Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מנהיג ומנהיגות

2 גישות למנהיגות

מבדק עצמי

סוגי מנהיגות

מטלה

תוכן עיניינים

סרטון או קריאה- בחירה

לצפייה בהקלטה

לקריאת החומר

vs

לבחירתכם
לחצו על התמונה

לא לשכוח לחזור לקלאסרום בסוף היחידה לעשות את המטלה

מיהו מנהיג?

מנהיג הוא אדם בעל יכולת השפעה על חברי הקבוצה

מהי מנהיגות?

מנהיג הוא אדם בעל יכולת השפעה על חברי הקבוצה

הפעלת השפעה של אחד מחברי הקבוצה על התנהגותם של חברי הקבוצה, מתוך כוונה להניע אותם ולהוביל אותם לפעולה

הסבר חיצוני-הגישה המצבית

הסבר פנימי- גישת התכונות

המנהיגות היא תוצאה של נסיבות חברתיות בהן נמצאת הקבוצה. כלומר מצבים מסוימים יוצרים מנהיגות

המקור למנהיגות הוא פנימי, כלומר אישיותו של המנהיג ותכונותיו

לחצו כאן לפירוט

המנהיג צומח כתוצאה משינויים חברתיים וכלכליים, שיוצרים שינוי בתודעה החברתית. סוג המנהיגות שיתפתח בקבוצה תלוי בתקופה ובמצב שבו נמצאת הקבוצה.

במצבים שונים נראה עליה של טיפוסי מנהיגים שונים, בהתאם לצרכים ולמטרות של הקבוצה.


לדוגמא: כאשר יש מאמן קבוצת כדורגל והוא לא מצליח להביא ניצחונות לקבוצה מחליפים אותו במישהו אחר.

כלומר, לא התכונות של האדם הופכות אותו למנהיג אלא התפקיד שהוא ממלא או עשוי למלא עבור הקבוצה.

לחצו כאן לפירוט

לתיאוריה 2 הנחות יסוד

1. המנהיג הוא אדם בעל תכונות מולדות היוצרות את מנהיגותו. לכן, אדם בעל כושר מנהיגות יהיה מנהיג בכל מצב ובכל קבוצה שבה יפעל.

2. היא מסבירה את קיומן של צורות שלטון ומשטר לא דמוקרטיות, משום שהיא מבוססת על ההנחה שהמנהיגות היא במקורה תורשתית, ולכן עוברת בתורשה בין דורות של מנהיגים.

ביקורת על גישת התכונות

*בחברות דמוקרטיות יש הרבה מנהיגים שלא ממעמד אצולה, כיצד ניתן להסביר זאת? המנהיגות אינה עוברת בהכרח בתורשה.

*בחברה דמוקרטית מתרחשים כל הזמן חילופי הנהגה בעקבות שינויים בנסיבות ובמצבים הפוליטיים, חברתיים וכלכליים.

2 גישות למנהיגות

התחלה

מבדק עצמי

גישות למנהיגות

הנסיך וילאם
נחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או הגישה המצבית

1

הגישה המצבית

גישת התכונות

שאלה 1/5

מסי
נחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או הגישה המצבית

2

הגישה המצבית

גישת התכונות

שאלה 2/5

נתניהו

נחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או הגישה המצבית

3

הגישה המצבית

גישת התכונות

שאלה 3/5

דוד בן גוריון

נחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או הגישה המצבית

4

הגישה המצבית

גישת התכונות

שאלה 4/5

אסד

נחשב מנהיג בגלל גישת התכונות או לגישה המצבית

5

הגישה המצבית

גישת התכונות

שאלה 5/5

ברכות סיימת את המבדק!

להתחיל מחדש?

100%

טעות!

נסו שוב

סוגי מנהיגות

מהו סגנון ההנהגה?

מנהיג סמכותי, דמוקרטי, ולא מתערב

מהו תחום ההנהגה?

מנהיג משימתי למנהיג חברתי

מהו מקור הלגיטימציה למנהיגות?
מנהיג פורמלי(רשמי)ולא פורמלי.

סוגי מנהיגות

על פי מקור הלגיטימציה

לחצו
על
הדמות

פורמלי

לא פורמלי

כללי

המנהיג הפורמלי ממונה ע"י גורם מוסמך רשמי, ופועל מכוח המינוי הרשמי שלו.

הסמכות שלו היא פורמלית, והיא מאפשרת לו לנקוט סנקציות חיוביות ושליליות כלפי הכפופים לו.


לדוגמה: מנהל ביה"ס, מפקד בצבא, שר בממשלה, מנהל מחלקה בבנק.

המנהיג הלא פורמלי פועל כמנהיג בגלל רצונם של חברי הקבוצה.

הם בוחרים בו בזכות פעילותו ובזכות הדברים שאפשר לזקוף לזכותו. מקור סמכותו הוא ברצונם של חברי הקבוצה לקבל את מנהיגותו.


