Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SZABADÍtsd ki

józsef attilát!

START

BEVEZETŐ

RÉSZLETES LEÍRÁS

KÉSZÍtette: Csengeriné Szabó Éva

József Attila makói évei

RÉSZLETES LEÍRÁS

BEVEZETÉS

Kedves Látogatók!

József Attila 1920 októberében érkezett Makóra. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben a kisvárosban indult el költői pályája, sok atyai jóbarátot, pártfogót szerzett. Meghatározó volt számára az itt eltöltött három év, melynek történéseit és a város századeleji virágzó kulturális életét irodalmi kiállítóhelyünk, az Espersit-ház kiállítása mutatja be. A kiállítás egyes helyiségeinek felfedezése és a feladatok megoldása révén játékos módon ti is megismerkedhettek Attila makói éveivel.

RÉSZLETES LEÍRÁS

BEVEZETÉS

Egy fiktív történet szerint József Attila, az Espersit-házba frissen beköltözött fiú, még nem kapott kulcsot a ház urától, Jánostól. Egy alkalommal Attila el szeretné hagyni a házat, de rajta kívül senki sincs otthon, a kapu kulcsra zárva, így nem tud kijutni.


A feladatod, hogy megszerezd a kijutáshoz a kulcsot! Teljesítsd az előtted álló küldetéseket, melyek végén egy-egy számot fogsz kapni.
A kulcsot rejtő széfet egy ötjegyű számsor nyitja, mely az egyes küldetésekből fog összetevődni, így érdemes lesz lejegyezni őket.
Az egyes küldetések végén a kapott számra koppintva tudsz visszatérni a fő témához, a küldetésekre navigáló térképhez.
Ne ess kétségbe, ha úgy érzed, nem tudsz kijönni egy szobából, hiszen a jobb felső sarokban látható ikonra kattintva mindig vissza tudsz térni a térképhez!

KEZDJÜK A JÁTÉKOT!

1

2

VÁLASSZ EGY HELYSÉGET!

3

4

5

ÜDVÖZÖLLEK, ESPERSIT JÁNOS VAGYOK!

Eredetileg nagyszentmiklósi születésű, Makón élő ügyvéd, politikus, lapszerkesztő. Doktori szigorlatom letétele után ügyvédi irodát nyitottam a Kazinczy utca 6. szám alatt. A klasszicista stílusú házban - melyet 17 évig béreltem - rengeteg író, költő, művész, politikus megfordult nálam, hiszen tudvalevő, hogy az irodalmi élet és a művészetek nagy kedvelője és mecénása vagyok.

Attilát a fiúinternátusból történő eltanácsolását követően vettem pártfogásomba, azóta nálam lakik, és igyekszem biztosítani számára a megfelelő szellemi légkört, nagyon jó barátság, atya-fiú viszony alakult ki köztünk.
Az első kódszámot nálam szerezheted meg!

START

1. kérdés

Hogyan nevezi József Attila Makót?

Maros-parti Paradicsom

Hagymaváros

Maros-menti Konstantinápoly

múzeum

Milyen - ma már nem álló - épület létrehozásáról szól a szöveg?

1902. júliusában fogtak hozzá a felépítéséhez.
A tervet Orbán Ignác városi főmérnök készítette el, és Kövecs Antal makói építési vállalkozó kivitelezte. Makó országos viszonylatban elsőrendű, 850 személy befogadására képes építményhez jutott. 1903. augusztus 18-án avatta föl Zilahy Gyula „a művelődés terjesztésének fényes csarnokát” – olvasható a helyi sajtóban. Návay Lajos javaslatára az épületet Hollósy Kornéliáról nevezték el.

2. kérdés

színház

fogadó

múzeum

3. kérdés

Mi József Attila 1922-ben megjelent első verseskötetének címe?

Nem én kiáltok

Szépség koldusa

Medvetánc

Itt is az első kódszám:

2

GRATULÁLOK!

BRAVO!

HAJRÁ! CSAK ÍGY TOVÁBB!

ALAKUL EZ!

EZ AZ AZ ÉPÜLET!
ÍGY ESETLEG TUDOD MÁR?

PRÓBÁLD ÚJRA!


ENNÉL AZÉRT KREATÍVABB VAGYOK!
INKÁBB PRÓBÁLD ÚJRA!

ÉN IS SZERETEM A HAGYMÁT, DE MAKÓN AZÉRT NEM MINDEN CSAK ERRŐL SZÓL!
INKÁBB PRÓBÁLD ÚJRA!


EZ A 2. KÖTETEM CÍME!
PRÓBÁLD ÚJRA!


