Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

משוב

אורית הלוי@

קוד המשחק: 15742

יוצרים מימים

משחקים במילים

ניבים בשפה

משוררים לשפה

שרים לשפה העברית

דבר אלי בשירים

עברי

בחזרה

הקדישו שיר לשפה העברית

שיר לחג העברית/רומי אוזן

פעם היית מחוזרת / יעקב ברזילי

עברית היא שפה יפה/דרורה זנדני

עברית שפה יפה/ אליעזר בוצר

עברית משופרת/ דוד אשל

נס תחיית השפה/ צבי אלפר

בחזרה

לומדים ושרים

בחזרה

יוצרים מים