Want to make creations as awesome as this one?

ELIZA ORZESZKOWA "NAD NIEMNEM"

Transcript

WYBRANE FRAGMENTY

"Nad Niemnem" to epicka trzytomowa powieść, która przedstawia panoramę polskiego społeczeństwa lat 80. XIX w., w części nawiązuje również do czasów powstania styczniowego (23 lata po powstaniu). Wydarzenia w powieści obejmują lato 1886 roku, ale w utworze istnieje podwójna perspektywa czasowa. Obok wydarzeń współczesnych równie ważne są zdarzenia wcześniejsze, powracające we wspomnieniach bohaterów i legendach. Czas przedakcji sięga do XVI w. (legenda o Janie i Cecylii), obejmuje także najważniejsze fakty polityczne i historyczne XIX w.: wyprawę Napoleona na Rosję w 1812 r., powstania listopadowe i styczniowe. Akcja rozgrywa się w okolicach głównej rzeki Grodzieńszczyzny – Niemna.

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

ELIZA ORZESZKOWA

"NAD NIEMNEM"

ELIZA ORZESZKOWA

01

INFORMACJE WSTĘPNE

02

NADNIEMEŃSKA EPOPEJA

03

Przestrzeń i czas w „Nad Niemnem” są niezwykle ważne i tworzą skomplikowaną strukturę; w teraźniejszość i świat realny zostały wpisane elementy czasu i przestrzeni mitycznej, historycznej.

MIEJSCE AKCJI

04

Teraźniejszość – czas współczesny w powieści (właściwy czas akcji).

Czas przeszły – to czas sakralny (podobnie jak przestrzeń), wyznaczony w oparciu o przywoływane zdarzenia, funkcjonuje w powieści w przekazie ustnym. Należą do niego wspomnienia zdarzeń łączące się z wartościami i kształtujące postawy bohaterów:

Czas w powieści Orzeszkowej można podzielić na przeszły i teraźniejszy. Jest jeszcze czasokres martwy nie związany ze światem wartości i bohaterów.

CZAS AKCJI "NAD NIEMNEM"

05

GŁÓWNI BOHATEROWIE - KORCZYŃSCY

06

POZOSTAŁE WAŻNE POSTACIE

GŁÓWNI BOHATEROWIE - BOHATYROWICZE

07

O CZYM TO POWIEŚĆ?

08

Czy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej można określić- podobnie jak „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza - mianem epopei?

Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Jan Kochanowski (np. „Pieśń Świętojańska o Sobótce”, „Na dom w Czarnolesie”)

W SZLACHECKIM DWORKU

09

Orzeszkowa starała się połączyć elementy dwu wielkich nurtów twórczości epickiej: epopei heroicznej (rycerskiej, bohaterskiej) i powieści. W literaturze europejskiej gatunki te znajdują się na dwu krańcach – początku i końcu– linii rozwojowej wielkich form narracyjnych. Podobieństwa między klasycznym eposem bohaterskim a powieścią dają się sprowadzić tylko do cech najogólniejszych: epickiego, tzn. narracyjnego i fabularnego charakteru obu gatunków oraz ich dużych rozmiarów, co w obu przypadkach wyraża się wielowątkowością i rozległą akcją.

ŁĄCZENIE GATUNKÓW

10

RÓŻNICE

RÓŻNICE

PODOBIEŃSTWA

PODOBIEŃSTWA

"NAD NIEMNEM" A "PAN TADEUSZ"

11

PYTANIA DO TEKSTU 2

PYTANIA DO TEKSTU 1

MIĘDZY POKOLENIAMI - WITOLD I BENEDYKT

12

MIĘDZY POKOLENIAMI - ZYGMUNT KORCZYŃSKI I ANDRZEJOWA KORCZYŃSKA

13

Napisz charakterystykę porównawczą Witolda i Zygmunta.

WYZNAWANE WARTOŚCI

STOSUNEK DO LUDZI

WYCHOWANIE I EDUKACJA

Porównaj Witolda z Zygmuntem jako przedstawicieli młodego pokolenia. Uzupełnij informacje.

WITOLD A ZYGMUNT

14

Marta Korczyńska i Anzelm Bohatyrowicz

Justyna Orzelska i Jan Bohatyrowicz

Jan i Cecylia

MEZALIANS I JEGO KONSEKWENCJE

15

ZADANIA PODSUMOWUJĄCE

ZADANIA DO TEKSTU 2

ZADANIA DO TEKSTU 1

W IMIĘ MIŁOŚCI

16

JUSTYNA ORZELSKA

EMILIA KORCZYŃSKA

MARTA KORCZYŃSKA

CECYLIA- PROTOPLASTKA RODU BOHATYROWICZÓW

HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO

17

JAN BOHATYROWICZ

ZYGMUNT KORCZYŃSKI

Justyna miała romans z Zygmuntem Korczyńskim. W jakiej sytuacji postawiłoby bohaterkę kontynuowanie tego związku? Jaki świat wartości prezentują Zygmunt i Jan? Jakie konsekwencje poniesie Justyna wiążąc się z którymś z nich?

ZYGMUNT CZY JAN?

18

DWA MODELE PATRIOTYZMU - PRACA I WALKA

16

JAN I CECYLIA

17

POWSTAŃCZA MOGIŁA

18

stosunek młodego pokolenia do powstania

wpływ powstania na losy Bohatyrowiczów

wpływ powstania na losy rodu Korczyńskich

WPŁYW POWSTANIA NA BOHATERÓW

19

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!