Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

We wszystkich klasach

punktowane są następujące przedmioty:


1. język polski
2. matematyka
3. język obcy (wybrany przez kandydata)
4. geografia, historia, biologia (do wyboru jeden przedmiot)