Want to make creations as awesome as this one?

ברוכים הבאים לחט"ב בן גוריון

Transcript

חט"ב בן גוריוןערב חשיפת הכיתות הייחודיות

סיור וירטואלי

תכניה

סרטון במדעים

שקף לכיתת ספורט

שקף לכיתת מוסיקה

שקף לכיתת נחשון

למפגשים בזום

בבית ספרנו קיים מגוון רחב של כיתות ייחודיותהנכם מוזמנים להתרשם מן הסרטונים ואף להיפגש עם המורים והתלמידים בזום

בואו לבקר בכיתת נחשון

דעתכם חשובה לנומילוי משוב

בואו לבקר בכיתת ספורט

בואו לבקר בכיתת מוסיקה

בואו לבקר בכיתה מדעית

דבר מנהלת החטיבהד"ר יהודית שרף

תכניה

להרשמה

חזרה לעמודהראשון

לצפיה במצגתשהוקרנה בזום

לצפיה במצגתשהוקרנה בזום

לצפיה במצגתשהוקרנה בזום

לצפיה במצגתשהוקרנה בזום

לצפיה בעיקרי הדבריםשנאמרו בזום

תכניה לערב חשיפה