Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Podróże z Ignacym

Podróże kształcą,jak mówią wielcy tego świata.
Zapraszamy Was drogie dzieci oraz Waszych rodziców do zwiedzenia naszej szkoły.

Sprawa prosta - kliknij w Ziemię...
Zacznij z nami podróż przez niezwykłe zakamarki naszej szkoły.
Zostań zdobywcą!!!

Idź za Ignacym

Sala Doświadczania Świata

Astronomia

Zajęcia plastyczne

Wolontariat

Osiagnięcia

Świetlica

Harcerstwo

Biblioteka

Programowanie

Klasy sportowe

Oddziały integracyjne

i ogólne

Innowacyjność
w edukacji

Projekty

Orlik i Siłownia

Zajecia muzyczne

Miasteczko Ruchu Drogowego

Sale specjalistyczne

Samorząd Uczniowski

ZAGRAJ

NOWOŚĆ

Kufer informacji

Innowacyjność w edukacji

Ocenianie
kształtujące

 • jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem,
 • koncentruje się na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą,
 • jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego od planowania po ocenę osiągnięć,
 • jest kluczową umiejętnością dydaktyczną,
 • ma oddziaływanie emocjonalne,
 • wpływa na motywację ucznia,
 • kieruje uwagę na kryteria sukcesu (na co będę zwracał uwagę, czyli NaCoBeZu) już na etapie planowania,
 • daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i w jaki sposób mogą się rozwijać,
 • wspomaga samoocenę,
 • odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć.

W szkole uczniowie mogą zdobywać wiedzę
w nietypowy sposób poprzez wizuwalizacje umieszczone w ciagach komunikacyjnych, czy
też gry podłogowe. Nauka przez zabawę stanowi ważny element edukacji.
Nauka to nie wszystko, każdemu potrzebny jest odpoczynek, dlatego też powstały strefy relaksu .

Uczenie się ma różne oblicza. Uczniowie korzystają
z technologii informatycznych i informacyjnych, specjalistycznych sal lekcyjnych czy Sali Doświadczania Świata.

Robotyka

Sala Doświadczania Świata

Sale specjalistyczne

Samorząd Uczniowski

To aktywna organizacja szkolna, która od wielu lat :
 • przygotowuje wybory samorządowe oraz wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Jasła,
 • organizuje dyskoteki szkolne dla klas starszych,
 • wspomaga przygotowanie zabaw karnawałowych i andrzejkowych dla uczniów młodszych,
 • organizuje Mikołajki,
 • reprezentuje społeczność uczniowską na terenie miasta,
 • prowadzi projekty społeczne.

Strona Samorządu Uczniowskiego

Harcerstwo

139. Drużyna Harcerska LISY i drużyna zuchowa LISKI, to od 30 lat prężnie działająca społeczność harcerska.
Organizują:
 • zbiórki charytatywne,
 • wieczornice harcerskie,
 • obozy oraz biwaki harcerskie
  i zuchowe,
 • wigilie harcerskie,
 • szkolenia i warsztaty,
 • uroczystości okazjonalne,
 • warty w czasie uroczystości miejskich
  i apele pamięci,
 • gry terenowe i gry turystyczne,
 • wycieczki i wyjazdy zagraniczne,
Drużyna aktywnie współpracuje z Hufcem ZHP,
a harcerze biorą udział w licznych konkursach
i projektach.

30 lat

Strona DH LISY

Świetlica

Świetlica szkolna to ważny element działalności szkolnej.
W naszej placówce są obecnie 4 nowocześnie wyposażone sale świetlicowe przeznaczone dla dzieci w różnym wieku.
W czasie pobytu na świetlicy, dzieci:
 • odrabiają zadania,
 • realizują różnorodne działania pod opieką nauczycieli świetlicy,
 • uczą się współpracy, wzajemnego szacunku, pomocy innym, empatii,
 • rozwijają swoje umiejetności
  i talenty na zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego, plastycznych,
  komputerowych oraz sportowych,
 • korzystają ze stołówki
  szkolnej pod opieką nauczycieli.

Oddziały integracyjne

Szkoła prowadzi klasy integracyjne.
Klasa integracyjna to zespół,
w którym wspólnie z dziećmi zdrowymi uczą się i wychowują dzieci niepełnosprawne.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej waha się od 15 do 20. W każdej z nich uczy się od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
W klasach integracyjnych obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, jednak w przypadku uczniów niepełnosprawnych programy te są dostosowywane do ich indywidualnych możliwości
i potrzeb. Dzieci mogą więc osiągać sukcesy oraz czuć się potrzebne
i docenione.

