Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

ProcessTeam

NODN

Warszawa 2020

Title 1

Cenimy wyzwania, odwagę, mądrość i szlachetność w działaniu, dlatego nasze szkolenia i warsztaty mają niepowtarzalny charakter – bazują na budowaniu relacji sprzyjających uczeniu się, opartych na szacunku dla osób uczestniczących w szkoleniu
oraz tworzeniu twórczej, pełnej inspiracji atmosfery podczas sesji szkoleniowych.

Zadzwoń lub napisz: 22 350 50 04, biuro@processteam.pl

Edukacja przyszłości tworzy się dzisiaj!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Misją naszej instytucji jest
doskonalenie kadry kierowniczej
i pedagogicznej szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego
i całego kraju w budowaniu nowego spojrzenia na organizację kształcenia, wynikającą z wyzwań współczesnego świata
oraz wygenerowanych
przez ten świat nowych potrzeb edukacyjnych uczniów i dorosłych.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„ProcessTeam”
w Warszawie

Wiodącą ideą naszej pracy jest tworzenie przestrzeni

dla rozwijania kompetencji, talentów
i potencjału wszystkich podmiotów
objętych wsparciem
i współpracą.

"Przestrzeń dla kompetencji

w edukacji"

Title 1

Title here

Write a subtitle here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

6. Rozwijanie umiejętności nauczycieli
z zakresu profilaktyki i wychowania.

7. Wspieranie kadry zarządzającej
w organizacji pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

8. Profesjonalna organizacja procesowego wspomagania szkół i przedszkoli.

9. Doskonalenie w zakresie rozwijania
i trenowania nowoczesnych metod i form
pracy z uczniem.

10. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozwijaniu potencjału
placówek oświatowych oraz budowanie
ich nowoczesnego oblicza
w dobie przemian globalnych.

NODN „ProcessTeam” swoje oddziaływania organizuje w następujących obszarach:

1. Udzielanie specjalistycznego wsparcia
dla kadry zarządzającej w zakresie skutecznego
i efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2. Działania wspierające rozwój osobisty
i zawodowy kadry zarządzającej i pedagogicznej.

3. Wsparcie szkół i placówek w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
poprzez wzmocnienie kompetencji dyrektorów
i nauczycieli.

4. Rozwój ekspresji twórczej, kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości pracowników systemu oświaty.

5. Doskonalenie umiejętności społecznych
i komunikacyjnych pracowników systemu oświaty.

ZAPRASZAMY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy