Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W SIECI

Zagrożenia w Internecie

Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia.Sam w sobie nie jest ani dobry ani zły. Jest pomocnym narzędziem, tak jak np. samochód, który ułatwia i przyspiesza komunikację. Jednak z jego używaniem wiąże się pewne ryzyko. Dotyczy to głównie osób o nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie, a więc dzieci i młodzieży kształtującej swój obraz świata w oparciu o zdobywaną ciągle wiedzę, również za pośrednictwem Internetu.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy, że coraz młodsze dzieci korzystają z takich dobrodziejstw cywilizacji, jak Internet. Dziś już nikogo nie zdziwi widok 3 czy4 – latka z tabletem w ręku. Nie możemy zabronić dziecku korzystania z Internetu, musimy być jednak bardzo ostrożni, bo zagrożeń w sieci jest wiele. Zazwyczaj dotyczą one trochę starszych dzieci i młodzieży, ale już rodzice przedszkolaka powinni być wyczuleni na pewne sprawy, ponieważ w tym zakresie bardzo ważna jest profilaktyka.

Główne zagrożenia Internetu

1. Niechciane i nieodpowiednie treści;2. Nękanie w Internecie tzw. cyberprzemoc;3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z osobami poznanymi w Sieci;4. Łamanie prawa /straty finansowe;5. Uzależnienie od Internetu.

Nieodpowiednie treści – jak uchronić przed nimi malucha?

Metodą ograniczenia kontaktu dzieci z nielegalnymi treściami w Internecie może być oprogramowanie filtrujące. Warto jednak pamiętać, że filtrowanie tego typu powinno być uruchomione na wszystkich urządzeniach z których korzysta dziecko, również mobilnych. Filtrowanie treści internetowych odbywa się zazwyczaj w oparciu o „białą” lub „czarną listę” stron internetowych (odpowiednio: stron bezpiecznych, po którychdziecko bezpiecznie może się poruszać lub stron wykluczonych, na które dziecko nie powinno wchodzić) lub słów kluczowych obecnych w treści strony

Warto wiedzieć... (naciśnij na plusiki poniżej)

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Jeszcze dwie godziny po wyłączeniu gry komputerowej pola czołowe są nieaktywne, co całkowicie uniemożliwia uczenie się.

W wielu domach, przez cały dzień włączony jest telewizor. Dziecko kieruje swoją uwagę na dynamiczny ipodprogowo działający przekaz reklamowy czy muzyczny. Maluch słyszy mowę z włączonego telewizora, muzyki czy elektrycznej zabawki, ale jako dźwięk, czyli bez przekazu znaczeń. Te informacje nie sąprzesyłane do dalszego przetwarzania, bowiem mózg uznaje je za nieistotne.

Okazuje się, że przedszkolaki wykazujące zdolności manualne i ćwiczące je w sposób tradycyjny wprzyszłości są lepsze z matematyki. Używanie klawiatury nie tylko nie poprawia małej motoryki, aletakże nie ułatwia zapamiętywania np. kształtu liter.

Z powodu wysokiej plastyczności kory mózgowej dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym iprzedszkolnym mogą pod wpływem obrazu telewizyjnego lub komputerowego przesterować mózg na odbieranie przede wszystkim obrazów, a nie mowy. Dziecko kształtuje jedynie myślenie obrazowe, wyizolowane od działań w grupie społecznej.

Narząd wzroku

Nieodpowiednia odległość od telewizora, komputera, zbyt małe ekrany telefonów, tabletów, komórek przyczyniają się do powstawania zaburzeń wzroku. Migający obraz ekranu znacznie upośledza zdolność akomodacji/ konwergencji oka, nadmierne zmęczenie gałek ocznych, ich wysuszenie, podrażnienia błony śluzowej oczu (zespół suchego oka), zapalenie spojówek zaburzenia widzenia - objawy to zmęczenie i zaczerwienienie oczu, pieczenie oczu, podwójne widzenie lub za mgłą, przemijająca krótkowzroczność zawroty głowy, bóle głowy

Karmienie/jedzenie przed telewizorem/komputerem prowadzi do utrwalania nieprawidłowych nawyków żywieniowych, smak potraw traci swój urok dziecko nie kontroluje ilości jedzenia, które pochłania w trakcie oglądania bajek, gier komputerowych dziecko je nawet wtedy jeśli nie jest głodne, co przyczynia się do otyłości.