25 lat integracji

Informacje o specjalistach

Zajęcia muzyczne

Zajęcia koła muzycznego skierowane są do dzieci i młodzieży, która chce rozwijać swoje muzyczne talenty.
W zależności od predyspozycji
i umiejętności artystycznych uczniowie mają możliwość rozwijania muzycznych uzdolnień na indywidualnych zajęciach śpiewu,
w zespole wokalnym, wokalno-instrumentalnym, instrumentalnym oraz chórze AMADEUSZ. Młodzi artyści występowali na przestrzeni lat podczas apeli szkolnych, w czasie świąt państwowych i religijnych, reprezentowali szkołę w konkursach
i festiwalach muzycznych oraz podczas licznych imprez dla społeczności lokalnej.

Strona koła muzycznego

Biblioteka

Biblioteka szkolna posiada bardzo dobre warunki lokalowe ( wypożyczalnię, czytelnię ze stanowiskami multimedialnymi), a przede wszystkim bogaty i stale uzupełniany księgozbiór,
w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie pomieszczenia są estetycznie urządzone i odpowiednio wyposażone. Dwa komputery multimedialne w czytelni służą do przeglądania encyklopedii
i słowników multimedialnych oraz innych, atrakcyjnych zasobów multiteki. Biblioteka obecnie jest w pełni skomputeryzowana,
a uczniowie mogą korzystać z e-katalogu.

Panie prowadzące bibliotekę organizują:
 • spotkania z pisarzami,
 • pasowanie na czytelnika,
 • konkursy literackie,
 • wystawy tematyczne,
 • oraz pozyskują środki na
  doposażenie księgozbioru np.
  z projektu „Narodowego
  Programu Rozwoju
  Czytelnictwa”.


Projekty

W naszej szkole podejmujemy wiele działań projektowych. Uczniowie wspólnie z nauczycielami oraz rodzicami realizują m. in. projekty badawcze, historyczne, edukacyjne, ekologiczne, prozdrowotne, sportowe, czytelnicze.

Na tym polu mamy wiele osiagnieć, z którch możemy wymienić m.in.:
 • 4-krotnie Nagroda Główna
  w Jasielskiej Lidze Naukowej
  z LOTOSE-em
 • Certyfikat Międzynarodowy CREDO
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki
 • Certyfikat Szkoły Globalnej - Szkoły Rozwoju
 • Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów
 • Certyfikat Szkoły
  Przyjaznej Żywieniu
  i Aktywności Fizycznej.

W tym roku szkolnym realizujemy:

Projekt Erasmus + „STEAM TIME – Solve UNESCO crime” 2018 – 2020

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Całościowy Rozwój Szkoły”

Projekt Krokus

Projekt „Czytam sobie. Pierwsza klasa” CEO

Projekt „Młodzież i przedsiębiorczość”

Program "Czyściochowa Akademia"

Projekt „Chrońmy dzieci” Fundacji Dzieci Niczyje

Projekt „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”

Program „Spójrz inaczej”

Program profilaktyczny „Trzymaj formę”

Program prozdrowotny „Bieg po zdrowie”

Mleko i przetwory mleczne w szkole

Owoce i warzywa w szkole

Zajęcia plastyczne

Strona koła plastycznego

Koło plastyczne to niezwykła wyprawa w świat sztuki.
Tu dzieci mogą przełożyć swoją wyobraźnię na papier, linoryt, blejtramy i inne powierzchnie, bo nie tylko papier służy do tworzenia.

Młodzi artyści uczestniczą w wielu konkursach, osiągając wysokie lokaty w mieście, kraju czy na arenie miedzynarodowej.
Tu może zacząć się przygoda ze sztuką młodego adepta naszej szkoły.

Sala Doświadczania Świata

Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu
w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

Astronomia

Od wielu lat działa w naszej szkole koło astronomiczne, które stało się ważnym elementem szkolnego życia dla wszystkich miłośników kosmosu.
Uczniowie poszukują asteroid, poznają zasady misji kosmicznych, uczęszczają do obserwatorium oraz realizują projekty badawcze.
To tylko nieliczne działania opiekunki koła i jej podopiecznych. Ważnym elementem są też projekty miedzynarodowe realizowane
w ramach programu Erasmus+
lub Comenius.

Strona Projektu Erasmus +

Programowanie

Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci. Uczy logicznego myślenia, analitycznego postrzegania otaczającej ich rzeczywistości, rozwiązywania zagadek,
i problemów w twórczy sposób.
Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu, zwiększa poczucie ich własnej wartości.
Z licznych obserwacji wynika, że od najmłodszych lat dzieci wiedzą, jak
poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać.
Zajęcia z programowania są wstępem
do robotyki, z którą swoją przygodę rozpoczynają dzieci w klasie pierwszej.


