bożego?- podczas Mszy św.,- na katechezie,- w domu,- gdy czytamy Pismo Święte,- w Internecie,- w katolickich rozgłośniachi programach telewizyjnych

Przed wysłuchaniemEwangelii:czynisz znak krzyżana czole, ustach i sercu.Gest ten oznacza,że Słowo Bożemusi wejść do umysłu,do sercai musi być obecne na ustach.Z uszu Słowo musi przejść do umysłu,to znaczy musi być zrozumiane,następnie do serca,to znaczy musi być przyjęte z miłością.Jedynie stamtądbędzie mogło trafić na usta,żeby być głoszone.

7. Powtórzenie

Pan Bóg obdarował Cię wzrokiem, mową, słuchem...Czy potrafisz słuchać?Zabaw się z innymi w głuchy telefon,Spróbuj rozpoznać odgłosy zwierząt,przyrody, otaczającej Cię przestrzeni,Potrafisz powtórzyć wystukanyprzez kogoś innego rytm?

Wykonaj ćwiczenie 4 ze str. 65W najbliższą niedzielę,w czasie Mszy św.,wysłuchaj uważnie Ewangeliii napisz, o czym Pan Jezus Cię poucza

Postaw sobie kilka pytań:Słuchasz Słowaczy wolisz złych doradców?Czy jesteś obojętny na Słowo?Czy wstydzisz się wiaryi pozwalasz, aby inni Cię ograniczali?Zachwycasz się łatwo?Czy z łatwością upadasz na duchu?Czy wykonujesz do końca to,co rozpocząłeś?Czy nie absorbują Cięnazbyt niepotrzebne sprawy?Kiedy masz dokonać wyboru,jakimi zasadami się kierujesz?Czy Słowo przyjmujeszcałym ❤?

Ułóż puzzle

https://learningapps.org/view2228563

8. Modlitwa

DziękujęPanie Bożeza Twoje Słowo.Naucz mnie słuchaći wypełniać je w moim życiu.Amen

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia, Wydawictwo Pallottinum, Poznań 2007Podręcznik do religii do klasy V szkoły podstawowej. "Bóg poszukuje człowieka" Red. Stanisław Łabendowicz. Sandomierz 2020Odkrywamy Mszę św. Zaproszeni na wyjątkową ucztę,L. Testa, Jedność, Kielce 2007Znasz tę przypowieść? Zabawy dla dzieci i młodzieży, M. Karolino, Jedność, Kielce 2007

Netografia

https://katechizmy.com.plpxbay.comhttps://www.biblijni.pl/Mt,13,1-9https://www.youtube.com/watch?v=WHnrt6RPgvA&feature=youtu.behttp://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/413/pkt/3/pos/6/haslo/przypowie%C5%9B%C4%87+o+siewcyhttps://www.niedziela.pl/artykul/30026/Franciszek-czy-jestesmy-otwarci-nahttp://modlitwa.katolicki.net/index.php/modlitewnik/15-modlitewnik/353-modlitwy-dla-dzieci.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=giDbY1Pfp9shttps://youtu.be/IPBvXQ2wM9chttps://image.freepik.com/vetores-gratis/jesus-pregando-para-um-personagem-de-desenho-animado-de-um-grupo-infantil_1308-47545.jpghttps://image.freepik.com/vetores-gratis/jesus-com-um-personagem-de-desenho-animado-do-grupo-infantil_1308-52010.jpghttps://image.freepik.com/vetores-gratis/livro-aberto-com-mistico-luz-brilhante_1284-12772.jpghttps://image.freepik.com/fotos-gratis/bela-foto-de-um-campo-branco-com-ceu-nublado_181624-26320.jpghttps://image.freepik.com/vetores-gratis/composicao-realista-de-trigo_1284-22993.jpghttps://image.freepik.com/vetores-gratis/conjunto-de-fundo-transparente-de-cereais-realistas_98292-7468.jpghttps://img.freepik.com/vetores-gratis/personagem-de-desenho-animado-jesus-isolado_1308-47353.jpg?size=338&ext=jpg&ga=GA1.2.2102143076.1606745989