Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מגמת ביולוגיה

מרתק, מעניין ומסקרן

רלוונטי לחיי יום יום של כל אדם

בסיס מדעי נרחב ללימודים גבוהים

למידה מגוונת ועשירה
(סיורים, מעבדות, עבודת חקר)

מיומנויות וכלים ללומד עצמאי
קורסי מוק לאוניברסיטה

אז למה ללמוד ביולוגיה ?

30%

עבודת ביוחקר

פוסטר / סירטון / עבודה כתובה

בגרות פנימית

בגרות מעשית

בגרות עיונית

15%


בחינת מעבדה

מעבדה מעשית

55%


בחינה על נושאי הלימוד
המפורטים בהמשך

אפשרות לבחינה מתוקשבת

לימודי ביולוגיה

מערכות גוף האדם

מערכת הורמונלית

מערכת הרבייה

מערכת העיכול

מערכת העצבים

מערכת ההובלה

מערכת הנשימה

מערכת החיסון וההגנה

מערכת ההפרשה

ערכה גילת שלמה

העולם המופלא של התא

הדנא - מבנה שכפול תעתוק ותרגום

מוטציות

הנדסה גנטית

נשימה תאית

פוטוסינתזה

קרום התא

אנזימים - הזרז הביולוגי המופלא

תאי גזע מיטוזה מיוזה

תורשה, רפואה וחברה

ערכה גילת שלמה

אקולוגיה

יחסי גומלין

השפעת האדם על מערכות אקולוגיות

אפקט החממה

חור באוזון

מין פולש

מעברי אנרגיה ומחזור חומרים

ברירה טבעית

התאמה מול הסתגלות

ערכה גילת שלמה

נושא העמקה :
חיידקים ונגיפים

חיסון נגד קורונה בעד או נגד ?

מדוע אנטיביוטיקה לא עוזרת נגד נגיפים ?

מדוע החיסון נגד שפעת לא נשאר לתמיד ?

מיהם חיידקי -על ?

מדוע בבתי חולים יש אוכלוסיית חיידקים עמידים ?

האם יש חיידקים טובים ?

ערכה גילת שלמה

סיורים

מעבדות מרתקות

עבודת חקר

סרטים, הדמיות,
הרצאות

ערכה גילת שלמה

ביולוגיה
מקצוע על החיים
לכל החיים

מזמינים אתכם להצטרף למשפחה שלנו