Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Witamy w szkole Podstawowej nr 3

z oddziałami Mistrzostwa sportowego

"Pragniemy, aby każdy dzień pobytu w szkole przyniósł zadowolenie uczniom, rodzicom

i nauczycielom”


Romuald Bobrowicz

Dyrektor szkoły

INDEX

Misja szkoły

Certyfikaty

Baza

Atuty szkoły

Świetlica

Lekki tornister

Realizowane programy

Zajęcia specjalistyczne

Profile klas

Misja szkoły

Nieustannie wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie oraz wszechstronnie rozwijać, zgodnie z potrzebami i możliwościami.

Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu pomagamy by osiągnął sukces.

Relacje pomiędzy uczniami, a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym są partnerskie i demokratyczne.

Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.

Sprawimy, że uczniowie będą miło wspominać pobyt w naszej szkole.

Misja szkoły

Zapewniamy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, spełniającą oczekiwania zarówno jego, jak i jego rodziców.

Dobrze przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie oraz w zjednoczonej Europie.

Uczymy wychowanka pracy w grupie, współdziałania i kooperacji z innymi.

Obejmujemy opieką wszystkich uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej.

Najlepszych uczniów zawsze nagradzamy.

Misja szkoły

Wspólnie z rodzicami wychowujemy młodego człowieka, który:

sprosta wyzwaniom młodzieńczego życia,


będzie odróżniał dobro od zła,

będzie szanował godność osoby ludzkiej,

odrzuci przemoc i agresje, a uzależnienia i nałogi będą mu obce,

będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych,

potrafi racjonalnie wykorzystywać swój czas wolny,

będzie żył w zgodzie z przyrodą.

Certyfikaty

Bezpieczna Szkoła – nadany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji

Szkoła Promująca Zdrowie – nadany przez Kuratora Oświaty

Chronimy dzieci – szkoła realizuje politykę ochrony dzieci przed przemocą – nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Atuty szkoły

Zespół kierowniczy – kreatywny, przedsiębiorczy, doskonale organizuje pracę szkoły, otwarty na działalność innowacyjną w szkole.

Kadra nauczycieli – wykwalifikowana, konsekwentna w działaniach dydaktyczno – wychowawczych, otwarta na problemy uczniów.

Zapewniamy pomoc pedagoga i psychologa szkolnego.

Baza szkoły

funkcjonalne pracownie posiadające tablice interaktywne

Od niedawna już trzy pracownie komputerowe Jedna dla klas młodszych.

Pracownie do nauki języków obcych.

Dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne

Biblioteka i czytelnia

Szafki dla każdego ucznia

stołówka szkolna

świetlica

Praca świetlicy

zapewnia opiekę, życzliwą i serdeczną pomoc,

odkrywa i rozwija zainteresowania najmłodszych,
jest przedłużeniem działalności profilaktycznej, wychowawczej, a także edukacyjnej naszej szkoły.

Lekki tornister

Pracownie wyposażone są w podręczniki, więc nie muszą uczniowie przynosić ich na lekcje.

Uczniowie klas I – III mają w klasach szafki, gdzie zostawiają książki, zeszyty, pomoce szkolne.

Promocja zdrowia

W klasach II i III lekcje wychowania fizycznego prowadzone są na miejskim basenie

Wspieramy rodziców w wychowaniu uczniów poprzez realizację programów:

Kodowanie na dywanie

Bieg po zdrowie

Pozytywna uwaga

Dobrze jemy ze Szkołą na widelcu

Spójrz inaczej – program profilaktyczny realizowany we wszystkich klasach

Chronimy dzieci

Wspieramy rozwój uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia:

logopedyczne

rewalidacyjne

terapię pedagogiczną

socjoterapię

gimnastykę korekcyjną


wyrównawcze

Uczniowie mogą aktywnie działać

w pracach Samorządu Uczniowskiego

redagując gazetkę szkolną – Sezamek Trójki

organizując imprezy szkolne często na cele charytatywne

Zewnętrzne testy diagnostyczne

w klasach młodszychprzedmiotowe w klasach IV – VIII

Dziennik elektroniczny

Umożliwia codzienną kontrolę ocen i nieobecności ucznia

Stały kontakt rodzica z nauczycielem i wychowawcą

Strona internetowa


Www.sp3.stargard.pl

Nasi uczniowie

biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych
I olimpiadach sportowych
na poziomie szkoły, miasta, powiatu,
województwa i kraju

Profile klas

Klasy ogólne

klasy sportowe

– koszykówka chłopców 8a
- piłka nożna chłopców 3a
-piłka nożna dziwcząt i chłopców 1a

rok szkolny 2021 / 2022

Profile klas

Planowany rok szkolny 2022 / 2023

Klasy ogólne

klasy sportowe

piłka nożna chłopców klasa 4 kontynuacja
Koszykowka chłopców klasa 6 kontynuacja
Piłka nożna dziewcząt i chłopców klasa 1 kontynuacja

GalEria zdjęć z życia szkoły

Lekcja wychowania fizycznego z zawodnikami Spójni

Nasi uczniowie

kodują na macie i programują ozoboty

Lekcje nie muszą być nudne

Czasami imprezujemy;-)

Czasami imprezujemy

też na sportowo;-)

Konkursy

w naszej szkole

dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do zapisów

dzieci do naszej szkoły