Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Aniołowie

czyli

słów kilka

Niebiańskich

Posłańacah

o

Anioł

 • gr. ἄγγελος (angellos),
 • hebr. מלאך(mal’ach)

oznaczają posłańca w ogóle,
bez przesądzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze

polska nazwa została zaczerpnięta
z
języka czeskiego,
jako owoc misji Cyryla i Metodego

Anioł oznacza funkcję,
nie naturę. Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem.

Aniołowie są to istoty duchowe, niematerialne, nie mające ciała.

— św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

Aniołowie… czyli?

Co wiemy o aniołach?

W Piśmie Świętym aniołowie wspominani są ponad 300 razy!

 • istotami duchowymi nadrzędnymi względem ludzi – Ps 8, 6; Hbr 2, 7,
 • Stworzeni przed człowiekiem – Hi 38, 4-7,
 • Nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą – Mk 12, 25,
 • Jest ich ogromna liczba – Ps 68, 18; Mt 24, 31; Hbr 12, 22; Ap 5, 11,
 • Nie należy ich wielbić – Kol 2, 18-19; Ap 19, 10; 22, 8-9; (zasada: co masz, czego nie otrzymałeś?),
 • Służą ludziom – Hbr 1, 14; i ich ochraniają – Ps 34, 8,
 • Służyli Jezusowi – Mt 4, 11; Mk 1, 13; Łk 22, 43,
 • Część z nich upadła – Jud 6; 2P 2, 4; i służy szatanowi –
  Ap 12, 9; Mt 25, 41.

Zapytaj

Słowa!

t

 • Bóg stawia anioły u wrót raju (Rdz 3, 24);
  aniołowie
  nawiedzają Abrahama (Rdz 16, 9), wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy
  (
  Rdz 19, 1); anioł nie pozwala Abrahamowi zabić jego syna Izaaka (Rdz 22, 11).
 • Jakub widzi we śnie drabinę pełną aniołów zstępujących na ziemię z nieba i wstępujących do nieba z ziemi (Rdz 28), anioł wiedzie naród wybrany do ziemi obiecanej (Wj 14, 19), ratuje od śmierci młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela od pożarcia przez lwy (Dn 6, 22), karze dotkliwą chłostą Heliodora w świątyni za świętokradztwo (2 Mch 3, 7-35); aniołowie wspierają wojska Izraela w bitwie z Syryjczykami (2 Mch 10, 6-29)
 • Czasem aniołowie są groźni: Bóg posyła anioła, który zabija wszystko pierworodne Egipcjan.

Stary

Testament

Nowy

Testament

 • Archanioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela (Łk 1, 11), a Maryi Pannie poczęcie Syna Bożego (Łk 1, 28); aniołowie śpiewają przy Jego narodzinach
  i
  sprowadzają pasterzy do stajenki (Łk 2, 13); ostrzegają Mędrców ze Wschodu przed Herodem (Mt 2, 12-13).
 • Anioł objawia św. Józefowi tajemnicę wcielenia (Mt 1, 20)
  i
  każe uciekać Świętej Rodzinie do Egiptu. Aniołowie służą Jezusowi w czasie 40 dni kuszenia (Mt 4, 11), anioł pociesza Chrystusa i pokrzepia go przed męką w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,43), przy grobie Jezusowym aniołowie zapewniają
  o Jego zmartwychwstaniu (Łk 28, 2), a przy wniebowstąpieniu
  zapowiadają Jego powtórne przyjście w chwale (Dz 1, 10).
 • Anioł Pański wybawia Apostołów z więzienia (Dz 4, 17-25), przyprowadza diakona Filipa na drogę w kierunku Gazy
  (
  Dz 8,26), ratuje św. Piotra z więzienia od niechybnej śmierci (Dz 12,1-17).
 • Także sam Chrystus mówi o aniołach. Stwierdza np.: "Powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca" (Łk 15, 10). Zaznacza, że to aniołowie zwołają ludzi na Sąd Ostateczny, a On, jako Sędzia, zjawi się tam otoczony aniołami.

Funkcje aniołów

Pośrednicza

Gloryfikująca

wysławiają chwałę
i wspaniałość Boga

są posłańcami Boga, opiekunami powierzonych im osób, zanoszą ludzkie modlitwy przed oblicze Boga, oznajmiają ludziom jego wolę, pomagają podjąć właściwą decyzję

aniołowie strzegą też wejścia do Edenu,

a także wymierzają kary ludzkości

Podział chórów anielskich

Kontemplacji
najbliżej Boga.

Kosmosu
posiadające władze nad ciałami niebieskimi.

Świata
opiekujące się światem oraz ludźmi.