Wolontariat

W czasie 20 lat działaności wspieramy innych oraz siebie wzajemnie. Rozwijamy się i poszerzamy nasze umiejętności oraz wiedzę.
Od początku działalności Sekcji Wolontariatu :
 • działało na rzecz innych ponad 1000 wolontariuszy,
 • zrealizowano wiele projektów społecznych i edukacyjnych oraz obywatelskich,
 • wdrożono setki ciekawych pomysłów samych wolontariuszy,
 • wspierano różnorakie zbiórki,
 • podejmowano działania
  z organizacjami, instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami,
 • wywołano miliony uśmiechów
  i radości,
 • zebrano tony makulatury
  i nakrętek oraz setki
  tysięcy złotych
  na szczytne cele.

20 lat

Strona wolontariatu

Kompleks "Orlik" i siłownia
w wielu wymiarach


Główne cele i zadania bazy sportowej:
 • wspieranie rozwoju dzieci
  i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 • stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia
  w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
 • wyrównywanie szans dzieci
  i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców.

Sale specjalistyczne

Szkoła posiada kilka sal specjalistycznych, które pozwalają na ciekawą naukę oraz rozwijanie swoich umiejętności.

Dysponujemy:
 • nowoczesną pracownią językową z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów,
 • salą integracji sensorycznej, umożliwiającą rozwój prawidłowego odbioru i analizy bodźców zewnętrznych
  i wewnętrznych poprzez odczuwanie,
 • salą rehabilitacyjną,
 • 2 pracowniami komputerowymi,
 • salą techniczną z zapleczem kuchennym,
 • salą przyrodniczą.

Pełna inforamcja
o salach specjalistycznych z napisami dla niesłyszących

Miasteczko Ruchu Drogowego

Miasteczko ruchu drogowego to miejsce, które ma na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się
w ruchu drogowym.
Nasze Miasteczko jest w pełni wyposażonym obiektem, na którym odbywają się:
- lekcje wychowania komunikacyjnego,
- egzaminy na kartę rowerową,
- powiatowe i ogólnopolskie konkursy BRD.

Osiągnięcia

 • Szkoła Odkrywców Talentów
 • Szkoła bez Przemocy
 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej
  Placówki
 • Certificate of Participation In Global
  Astronomy Month
 • Szkoła Globalna - Szkołą Rozwoju
 • Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności
  Fizycznej
 • “Chrońmy Dzieci”
 • Postaw na rodzinę
 • Szkoła Liderów

Osiagnięcia uczniów

Rok szkolny 2020/21 - I półrocze

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

 • Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Tęczowy Kalendarz”/International Art Competition "Rainbow Calendar" – Julia Tarnowska

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 • Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Domowy przyjaciel” zorganizowanego przez „Świerszczyk” – Anna Czech
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny” zorganizowanym przez Fundację Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie – Lena Kraus
 • II miejsce w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka z Magurskiego Parku Narodowego” – Kinga Moskal
 • Okrycie asteroidy 2020 HA50 – Antoni Moskal

KONKURSY KURATORYJNE

 • Kinga Moskal – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z biologii
 • Jan Madej – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z biologii
 • Kinga Moskal – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z geografii
 • Dominik Koba – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z geografii
 • Kinga Moskal – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z chemii
 • Anna Czerkowicz – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z chemii
 • Jan Madej – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z chemii
 • Igor Zając – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z chemii
 • Kinga Moskal – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z fizyki
 • Anna Czerkowicz – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z matematyki
 • Kinga Moskal – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego
 • Antoni Moskal – etap rejonowy Konkursu Kuratoryjnego z informatyki

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

 • Nagroda w wojewódzkim konkursie „Spisowe zagadki” dla dzieci z klas I – III zorganizowanym przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie – Michał Bratek
 • Nagroda w wojewódzkim konkursie „Spisowe zagadki” dla dzieci z klas I – III zorganizowanym przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie – Albert Czeluśniak
 • Nagroda w wojewódzkim konkursie „Spisowe zagadki” dla dzieci z klas I – III zorganizowanym przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie – Kornelia Kędzior

KONKURSY POWIATOWE/GMINNE/MIEJSKIE

 • I miejsce w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca historyczna) zorganizowanym przez SMJiRJ – Lena Kraus
 • II miejsce w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca historyczna) zorganizowanym przez SMJiRJ – Maksymilian Dranka
 • Wyróżnienie w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca historyczna) zorganizowanym przez SMJiRJ – Milena Gajda
 • Wyróżnienie w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca historyczna) zorganizowanym przez SMJiRJ – Natalia Kopeć
 • II miejsce w VI Internetowym Powiatowym Konkursie "Ptak mój przyjaciel" – Antoni Moskal
 • Laureat XXIX Turnieju Wiedzy o Jaśle pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” (prezentacja multimedialna) – Antoni Moskal
 • II miejsce w konkursie fotograficznym „Robak czy owad oto jest pytanie” – Maja Czyżowicz
 • III miejsce w konkursie fotograficznym „Robak czy owad oto jest pytanie” – Michał Bratek
 • III miejsce w konkursie fotograficznym „Robak czy owad oto jest pytanie” – Maksymilian Dranka
 • Wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Robak czy owad oto jest pytanie” – Miłosz Majewski

