Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חידון בלשי

על תולדות השפה העברית

התחלה

מה הייתה המילה הראשונה שחידש אליעזר בן-יהודה?

שאלה ראשונה

ממחטה

גלידה

מילון

!נכון

המשיכו

מי חידש יותר מילים בשפה העברית?

שאלה שנייה

יצחק בן-צבי

אליעזר בן-יהודה

חיים נחמן ביאליק

!נכון

המשיכו

כמה מילים בערך חידש אליעזר בן-יהודה?

שאלה שלישית

מעל ל-1,000 מילים

כ-510 מילים

כ-220 מילים

!נכון

המשיכו

איך נקראה השפה העברית בלשון התנ"ך?

שאלה רביעית

עברית

לשון קודש

יהודית

!נכון

המשיכו

כמה מילים בערך קיימות בשפה העברית?

שאלה חמישית

כ-250,000

כ-1,500,000

כ-80,000

!נכון

המשיכו

מתי פעל אליעזר בן-יהודה
להחייאת השפה העברית?

שאלה שישית

לפני ואחרי
קום המדינה

אחרי קום המדינה

לפני קום
המדינה

!נכון

המשיכו

באיזו מילה בעברית משתמשים הכי הרבה?

שאלה שביעית

אני

כן

לא

!נכון

המשיכו

כמה אנשים בעולם
דוברים את השפה העברית?

שאלה אחרונה

כ-5 מיליון

כ-4% מתושבי העולם

כ-9 מיליון

!נכון

המשיכו

כל הכבוד!

לחצו כדי לקבל את הקוד למשימה הבאה

הקוד הוא אליעזר