לעיתים אותו אדם הוא גם מנהיג פורמלי וגם לא פורמלי, כלומר מונה לתפקידו ע"י גורם חיצוני, אך גם מקובל כמנהיג ע"י חברי הקבוצה.

לעיתים שני אנשים שונים בקבוצה ממלאים את שני התפקידים, כלומר אחד הוא המנהיג הפורמלי, אך הקבוצה מתייחסת לאדם אחר כמנהיג הלא פורמלי.


לדוגמה: לצוות בחברת הייטק יש מנהל-צוות, שהוא בעל הסמכות הרשמית בקבוצה. אך למעשה הם רואים באחד מחברי הצוות את המנהיג, משום שהוא מצליח יותר להוביל אותם להשגת מטרות הפרויקט שעליו הם עובדים.


סוגי מנהיגות

על פי תחום הנהגה

לחצו

על
הדמות

מנהיג חברתי

מנהיג משימתי

מנהיגות משימתית

מנהיגות שמדגישה את ההובלה של הקבוצה לעבר המטרה והשגתה. המנהיג מתייחס יותר להשגת היעד מאשר לתחושות החברים. המנהיג המשימתי הוא איש ביצוע וקשריו עם חברי הקבוצה הם בדרך כלל קשרים משניים ופורמליים: הוא שומר על מרחק מחברי הקבוצה ודואג לעורר כלפיו כבוד. המנהיג נותן פקודות ומחלק לאנשים פרסים ועונשים על פי תרומתם למאמץ הקבוצתי.

מנהיגות חברתית

מנהיגות שמדגישה יותר את חיזוק רוחם של החברים בקבוצה מאשר את החתירה אל המטרה. מנהיג חברתי דואג ליחסים שבין חברי הקבוצה, הוא ממוקד בפתרון מתחים וקונפליקטים. הוא אינו שומר מרחק מחברי הקבוצה ויחסיו עימם קרובים ורגשיים.

החוקר ביילס פיתח שיטה לניתוח פעילות הגומלין בקבוצה ולמדידה של התרומה של כל חבר בשני תחומים: התחום המשימתי/תכליתי-השגת מטרות, והתחום החברתי-טיפוח היחסים בקבוצה.

המחקר של ביילס (1965)

מהלך המחקר

שיטת המחקר

השערת המחקר

שאלת המחקר

+ info

+ info

ביילס הגדיר קטגוריות התנהגות של חבר בקבוצת דיון מחציתן בתחום המשימתי ומחציתן בתחום החברתי. הקטגוריות השונות מייצגות את מאפייני המנהיג המשימתי והמנהיג החברתי.
+ info

+ info

מסקנות המחקר

ממצאי המחקר

+ info

+ info

,לסיכום

הקבוצה זקוקה בד"כ לשני סגנונות המנהיגות, אין סגנון מנהיגות אחד טוב מהשני. קבוצות נמצאות במצבים שונים, ובכל מצב זקוקות יותר למנהיג מסוג אחר.

+ טבלת השוואה

סוגי מנהיגות

על פי סגנון הנהגה

לחצו

על
הדמות

מנהיג סמכותי

מנהיג דמוקרטי

צפו בסרטון

ם.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעתם של שלושה סוגי מנהיגות על התנהגות הפרט והקבוצה: מנהיג סמכותי, מנהיג דמוקרטי, ומנהיג "לא מתערב". כל סוג מנהיגות יוצר בקבוצה אווירה חברתית אחרת.

המחקר של וויט וליפיט(1939)

התנהגות המדריכים

אוכלוסיית המחקר

השערת המחקר

שאלת המחקר

+ info

+ info


+ info

+ info

מסקנות המחקר

ממצאי המחקר

+ info


+ info


ריכוז סמכויות

מרכז בידיו את כל הסמכויות ואת זכות ההכרעה

קביעת
מטרות הקבוצה

קובע את יעדי הקבוצה ודרכי השגתן

אופן הפעולה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

תלות הקבוצה

משתף את חברי הקבוצה בקביעת המטרות ודרכי השגתן

מנהיג סמכותי

תפקיד ביחסים בקבוצה

מנהיג סמכותי

מנהיג דמוקרטי

עורך דיון בקבוצה על המטרות ודרכי השגתן

מכתיב את הפעילות תוך מתן הוראות והעברת מידע

מערב את הקבוצה בפעילות ומחלק אחריות בין חבריה

מעודד ומטפח יחסים בין החברים

הקבוצה יכולה לתפקד בלעדיו

הקבוצה תלויה בו

קובע את תבנית היחסים בין חברי הקבוצה

השוואה בין מנהיג סמכותי לדמוקרטי

חשבו על דבר אחד חדש שלמדתם.ן בהרצאה של רוזלין טורס: "מה צריך כדי להפוך למנהי.גה דגול.ה".
בהמשך תצטרכו לכתוב אותו.

צפו בסרטון

חזרו לקלאסרום ועשו את מבדקון הסיכום בנושא מנהיגות