Surowość

Chór III

TRONY

Wyróżniają się posłuszeństwem

Chór VI
POTĘGI (Władze)
Powstrzymujące wysiłki demonów

Chór VIII


ARCHANIOŁOWIE


Spełniają najważniejsze zadania

Równowaga

Chór I


SERAFINI
Górują
miłością
nad innymi chórami

Chór V

MOCE (Cnoty)

Przypisuje się im
moc czynienia cudów

Chór IX

ANIOŁOWIE

Opiekunowie ludzi

Tolerancja

Chór II

CHERUBINI

Pełne wiedzy Bożej

Chór IV


PANOWANIA


Regulujące anielskie obowiązki

Chór VII


ZWIERZCHNOŚCI (Księstwa)
Kierujące państwami i narodami

Z mądrości
św. Ambrożego

Anioł Stróż

 • Anioła Stróża jako „pasterza”, który ma nas chronić i prowadzić do życia wiecznego. Jego głównym zadaniem jest pomaganie nam w dostaniu się do Nieba.
 • Każdy powinien codziennie modlić się „do” swojego Anioła Stróża
  i prosić go o pomoc w potrzebie.

Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia” (KKK, 336)

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 336

mój pomocnik

na drodze

do nieba

Jakie zadania ma Anioł Stróż?

usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić zdrowiu
i zagrozić życiu powierzonego mu człowieka

uświadamianie duszy szatańskich pułapek

oświecanie

pouczanie

zachęcanie do godnego życia

mój pomocnik

na drodze

do nieba

Warto wiedzieć! #1

Opiekuna zesłanego przez Niebiosa posiada każdy, nawet osoba niebędąca chrześcijaninem!

Każdy człowiek otrzymał swojego Anioła Stróża i w żaden sposób nie możemy go stracić!

Anioł Stróż człowieka nieochczonego jest w pewnym sensie bezradny, dlatego aniołowie stróżowie czekają na pomoc od Boga, jaką jest łaska uświęcająca udzielana przy chrzcie, dopiero od tego momentu zaczyna on odrygwać swoją rolę.

Z mądrości
św. Tomasza

Jeśli zerwiemy więź z Bogiem, nasz Anioł Stróż będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem Anioł Stróż niczego tak nie pragnie jak nawrócenia grzesznika (por. Łk. 15,7).

1. Każdy z nas ma Anioła Stróża

dla serca
i rozumu

Warto wiedzieć! #2

Anioły są czystymi duchami, zatem nie posiadają ciała. Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, anioły mogą przyjąć postać człowieka, ale jest to dość rzadkie. Właśnie z uwagi na brak ciała, przy pomocy którego mogłyby się komunikować, anioły porozumiewają się poprzez błyskawiczne przesyłanie myśli.

2. Anioły nie posiadają ciała

3. Anioł Stróż posiada imię, ale nadane mu wyłącznie przez Pana Boga

Uzasadnieniem takiego stanowiska jest swego rodzaju władza nad drugą osobą, która wiąże się ze znajomością jej imienia. Jeśli znam twoje imię mogę cię wezwać, kiedy tego potrzebuję, zatem posiadam nad tobą pewną moc. Człowiek jednak nie ma żadnej władzy nad Aniołem Stróżem, który odpowiada tylko przed jednym dowódcą – Panem Bogiem. Możemy prosić o jego pomoc i wsparcie, ale nie jest on „na każde nasze zawołanie”.

Praktyka nadawania imion Aniołom Świętym nie powinna być pochwalana, za wyjątkiem przypadków Gabriela, Rafaela i Michała, których imiona są zawarte w Piśmie Świętym (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 2001, pkt 217).

dla serca
i rozumu

Warto wiedzieć! #3

Nawet kiedy anioły opiekują się ludźmi czczą Boga i otrzymują cokolwiek Bóg chce, by wiedziały. Z uwagi na to, że anioły są istnieją poza naszą przestrzenią mogą uczestniczyć w więcej niż jednej sprawie w każdym momencie. Oznacza to, że działają wśród nas bez opuszczania Nieba.  

4. Anioły nieustannie komunikują się
z Panem Bogiem

5. Nie ma dwóch
takich samych
Aniołów

 Każdy anioł jest unikalny i różni się od pozostałych tak bardzo, że może być uznany za odrębny gatunek.

Posiada w związku z tym swoją własną i bardzo odmienną osobowość.

dla serca
i rozumu

Warto wiedzieć! #4

Ponieważ istnieją poza naszą czasoprzestrzenią, anioły nie mają poczucia chronologicznego czasu. Oznacza to, że na nic nie czekają i nie mogą się nudzić, stanowią bowiem część niematerialnego świata.