Zaburzenie funkcjonowania układu krążeniowo – oddechowego *Osłabienie odporności organizmuOsłabienie wydolności organizmuOsłabienie zdolności motorycznych dziecka (zwinności, zręczności, koordynacji ruchowej, szybkości reakcji)

Zdrowie

Zaburzenia odżywiania

Przeciążenie układu nerwowego Zaburzenia koncentracji, nerwowość, nadmierna pobudliwość, drażliwość, agresywność, brak kontroli nad emocjami (bicie, gryzienie, kopanie) Trwałe częściowe rozkojarzenie uwagi - przebywanie w stanie nieustannego bycia zajętym, zwracanie uwagi na wszystko bez koncentrowania się na czymkolwiek.Zaburzenie snu (płacz, krzyk) Przemęczenie (szybkie, uderzające kolory i migoczące obrazy intensywnie pobudzają) Zaburzenia centralnego układu nerwowego (padaczki świetlne)

Układ nerwowy

Rozwój intelektualny

Dziecko nie potrafi zorganizować sobie wolnego czasu poprzez zabawę;nie doświadcza świata;nie poznaje go zmysłami;nie jest kreatywne, twórcze;nie rozwija swoich zainteresowań, zdolności;nie rozwija myślenia przyczynowo – skutkowego;osiąga gorsze wyniki w nauce.Opóźnienie rozwoju intelektualnego;szok informacyjnyosłabienie procesów myślowych, kojarzenia, analizy (telewizja sprzyja bierności i lenistwu umysłowemu oraz obniżeniu sprawności myślenia abstrakcyjnego i fantazji) - rozleniwienie umysłubrak odporności emocjonalnejsłabe radzenie sobie z nowymi sytuacjami

Kliknij tutaj -->

Dziecko jest agresywne lub wycofaneNie potrafi wchodzić w odpowiednie relacje z rodzicami i rówieśnikamiBrak wspólnych rozmów, dyskusji, zabaw, spoglądania na twarz rozmówcy powoduje brak zrozumienia wskazówek niewerbalnych, wywołuje brak empatiiPozbawienie zdolności porozumiewania się i działania bez zachęty - samotna zabawa pogłębia uczucie osamotnienia, dziecko nie szuka kontaktu z innymi, nie potrafi się komunikować, traci z innymi związki emocjonalneZatracenie się w tym co jest dobre a co złe, co rzeczywiste a wirtualne, prawdziwe/fałszywe, co jest miłością a co nienawiściąWchodzenie w życiu codziennym w role swojego bohatera (z gry, filmu)Brak odporności emocjonalnejDegradacja nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości

Rozwój społeczny

Rozwój mowy

Zamyka się w sobie

Są agresywne w stosunku do innych, nie potrafią się dogadać

Używają wulgarnych słów

Nie potrafią się komunikować z otoczeniem

Posiadają mniejszy zasób słów

Dzieci później zaczynają mówić

Dziecko nie szuka kontaktu z innymi

Nie potrafi podtrzymać relacji z rówieśnikami (izolacja)

<--kliknij

Rozwój psychiczny

Dzieci są aspołeczne z powodu braku kontaktu z innymi, czują się wyobcowane i nie umieją stworzyć relacji z rówieśnikami. Nieumiejętność komunikowania się oraz koncentracji, zatracenie związków emocjonalnych. Zanika umiejętność ładnego pisania i mówienia. Życie z dala od realnego świata, wypełnianie czasu czynnościami związanymi z grami, Internetem itp. Rozładowywanie wszystkich napięć psychicznych w kontaktach z komputerem.