KONKURSY ARTYSTYCZNE

 • Wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pocztówka z Magurskiego Parku Narodowego" – Antoni Moskal
 • II miejsce w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. I-III) zorganizowanym przez SMJiRJ – Dorian Wachowski
 • Wyróżnienie w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. I-III) zorganizowanym przez SMJiRJ – Oliwier Dranka
 • I miejsce w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. IV-V) zorganizowanym przez SMJiRJ – Mikołaj Żebracki
 • III miejsce w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. IV-V) zorganizowanym przez SMJiRJ – Ksawery Kardaś
 • Wyróżnienie w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. IV-V) zorganizowanym przez SMJiRJ – Maja Okarma
 • I miejsce w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. VI-VIII) zorganizowanym przez SMJiRJ – Kinga Moskal
 • II miejsce w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. VI-VIII) zorganizowanym przez SMJiRJ – Julia Tarnowska
 • Wyróżnienie w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. VI-VIII) zorganizowanym przez SMJiRJ – Zuzanna Jasińska
 • Wyróżnienie w Konkursie historycznym „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” (praca plastyczna kl. VI-VIII) zorganizowanym przez SMJiRJ – Maja Witusik
 • I miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (rysunek okolicznościowy) zorganizowanym przez SMJiRJ – Zuzanna Lechowska
 • II miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (rysunek okolicznościowy) zorganizowanym przez SMJiRJ – Aleksander Brągiel
 • III miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (rysunek okolicznościowy) zorganizowanym przez SMJiRJ – Karol Papciak
 • Wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (rysunek okolicznościowy) zorganizowanym przez SMJiRJ – Anna Czech
 • Wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (rysunek okolicznościowy) zorganizowanym przez SMJiRJ – Maja Czyżowicz
 • Wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (rysunek okolicznościowy) zorganizowanym przez SMJiRJ – Michał Ślusarczyk
 • I miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (plakat) zorganizowanym przez SMJiRJ – Kinga Moskal
 • Wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (plakat) zorganizowanym przez SMJiRJ – Milena Gajda
 • Wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (plakat) zorganizowanym przez SMJiRJ – Weronika Strugała
 • Wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (plakat) zorganizowanym przez SMJiRJ – Maksymilian Dranka
 • I miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (projekt znaczka pocztowego) zorganizowanym przez SMJiRJ – Lena Karus
 • II miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (projekt znaczka pocztowego) zorganizowanym przez SMJiRJ – Hubert Dziubanik
 • III miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (projekt znaczka pocztowego) zorganizowanym przez SMJiRJ – Kamil Książko
 • Wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (projekt znaczka pocztowego) zorganizowanym przez SMJiRJ – Wiktor Oszajca
 • I miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (prezentacja multimedialna) zorganizowanym przez SMJiRJ – Michał Kamiński
 • II miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (prezentacja multimedialna) zorganizowanym przez SMJiRJ – Kacper Wolak
 • III miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (prezentacja multimedialna) zorganizowanym przez SMJiRJ – Natalia Kopeć
 • III miejsce w Konkursie plastycznym „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” (prezentacja multimedialna) zorganizowanym przez SMJiRJ – Oliwier Drewnicki

Klasy sportowe

O kilku lat prowadzimy w naszej szkole klasy sportowe. Dzieci doskonalą swoje umiejętności lekkoatletyczne, pływackie, uczą się rywalizacji i współpracy w grach zespołowych, hartują swoje młode organizmy korzystając

z zajęć ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu.

Kufer informacji

1

2

3

5

4

tel. 13 446 58 85
13 446 76 30
sp12@zsm3jaslo.pl
www.zsm3jaslo.pl

Rekrutacja http://zsm3jaslo.pl/sp12/rekrut.php

Dokumenty http://zsm3jaslo.pl/bip/?6

Termin składania wniosków: 1 - 25 marca

Informacje w sekretariacie pod tel. 13 446 58 85

Nabór elektroniczny https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo

W postać Ignacego Łukasiewicza wcielił się
pan Piotr Chojecki - referent w firmie JDK,
dziennikarz muzyczny oraz lektor filmowy i reklamowy