Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zakręć kołem. Wybierz i zapisz wyraz, który będzie pierwszy w kolejności alfabetycznej. Czynność powtórz sześć razy. Następnie ułóż i zapisz w kolejnościalfabetycznej sześć wyżej zapisanych wyrazów.

Aleksandra Schoen-Kamińska