Trudności w szkole

1.Zahamowanie zainteresowania książkami -gorzej wykształcona umiejętność czytania (mniej czasu na ćwiczenia i naukę)3. Kłopoty z ortografią („opatrzenie się" z trudnymi ortograficznie słowami podczas czytania tekstów pomaga w przyswajaniu ich pisowni) „Telewizyjne” dzieci na lekcjach stają się bierne lub nudzą się i nie potrafią skoncentrować się, oczekują od nauczyciela specjalnych, ciekawych efektów, w rezultacie osiągają gorsze wyniki w nauce, niż ich rówieśnicy spędzający przed telewizorem niewiele czasu;4.Niższa kreatywność, stany lękowe, nadmierne pobudzenie wyrażające się nadruchliwością i trudnościami w skupieniu uwagi, nasilenie postaw konsumpcyjnych i erotyzację wyobraźni pod wpływem telewizji i gier komputerowych;5. Reagowanie na przemoc obojętnie, dzieci obojętnieją wobec sytuacji przemocy także w życiu codziennym, nie mając poczucia winy przy własnych agresywnych zachowaniach (filmy i gry komputerowe).

Co powinno zaniepokoić dorosłego – objawy uzależnienia

Brak kontroli

Sieciaki- uzależnienie

Naciśnij na obrazki -->

Ograniczenie jedynie czasu

Naciśnij na gwiazdki -->

1. Nadmierna koncentracja dziecka na korzystaniuz komputera, telefonuDostęp do sieci staje się najważniejszym celem – uwaga dzieckaskupiona jest na rzeczywistości wirtualnej nawet wówczas, gdy niekorzysta z komputera.

2. Brak innych pasji, zainteresowań, sposobów spędzania wolnegoczasuDziecko nie ma motywacji do podejmowania innych aktywności wczasie wolnym. Nie ma ochoty wyjść na rower, na basen, nawet gdywcześniej to lubiło.

3. Rozdrażnienie, złość, agresja, zwłaszcza gdy dorosły stara sięograniczyć czas spędzany w sieciNa każdą próbę ograniczenia dostępu do sieci reaguje złością, agresjąsłowną lub fizyczną.

4. Problemy z koncentracją, nadmierna sennośćMa trudności ze skupieniem uwagi. Jest senne i zmęczone przez całydzień.

5. Unikanie kontaktów z domownikamiZamyka się w pokoju, nie chce rozmawiać, na próby kontaktu reagujez rozdrażnieniem.

6. Pogorszenie relacji z rówieśnikamiNie wychodzi z domu, nie lubi odwiedzać rówieśników, nie chodzi naurodziny.

7. Zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowychPogarszają się oceny, przestaje się uczyć, odrabiać prace domowe, brakzainteresowania ocenami i motywacji do nauki. Nie wywiązuje się zobowiązków domowych.

8. Zapominanie o jedzeniu posiłków, wychodzeniu do toaletyPotrafi siedzieć przed ekranem bez jedzenia – nie odczuwa głodu, niepotrafi oderwać się nawet na wyjście do toalety.

9. Trudności z określeniem, jak długo spędziło czas w InternecieNie wie, ile czasu spędziło w sieci, pomimo często wielu godzin nie mapoczucia, że był to długi okres. Czasem zataja lub okłamuje rodziców ilefaktycznie był włączony komputer.

10. Kłótnie, awantury w domu z powodu komputeraNie słucha argumentów, że czas w sieci trzeba ograniczyć. Reagujeagresją, złością i frustracją. Zaprzecza, że ma problem z ograniczaniemczasu w sieci. Nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia w tej sprawie.

Jak mądrze nadzorować kontakt dziecka z urządzeniami elektronicznymi i nie pozwolić, żeby kilkuletnie dziecko uzależniło się od tabletu czy smartfona?

1. Zacznij od siebie -kiedy jesteś z dziećmi– bądź z nimi. Odłóż, a najlepiej ścisz lub wyłącz telefon. Zastanów się czy zawsze musisz być dostępny/a, czy musisz odbierać każdą rozmowę w każdym momencie. Nie zapominaj, że dzieci naśladują rodziców.2. Smartfon to nie opiekunka do dziecka Nie dawaj dziecku smartfona w restauracji by spokojnie przeżyć posiłek lub w supermarkecie by spokojnie zrobić zakupy. Taka strategia zemści się na tobie bardzo szybko, bo to najprostsza droga do uzależnienia dziecka od urządzeń.3. Małe dziecko nie potrzebuje własnego smartfona ani tabletu!!

