Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Warszawa 2020

NODN

ProcessTeam

"Przestrzeń dla kompetencji w edukacji"

Wiodącą ideą naszej pracy jest tworzenie przestrzeni dla rozwijania kompetencji, talentówi potencjału wszystkich podmiotów objętych wsparciem i współpracą.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ProcessTeam” w Warszawie

Misją naszej instytucji jest doskonalenie kadry kierowniczeji pedagogicznej szkół, przedszkolii placówek oświatowych województwa mazowieckiegoi całego kraju w budowaniu nowego spojrzenia na organizację kształcenia, wynikającą z wyzwań współczesnego świata oraz wygenerowanych przez ten świat nowych potrzeb edukacyjnych uczniów i dorosłych.

Zadzwoń lub napisz: 22 350 50 04, biuro@processteam.plEdukacja przyszłości tworzy się dzisiaj!

Cenimy wyzwania, odwagę, mądrość i szlachetność w działaniu, dlatego nasze szkolenia i warsztaty mają niepowtarzalny charakter – bazują na budowaniu relacji sprzyjających uczeniu się, opartych na szacunku dla osób uczestniczących w szkoleniu oraz tworzeniu twórczej, pełnej inspiracji atmosfery podczas sesji szkoleniowych.

Title 1

ZAPRASZAMY

1. Udzielanie specjalistycznego wsparcia dla kadry zarządzającej w zakresie skutecznego i efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego. 2. Działania wspierające rozwój osobisty i zawodowy kadry zarządzającej i pedagogicznej. 3. Wsparcie szkół i placówek w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez wzmocnienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli. 4. Rozwój ekspresji twórczej, kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości pracowników systemu oświaty. 5. Doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych pracowników systemu oświaty.

NODN „ProcessTeam” swoje oddziaływania organizuje w następujących obszarach:

6. Rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu profilaktyki i wychowania.7. Wspieranie kadry zarządzającej w organizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.8. Profesjonalna organizacja procesowego wspomagania szkół i przedszkoli.9. Doskonalenie w zakresie rozwijania i trenowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniem.10. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozwijaniu potencjału placówek oświatowych oraz budowanie ich nowoczesnego oblicza w dobie przemian globalnych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Write a subtitle here

Title here

Title 1