Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ROSALÍA DECASTRO

CEIP ALBORADAA CORUÑA

CEIP PLURILINGÜE M. MURGUÍA FEÁNS - A CORUÑA

BIOGRAFÍA

23 DE FEBREIRO, DÍA DE ROSALÍA

CEIP RAMÓN DE LA SAGRAA CORUÑA

CEIP PLURILINGÜE SAN PEDRO DE VISMAA CORUÑA

CEIP EMILIA PARDO BAZÁNA CORUÑA

COLEXIO SAN PÍO XOURENSE

CEIP OTERO PEDRAYOA LARACHA - A CORUÑA

CEIP JUAN FERNÁNDEZ LATORREA CORUÑA

Coa colaboración deLuís Davila

ILUSTRACIÓNS: ALUMNADO 4º CEIP MANUEL MURGUÍA, A CORUÑA

Antes de comezar.Escoitamos aAmancio Pradacantando Adiósríos, adiós fontes,de Rosalía de Castro?Vaiche gustar!

ADIÓS RIOS, ADIÓS FONTES

Rosalía de Castro naceu na localidade de Conxo, Santiago de Compostela,o 23 de febreiro de 1837.Bautizárona cos nomes deMaría Rosalía Rita.A súa infancia pasouna nasvilas coruñesas de Ortoñoe Padrón.

A INFANCIA DE ROSALÍA

ONDE NACEU ROSALÍA DE CASTRO?

EN MALPICA,A CORUÑA

EN LOURENZÁ,LUGO

PREGUNTA 1

EN CONXO,SANTIAGO

Rosalía de Castro naceu enConxo,Santiago de Compostela..

moi ben!

SEGUINTE

CAL É A DATA DE NACEMENTO DE ROSALÍA?

PREGUNTA 2

17 DE MAIODE 1963

21 DE ABRILDE 1900

23 DE FEBREIRODE 1837

Rosalía naceu o 23 de febreiro de 1837.

moi ben!

SEGUINTE

QUE TRES NOMES LLE PUXERON A ROSALÍA?

PREGUNTA 3

PILAR ROSALÍASILVIA

MARÍA ROSALÍA RITA

LUÍSAROSALÍA ALEXIA

A Rosalía puxéronlle os nomesdeMaría Rosalía Rita.

moi ben!

SEGUINTE

EN QUE DÚAS LOCALIDADES CORUÑESAS PASOU A SÚA INFANCIA ROSALÍA?

PREGUNTA 4

EN GUITIRIZ E COIRÓS

EN ORTOÑO E PADRÓN

EN MEIRA E VILAGARCÍA

Rosalía pasou a súa infancia nas vilas de Ortoño e Padrón.

moi ben!

SEGUINTE

Cando Rosalía tiña catorce anos, a súa nai e mais ela trasladáronse a vivir aSantiago.Nesta cidaderecibirá formación musical,artística e literaria eparticiparánasactividadesdoLiceo da Xuventudeondecoñecerá aEduardoPondal, Manuel Murguía,Aurelio Aguirre, Juan Paz Novoa...

EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Retrato de Rosalía de Castro feito polasúa filla Alejandra.

QUE IDADE TIÑA ROSALÍA CANDO MARCHOU COA SÚA NAI A SANTIAGO?

PREGUNTA 5

CATRO ANOS

CATORCE ANOS

DEZASEIS ANOS

Rosalía tiña catorce anos cando elaea súa nai foron vivir a Santiago.

moi ben!

SEGUINTE

PREGUNTA 6

ATENEO DE SANTIAGO

O LICEO DA XUVENTUDE

ASOCIACIÓN DO TRAXE GALEGO

AGRUPACIÓN CULTURAL O GALO

COMO SE CHAMABA A SOCIEDADE SANTIAGUESA NA QUEPARTICIPABA ROSALIA?

Rosalía participaba nas actividades deO Liceo da Xuventude.

moi ben!

SEGUINTE

No ano 1856 trasladouse a vivir aMadrid e publicou o seu primeirolibro depoemas: La Flor.Nesta cidade casou co escritor ehistoriador Manuel Murguía,que sería o primeiro presidenteda RealAcademia Galega e co quetivo setefillos: cinco nenas e dous nenos.