4. Zaplanuj dzień sen , przedszkole,, zajęcia sportowe, czytanie, prace plastyczne, hobby, pomoc w pracach domowych, zabawa, dopiero później – czas na komputerze 5.Trzymaj komputer na oku - większość treści w internecie nie nadaje się dla dzieci. Niestety, urządzenia mobilne, jak smartfony czy tablety są trudniejsze do kontrolowania. Ale jeśli dzieci bawią się na urządzeniu rodziców – nie pozwalaj na zabieranie go do własnego pokoju.6.Nie ulegaj modom, podejmuj własne decyzje

Naciśnij -->

Jak mądrze nadzorować kontakt dziecka z urządzeniami elektronicznymi c.d

7. To ty jesteś szefem-ściśle nadzoruj czas, który dziecko spędza przed ekranem. Rozmawiaj z dzieckiem o zasadach i konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Dziecko nie przestrzega ustalonych zasad? Po prostu zabierasz urządzenie.8. Pomóż dziecku znaleźć hobby dawaj kilkulatkowi klocki zamiast aplikacji w telefonie częściej czytaj książki zamiast puszczać bajki na tablecie zachęcaj do aktywności fizycznej 9. Spróbuj być konkurencją aby przezwyciężyć uzależnienie od urządzeń pokaż dziecku, że życie wokół nas jest o wiele bardziej interesujące i kolorowe, niż jakiekolwiek social media. Czas spędzony z rodziną jest cenny i niezwykle ciekawy!

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

kliknij na ikonkę -->

Ile czasu?

Dziecko do 2 r. ż. nie powinno oglądać bajek na ekranie telewizora, ani używać komputera w ogóle.Dwulatek w ciągu dnia może obejrzeć krótką animowaną bajkę, nie dłużej niż 10 minutTrzylatek może spędzić przed ekranem 15 – 20 minut, obejrzeć bajkę lub program pozbawiony wszelkiej przemocy i dynamicznych scen. Dziecko w wieku od 4 do 6 lat może jednorazowo oglądać telewizję do 20 – 30 minut (oglądane programy powinny zawierać elementy piosenek, wierszyków, propozycje zabaw)Dziecko w wieku od 7 do 9 lat może spędzać czas przed ekranem do 50 minut jednorazowo, nie częściej niż dwa razy dziennie (oglądane programy powinny zawierać elementy edukacyjne)Dziecko powyżej 10 r. ż. może oglądać jednorazowo telewizję około godziny,kij starsze dziecko może poświęcić na oglądanie około dwóch godzin.

PROFILAKTYKA

Tile 1

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Działania edukacyjno-profilaktyczne na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci powinny obejmować całą społeczność przedszkolną (szkolną) i być realizowane w różnych formach. Przyniosą skutek tylko wtedy, gdy będą miały charakter kompleksowy oraz ich realizacja będzie przebiegać w trzech płaszczyznach relacji: uczeń – rodzic – nauczycielWszystkich rodziców, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci w internecie oraz tych, którzy chcieliby poznać skuteczne metody na wyeliminowanie zagrożeń, zapraszamy na polecane strony:

Naciśnij ikonkę -->

fdds.pl– oficjalna strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.www.saferinternet.pl – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa.www.dzieckowsieci.pl - strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.www.edukacja.fdds.pl– platforma edukacyjna dla profesjonalistów, gdzie znajdą Państwo kursy e-learningowe dla dzieci i profesjonalistów, a także materiały edukacyjne oraz aktualne informacje o szkoleniach.www.domowezasadyekranowe.fdds.pl - strona kampanii„Domowe Zasady Ekranowe”, która promuje zrównoważone korzystanie z urządzeń ekranowych, tak żeby nie stanowiły one zagrożenia dla relacji rodzinnych, rozwoju dzieci i zdrowia domowników. Żeby wykorzystywane świadomie i z umiarem były pozytywnym dodatkiem do rodzinnego życia, a nie jego centralnym punktem. Na stornie znajdują się rekomendacje Fundacji dotyczące ustalania Domowych Zasad Ekranowych.www.necio.pl – serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat.www.dbi.pl – strona poświęcona tematyce obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.fundacja.orange.pl/kurs/- Bezpiecznie Tu i Tam - kurs internetowy dla rodziców.

Źródło: http://www.bliskodziecka.com.pl/bezpieczne-surfowanie-po-internecie/

Opracowały:Karolina WaśkiewiczKamila NowakowskaPrzedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Dziękujemy za uwagę :)