6. Anioły nigdy się nie nudzą

7. Nie staniesz się Aniołem Stróżem

kiedy umrzesz

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie mamy możliwości przemienić się w anioła po śmierci. Wszystkie Anioły Stróże zostały stworzone na początku czasów, w jedynym momencie stworzenia.

dla serca
i rozumu

Warto wiedzieć! #5

Są one bardziej podobne do Boga niż ludzie, są zatem piękniejsze niż ludzie, ponieważ Bóg jest Pięknem. Wielu artystów próbuje uchwycić piękno aniołów, jednak są oni z góry skazani na porażkę, ponieważ nikt i nic na świecie nie może opisać lub przedstawić tego piękna.

8. Anioły są piękniejsze niż możemy sobie wyobrazić

9. Anioł Stróż istnieje, by ci pomagać, a nie robić coś za Ciebie

Anioł stróż nie posiada nieograniczonych kompetencji. Nie możemy stawiać mu żądań ponad miarę. Powinniśmy zadbać o to, czego sami możemy dopilnować. Przede wszystkim powinniśmy być mądrzy i odpowiednio oceniać rzeczywistość tego świata,
a przez to
współpracować
z naszymi Aniołami Stróżami.

dla serca
i rozumu

Święci i ich aniołowie

Święta Siostra Faustyna opisała Anioła Stróża jako postać „jasną i promieniejącą”. Opowiadała też, że w innej wizji widziała anioły zbierające ofiary od ludzi. Anioły kładły je na złotej wadze, która jak błyskawica wznosiła się do nieba. Opisuje również spotkanie z innym Aniołem:

„Otaczała go wielka światłość; odbijała się w nim miłość Boża. Miał na sobie złotą szatę, a na niej komżę i przezroczystą stułę. Kielich był z kryształu, przykryty przejrzystym welonem. Gdy tylko podał mi Ciało Pańskie, oddalił się. Pewnego dnia poprosiłam go, aby mnie wyspowiadał, lecz odpowiedział: „Żaden duch niebieski nie ma takiej władzy”.

Święta

Siostra Faustyna

Kowalska

…z życia
wzięte

Święci i ich aniołowie

Ojciec Pio odnosił się do swojego anioła stróża
ze szczególnym nabożeństwem, pokornym i pełnym szacunku. Jego
anioł był prawdziwym przyjacielem, a także przewodnikiem i doradcą, wspierał go, stale i dyskretnie mu towarzysząc. Gdy zdarzyło się, że anioł zwlekał z przybyciem, ojciec Pio z pewną uszczypliwością, lecz dobrotliwie później mu to wypominał:

"Jakże wykańczają mnie te demony. W sobotę tak się na mnie zawzięły, że nie wiedziałem już, co robić. Zwróciłem się do mojego anioła. Długo kazał na siebie czekać, a gdy w końcu się pojawił, nakrzyczałem na niego za to, że kazał na siebie czekać tak długo, gdy potrzebowałem jego pomocy. Aby go ukarać, chciałem nie patrzeć mu w twarz, oddalić się, uciec od niego, ale on biedaczek podążył za mną, niemal płacząc; gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem, że było mu przykro. "Jestem zawsze przy tobie - powiedział - wciąż krążę wokół ciebie. Moja miłość nie zgaśnie nawet, gdy skończy się twoje życie".

Święty o. Pio

Święci i ich aniołowie

Podczas jednej z audiencji papież Jan XXIII uczynił takie oto wyznanie: „Pewnego razu sławetny papież Pius XI zdradził mi podczas rozmowy przepiękną tajemnicę. Potwierdził, że opieka Anioła Stróża daje zawsze radość, pokonuje wszelkie trudy i usuwa przeszkody. Wyznał wtedy: «Kiedy zdarza mi się, że mam rozmawiać z osobą, którą trudno jest do czegoś przekonać, a więc język takiej rozmowy musi być bardziej perswazyjny, wtedy proszę mojego Anioła Stróża, aby porozmawiał o tym z Aniołem Stróżem mojego rozmówcy. Gdy zawarte jest porozumienie pomiędzy uskrzydlonymi duchami, wtedy rozmowa jest ułatwiona i układa się pomyślnie»”.

Święty

Papież Jan XXII

…z życia
wzięte

Co zatem mamy robić?

Aniele Stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w Twarz i w Nim poznajesz jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniała to, co się Bogu podoba,
i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi wychwalała GO na wieki wieków w niebie. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

…ręce
do góry!

- święty o. Pio

Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju pomoc, ale uważa się, że częste zwracanie się do anioła i częsta prośba o jego modlitwę, niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas.

Dlatego nie czekaj! Codziennie módl się ze swoim Aniołem Stróżem i razem pracujcie nad Twoją drogą do nieba!

Módl się i współpracuj!