EN MADRID

CAL É O TÍTULO DO PRIMEIRO LIBRO DE POEMAS ESCRITO POR ROSALÍA?

PREGUNTA 7

La Flor, en castelán, foi o primeiro poemario escrito por Rosalía de Castro.

moi ben!

SEGUINTE

CON QUEN CASOU ROSALÍA EN MADRID?

PREGUNTA 8

FRANCISCO AÑÓN

MANUEL MURGUÍA

CURROS ENRÍQUEZ

EDUARDO PONDAL

Casou en Madrid co escritor e historiador Manuel Murguía.

moi ben!

SEGUINTE

Rosalía viviu os últimos anos da súa vida na vila coruñesa de Padrón,na Casa da Matanza.Morreu aos corenta e oito anos.Os seus restos descansan no Panteón de Galegos Ilustres, en Santiago.Ao morrer Rosalía, os seus fillos queimaron todos os seus escritos.

OS ÚLTIMOS ANOS

CAL ERA O NOME DA CASA DE PADRÓN ONDE VIVIU ROSALÍA OS ÚLTIMOS ANOS?

PREGUNTA 9

CASA DA MATANZA

CASTELO DE PAMBRE

PAZO DE MEIRÁS

Rosalía pasou os útimos anos da súa vida na Casa da Matanza, en Padrón.

moi ben!

SEGUINTE

ONDE DESCANSAN OS RESTOS DE ROSALÍA DE CASTRO?

PREGUNTA 10

NO MOSTEIRO DE MONFERO

NO CASTELO DE GONDOMAR

NO PANTEÓN DE GALEGOS ILUSTRES

Rosalía está enterrada no Panteón de Galegos Ilustres, en Santiago de Compostela.

moi ben!

SEGUINTE

QUE FIXERON OS FILLOSDE ROSALÍA COS SEUSESCRITOS?

PREGUNTA 11

QUEIMÁRONOS

VENDÉRONOS

BORRÁRONOS

Os fillos de Rosalía, á súa morte, queimaron os seus escritos.

moi ben!

SEGUINTE

Rosalía de Castro escribiu en prosa e en verso, usando o galego e o castelán.No ano 1863 publicouse en Vigo o seu libroCantares Gallegos, que era o primeiro escrito en galego, nunha época na que non se adoitaba escribir nada no noso idioma.

CANTARES GALLEGOS

CAL É O TÍTULO DO PRIMEIRO LIBRO EN GALEGO PUBLICADO POR ROSALÍA?

PREGUNTA 12

O primeiro libro en galego publicado por Rosalíafoi Cantares Gallegos.

moi ben!

SEGUINTE

EN QUE CIDADE E EN QUE ANO SE PUBLICOU CANTARES GALLEGOS?

PREGUNTA 13

FERROL

SARRIA

VIGO

1888

1863

1801

VERÍN

1823

Cantares Gallegos publicouse en Vigo no ano 1863.

moi ben!

SEGUINTE

Un repoludo gaiteirode pano sedán vestido,como un príncipe cumprido,cariñoso e falangueiro,entre os mozos o primeiroe nas soidades sen par,tiña costume en cantaraló pola mañanciña:Con esta miña gaitiñaás nenas hei de enganar.

UN REPOLUDO GAITEIRO

De Cantares Gallegos

QUE INSTRUMENTO TOCABA O PROTAGONISTA DO POEMA?

PREGUNTA 14

A gaita

A guitarra

O tambor

O protagonista do poema tocabaa gaita.

moi ben!

SEGUINTE

A QUEN QUERÍA ENGANAR O REPOLUDO GAITEIRO?

PREGUNTA 15

Á vella

Aos nenos

Ás nenas

O gaiteiro quería enganarás nenas.

moi ben!

SEGUINTE

Coincidindo co centenario da publicación de Cantares Gallegos comezou a celebrarse o Día das Letras Galegas, foi un 17 de maiode 1963.Ese ano a autora homenaxeada foi Rosalía de Castro.