EZ MÁR A 6. KÖTETEM!
PRÓBÁLD ÚJRA!

SZÉP NAPOT KÍVÁNOK, A NEVEM JUHÁSZ GYULA!

Szegedi születésű költő, tanár vagyok. 1913-1917 között a makói Gimnáziumban is tanítottam. Tehetséges fiatal ez a József Attila, el is vállaltam, hogy első verseskötetéhez én írjam az előszót.

Mindig szívesen jövök Makóra, ha meg akarok írni valamit, Espersit János barátom lakása valóságos múzeum; jól elvagyok ott a szent csöndben. Szerintem János akár múzemi belépődíjat is szedhetne látogatóitól, annyi ott a szép és értékes festmény.

Most e meghitt kultúrbarlang számomra legkedvesebb helyét, a dolgozószobát ismerhetitek meg! Tartsatok velem!

START

Juhász Gyula

1. kérdés
Ki látható a képen Espersit János dolgozózobájában?

Juhász Gyula

József Attila

Espersit János

2. kérdés

Ki írta az alábbi verset?

Móra Ferenc

József Attila

Juhász Gyula

Csendélet


Öreg halálfej és egy ifjú lány
Arcképe áll az íróasztalon
És mind a kettő mosolyog reám
És mind a kettőt szeretem nagyon.

Öreg halálfej, vagy tán fiatal,
A koponyától már nem kérdezik,
Csak egy dolog, mit a koponya vall:
Ember, az élet gyorsan eltelik.

Ifjú leányfej, ő meg arra int,
Hogy az időm lejárt már, oda van
Legszebb korom, hiába minden itt,
Magam maradtam végre is, magam.

Sebaj, a művészet még az enyém:
Halál ellen orvosság s ifjuság.
Az elmúlás szédítő peremén
Letépem még egy-két vers mirtusát!

Kinek a növendékeit hívta nyári gyakorlatra Makóra Espersit János 1925-27 nyarán?

3. kérdés

Vén Emil

Barcsay Jenő

Rudnay Gyula

GRATULÁLOK!

A második kódszám:

7

HÁT EZ MOST NEM

SIKERÜLT!
PRÓBÁLD ÚJRA!

ÉN ENNEK UTÁNAOLVASOK!

JOBB LENNE,
HA TE IS EZT TENNÉD,
MAJD PRÓBÁLD ÚJRA!

KÖSZÖNTELEK! ÚGY GONDOLOM ENGEM BIZTOSAN FELISMERSZ, DE AZÉRT BEMUTATKOZOM: MÓRA FERENC VAGYOK!

Igen, jól tudod, a szegedi múzeum igazgatója vagyok, ezenkívül író, újságíró, régész. Több szállal is kötődök Makó városához. Van ott nekem egy nagyon jó barátom, Diósszilágyi Samu, aki mindig nagy örömmel fogad be Úri utcai házába, ha épp Makó környékén kutatom az ősöket.

Meghatódva köszönöm meg azt is barátomnak, hogy nagy áldozatkészséggel gyűjtötte az előfizetőket a "Könnyes könyv" című művem kiadásához. Most is épp Samuéknál pihenek, de egy papírtekercs azért még van a zsebemben, épp egy regényen dolgozok, Georgikon lesz a címe.

START

1. kérdés

Hogyan jegyezte be magát Móra az alispán vendégkönyvébe?

"igazgató úr"

" a legmakaibb makai"

"tiszteletbeli makai"

2. kérdés

Mit szimbolizálnak a Kocsis Imre által készített Espersit emlékfal mázas kerámiái?

szabadságot

testvériséget

a korabeli értelmiség gondolatait, közéleti szerepkörét

3. kérdés

Melyik lapnak volt a főszerkesztője

Móra 1913-1919 között?

Szegedi Napló

Szegedi Harsona

Szegedi Friss Újság

ÍGY KELL EZT CSINÁLNI!

A harmadik kódszám:

1

BIZTOS VAGY EBBEN?!
JAVASLOM, INKÁBB
PRÓBÁLD ÚJRA!

EZT UGYE NEM KOMOLYAN GONDOLTAD?

SZERINTEM INKÁBB PRÓBÁLD ÚJRA!

JAVASLOM , HOGY KERÜLD
EL A MÚZEUMOT, NEHOGY ÖSSZEFUSSUNK...

ÜDVÖZÖLLEK! ESPERSIT MÁRIA VAGYOK, VAGY AHOGY A CSALÁD ÉS A BARÁTOK SZÓLÍTANAK: CACA!

