Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

התחלה

חדר הרמזים הסודיים

מיצאו את הרמזים הסודיים עם זכוכית המגדלתלפני שנגמר הזמן וענו נכון על השאלה הסופית

© עינת שרמן

רמז ראשון

הרמז הראשוןהעצם הראשון מעשה ידי-אדם שנכנס למסלול סביב כדור הארץ

4

גררו את זכוכית המגדלת

2

1

רמז ראשון

מיצאו את הרמז והקליקו עליו

5

3

...יש לכם עוד

איבדת את הרמז...

רמז שני

רמז שניהוא שוגר בשנת 1957 לחלל

גררו את זכוכית המגדלת

רמז שני

5

4

3

2

1

...יש לכם עוד

מיצאו את הרמז והקליקו עליו

איבדת את הרמז...

רמז 3

רמז שלישיצורתו הייתה כדורית והוא היה עשוי מאלומיניום. היו לו ארבע אנטנות בצורת מוטות.

גררו את זכוכית המגדלת

רמז שלישי

מיצאו את הרמז והקליקו עליו

...יש לכם עוד

5

4

3

2

1

איבדת את הרמז...

רמז 4

רמז רביעיהוא שוגר על ידי ברית המועצות ושהה בחלל במשך שלושה חודשים

גררו את זכוכית המגדלת

רמז רביעי

מיצאו את הרמז והקליקו עליו

...יש לכם עוד

5

4

3

2

1

איבדת את הרמז...

רמז 5

רמז חמישי ואחרוןבזכות 2 משדרי הרדיו שהותקנו עליו אספו מידע על האטמוספירה העליונה של כדור הארץ.

גררו את זכוכית המגדלת

רמז חמישי ואחרון

מיצאו את הרמז והקליקו עליו

...יש לכם עוד

5

4

3

2

1

איבדת את הרמז...

חידה

חברו את כל הרמזים וגלו על מה אנחנו מדברים

הלווין ספוטניק

גשושית בראשית

טלסקופ האבל

?אז מיהו ספוטניק

!עבודה מצוינת

כל הכבוד! פתרתם את התעלומה

הלווין ספוטניק

בשנת 1957 שוגר לחלל על ידי ברית המועצות העצם הראשון מעשה ידי-אדם שנכנס למסלול סביב כדור הארץצורתו הייתה כדורית והוא היה עשוי מאלומיניום. היו לו ארבע אנטנות בצורת מוטות.בזכות 2 משדרי הרדיו שהותקנו עליו אספו מידע על האטמוספירה העליונה של כדור הארץספוטניק, הלווין הראשון, שהה בחלל במשך שלושה חודשיםהוא שוגר על ידי ברית המועצות ושהה בחלל במשך שלושה ואז התחיל לאבד גובה, נכנס לאטמוספירה ונשרף בה

נסו שוב

טעיתם

לא פתרתם את התעלומה