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

EN QUE DATA CELEBRAMOS ANUALMENTE O DÍA DAS LETRAS GALEGAS?

PREGUNTA 16

17 de maio

24 de xaneiro

14 de febreiro

13 de xullo

O Día das Letras Galegas celebrámoloo17 de maio.

moi ben!

SEGUINTE

QUEN FOI A PRIMEIRA PERSOA HOMENAXEADA NO DÍA DAS LETRAS?

PREGUNTA 17

ALFONSO D. R.CASTELAO

ROSALÍADE CASTRO

ÁLVARO CUNQUEIRO

MANUEL ANTONIO

A primeira persoa homenaxeada no Día das Letras foiRosalía de Castro.

moi ben!

SEGUINTE

En 1880 publicou unha escolma depoemas en galego co título deFollas Novas.Neste libro Rosalía escribe poemassobre aemigración e foi escrito nalocalidade de Simancas, enValladolid, onde Manuel Murguía,o seu marido,dirixía o Arquivo Xeral de España.

FOLLAS NOVAS

DE QUE TRATA FOLLAS NOVAS ?

PREGUNTA 18

É UN LIBRO EN PROSA SOBRE AS PÁXINAS DOS LIBROS

É UN LIBRO DE POEMAS EN GALEGO SOBRE A EMIGRACIÓN

É UN LIBRO DE POEMAS EN GALEGO SOBRE AS PLANTAS

Follas Novas é un libro de poemas en galego sobrea emigración.

moi ben!

SEGUINTE

en que LOCALIDADE de valladolid escribiu rosalía follas noVAS ?

PREGUNTA 19

MEDINA DO CAMPO

SIMANCAS

TORRELOBATÓN

MEDINA DE RIOSECO

Follas Novas foi escrito na localidade de Simancas, en Valladolid.

moi ben!

SEGUINTE

Vendéronlle os bois,vendéronlle as vacas,o pote do caldoe a manta da cama.Vendéronlle o carroe as leiras que tiña;deixárono sócoa roupa vestida.

PRA HABANA

De Follas Novas

que animais aparecen no poema?

PREGUNTA 20

CANS e GATOS

BOIS e VACAS

OVELLAS e CABRAS

Tes razón, no poema aparecen citadosos bois e as vacas.

moi ben!

SEGUINTE

A QUE CIDADE TIVO QUE emigrar O SEÑOR?

PREGUNTA 21

Á HABANA

ACARACAS

ALISBOA

ÁHabana foi a cidade á que emigrou.

moi ben!

SEGUINTE

A QUE libro de rosalía pertence o poema pra a habana?

PREGUNTA 22

Pois si, este poema é do libroFollas Novas.

moi ben!

SEGUINTE

Rosalía de Castro está consideradaa escritora máis representativa e reivindicativa deGalicia.Cada 23 de febreiro, data do seu nacemento,dedicámonos ahomenaxeala comoagradecementopola defensa quefixo do pobo galegoe da súa lingua,é oDía de Rosalía.

O DÍA DE ROSALÍA

23

CANDO CELEBRAMOS O DÍA DE ROSALÍA?

PREGUNTA 23

25 de XULLO

17 de MAIO

23 de FEBREIRO

O 23 de febreiro celebramos o Díade Rosalía.

moi ben!

SEGUINTE

POR QUE HOMENAXEAMOS A ROSALÍA DE CASTRO NO DÍA DE ROSALÍA?

PREGUNTA 24

POLA DEFENSA DA FLORA E DA FAUNADOS NOSOS RÍOS

POLA DEFENSA DOPOBO GALEGO EDA SÚA LINGUA

POLA DEFENSADOSPAZOS E DOS MUÍÑOS GALEGOS

Homenaxeamos a Rosalía pola súadefensa do pobo galego e da súa lingua.

moi ben!

SEGUINTE

NON É CORRECTO!

INTENTÁMOLO OUTRA VEZ?

XA SABES MÁIS COUSAS DE ROSALÍA DE CASTRO!

DÁMOSLLE OUTRA VOLTA?