Attilával 1923 tavaszán találkoztam először. Megismerkedésünk érdekesre sikeredett. Épp hazalátogattam apámhoz, mikor a dolgozószobában egy ismeretlen fiúcska fogadott. Apám rögtön bemutatott bennünket egymásnak. Attila kérte, hogy üljek le vele szemben, majd egy papírdarabot és ceruzát vett elő. Néhány perc múlva átadta nekem a Leányszépség dícsérete című verset. Azt mondta, hogy jól tegyem el, mert erre néhány év múlva büszke leszek. Hát erre kíváncsi vagyok, azóta is féltve őrzöm a verset a fiókomban.


De nem csak én voltam ám Attilára ilyen hatással! A következőkben megismerheted a többi makói múzsát is!

START

1. kérdés

Mi volt Gebe Mihálynak a foglalkozása, akinek Márta nevű lányába szerelmes volt József Attila?

ügyvéd

internátus igazgató

villanytelep

igazgató

2. kérdés

Hogyan juttatta el Erdei Katónak a papírgalacsinokra írt szerelmesverseit József Attila?

kerítésen átdobálta

postán

egy barátja segítségével

3. kérdés

Ki a Ria-versek ihletője?

Espersit Caca

Saitos Valéria

Kovács Mária

GRATULÁLOK! JÓ VAGY A SZÍVÜGYEKBEN IS!

A negyedik kódszám:

9

SAJNOS SZÍVÜGYEKBEN NEM VAGY OTTHON!
PRÓBÁLKOZZ ÚJRA!

SZERVUSZ, KISS MÁRIA HORTENZIA VAGYOK!

Nálunk, Kiszomboron házitanítóskodott a hatodik osztályt kitűnő eredménnyel elvégzett József Attila 1922 nyarán. Korábban nem ismertem, Gebe Mihály makói internátus igazgató ajánlotta édesanyámnak, hogy nővérement, Ilonát és egy másik lányt, Faragó Marikát felkészítse algebrából a pótvizsgára. Nálunk lakott, de az egyik héten nálunk, másik héten Faragóéknál étkezett. Mi is sokat beszélgettünk, többnyire a költeményeiről. Ha verset írt, felolvasta nekem és kikérte a véleményemet. Emlékszem, a mezei munkával is megpróbálkozott, de de nem állt a kezére, bár a jószándék megvolt benne. Hagymaszedés idején egyszer kijött velünk, de a hagymaásó hólyagot tört a kezén, ezért többet nem is vettük igénybe a segítségét.

Az utolsó kód megszerzésében én segítek neked!

START

1. kérdés

Hol lakott Kiszomboron József Attila?

Szegedi utca

Petőfi uta

Zöldfa utca

2. kérdés

Ki vélekedik így József Attiláról?

Tettamanti Béla

Eperjessy Kálmán

Galamb Ödön

"Tehetséges, kötelességtudó, bátor fellépésű. Versírásra nagy hajlama van."

3. kérdés

Melyik ismert József Attila versből idézünk?

Megfáradt ember

A legutolsó harcos

Elköszönő szelíd szavak

GRATULÁLOK!

Most üsd be a játék során kapott számokat a széfbe!

3

Az utolsó kódszám:

Tettamanti Béla én vagyok!
Gyerünk, próbálkozz újra!

Üdvözlöm! Úgy látom nem ismer fel engem! Bemutatkoznék, én vagyok Galamb Ödön, Attila latintanára.

Javaslom, próbálkozzon újra!


Inkább pár utcával arrébb keresgélj!
Próbáld újra!

Hát ezt nem jól tudod!

Ide oldalra kattintva elolvashatod ezt a versem is, hogy meglásd, nekem van igazam!

Hát ezt nem jól tudod!

Ide oldalra kattintva elolvashatod ezt a versem is, hogy meglásd, nekem van igazam!

Kérlek most üsd be az első kapott számot!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Kérlek most üsd be az első kapott számot!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Kérlek most üsd be a második kapott számot!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

*

Kérlek most üsd be a harmadik kapott számot!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

*

*

Kérlek most üsd be a negyedik kapott számot!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

*

*

*

Kérlek most üsd be az utolsó kapott számot!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

*

*

*

*

Nyomj OK-t!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

*

*

*

*

*

Téves! Próbáld újra!

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

GRATULÁLOK!

Megszerezted a kulcsot a kijutáshoz!

Köszönöm barátom, hogy segítettél kijutni!

Végezetül nézd meg a ház alsó épületében a szobát, ahol József Attila lakott!