Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2022

מועדירישום

בכניסה לביה"ס חקוק המשפט: "איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מ"א, ו'). ברכה זו, המדגישה את חשיבות המעורבות ההדדית ומעודדת להמשך עשייה ועבודה לקראת מטרה משותפת, היא הבסיס לתפיסת עולמנו ב"הדרים" והיא נר לרגלינו בעשייה החינוכית

אנו מאמינים במיצוי ובמצוינות, בעשייה חברתית ובטיפוח היחיד. אנו מאמינים ביכולות הרבות, השונות והמגוונות של תלמידינו להגיע להישגים לימודיים, חברתיים ואישיים תוך סקרנות, התלהבות ומתוך בחירה

הדרים הוא בי"ס מוביל ומחדש בעשייתו ומתאפיין בפרויקטים ייחודיים בתחום המדעים ובתחומים שונים למען הקהילה. אנו מעודדים את תלמידנו לקחת חלק בפרויקטים בתחומים מגוונים

כבי"ס מוביל ומחדש נבחר ביה"ס יחד עם 6 בתי"ס בארץ להוביל מגמה ייחודית ויוקרתית הנדסת מערכות, כך גם מגמת הנדסת מחשבים – התמחות סייבר שהוקמה ביוזמת מטה הסייבר הצה"לי ,לצידן קבוצת הרובוטיקה של התיכון שזכתה באליפות העולם

.אנו שוקדים על מגוון רחב של מגמות בתחום האומנות, מדעי החברה, הומניסטיקה, מדעי החיים

חרטנו על דגלינו: אמונה ביכולתם של תלמידנו, יחס אישי וטיפוח היחיד. בי"ס גדול שמתנהל כבי"ס קטן ואומר: מיצוי ומצוינות של עשיה חברתית ואקדמית

השנה נמשיך להוביל פדגוגיה חדשנית,תוכניות ייחודיות וממירות בגרות, נמשיך לחזק את הקשר עם הקהילה ונמשיך לעסוק באחריות חברתית בסובלנות תוך שיח נקי ומכבד

באתר בית הספר תוכלו לראות ולהכיר את התוכניות הפדגוגיות והערכיות בהן אנו עוסקים, את המבנה האירגוני של בית הספר ואת הצוות החינוכי האחראי על כל העשייה החינוכית הנפלאה עליה זכינו לפרסים והוקרה בתחומים נרחבים

.מזמינה אתכם לפנות אלינו בכל שאלה דרך אתר ביה"ס ולתאום מפגש במידת הצורך

עירית קרס, מנהלת בית הספר

תאריכי הרישום המקוון לתיכון: 27.3.2022 עד 29.3.2022

ערב חשיפה יתקיים ביום ד' 16.2.2022 בשעה 19:30

הצגת בית הספר וחשיפת המגמות הייחודיות והבית ספריות בתיכון הדרים

.מוסיקה, תיאטרון, ביוטכנולוגיה, הנדסת מערכות וסייבר

:

ערב חשיפה להורי התלמידים בחטיבת "השחר" יתקיים ביום ב' 21.3.2022 בשעה 19:30

תיאטרון

יום סדנאות תיאטרוןמבדקי התאמהיערכובין התאריכים 20-21/2/2022(לכל תלמיד תיקבע שעה מדויקת)לפרטים בנוגע למבחן הקבלה יש לפתוח בקוביית "תיאטרון" באתר

לחץ על שם המגמהכדי לקבל הסבר עליה

לחץ כאן לצפיה בסרטון

הנדסת מערכות

מבדקי התאמהיערכובתאריך 23/2/2022 בשעה 14:00לפרטים בנוגע למבחן הקבלה יש לפתוח בקוביית "הנדסת מערכות" באתר

מוזיקה

מבדקי התאמהיערכובין התאריכים 20-21/2/2022לכל מועמד יקבע זמן מדויק.יש להביא צילום תעודה

סייבר

מבדקי התאמהיערכובתאריך24/2/2022 בשעה 14:00יש להביא למבחן צילום תעודהלפרטים בנוגע למבחן הקבלה יש לפתוח בקוביית "סייבר – הנדסת תוכנה" באתר

ביוטכנולוגיה

מבדקי התאמהיערכובין התאריכים 21/2/2022 בשעה 14:00יש להביא צילום תעודה

לאתר בית הספר

מבדקי התאמהיערכובין התאריכים 16-18/2/2021לפרטים בנוגע למבחן הקבלה יש לפתוח בקוביית "הנדסת מערכות" באתר

יום סדנאות תיאטרוןמבדקי התאמהיערכובין התאריכים 20-21/2/2022(לכל תלמיד תיקבע שעה מדויקת)לפרטים בנוגע למבחן הקבלה יש לפתוח בקוביית "תיאטרון" באתר

מבדקי התאמהיערכובין התאריכים 24/2/2022 בשעה 14:00יש להביא למבחן צילום תעודהלפרטים בנוגע למבחן הקבלה יש לפתוח בקוביית "סייבר – הנדסת תוכנה" באתר

מבדקי התאמהיערכובין התאריכים 20-21/2/2022לכל מועמד יקבע זמן מדויק.יש להביא צילום תעודה

מבדקי התאמהיערכובין התאריכים 23/2/2022 בשעה 14:00לפרטים בנוגע למבחן הקבלה יש לפתוח בקוביית "הנדסת מערכות" באתר

מבדקי התאמהיערכובתאריך 21/2/2022 בשעה 14:00יש להביא צילום תעודה

מבדקי התאמהיערכובין התאריכים 16-18/2/2021לפרטים בנוגע למבחן הקבלה יש לפתוח בקוביית "הנדסת מערכות" באתר

ברביעי בפברואר 1997 נפלו שני מסוקים ובין 73 ההרוגים היו גם שני תלמידי תיכון הדרים- יפתח שלפוברסקי ומשה (שיקו) סבן

באוקטובר אותה שנה נהרג בלבנון תלמיד נוסף מבית הספר רונן חיון

ביולי 2010 נהרג בתאונת מסוק ברומניה ליאור שי שכתלמיד השתתף במרוץ ובכל מרוץ מאז היה מגיע לבית הספר לספר לתלמידים על אסון המסוקים

לזכרם אנו מקיימים מדי שנה מרוץ הנצחה המתחיל בשאר ישוב מקום נפילת המסוקים, ומסתיים בתיכון, מרוץ לשי"ר

המרוץ נמשך ארבעה ימים שבמהלכם הרצים מכירים את הנופלים דרך הסיפור הצבאי שלהם, בסיור ברמת הגולן ובמקומות נוספים

במרוץ משתתפים תלמידי שכבת יב' שהתאמנו לשם כך מתחילת השנה

כדי לצפות בסרטון המרוץ לחץ כאן

אם הסרטון לא נפתח ישירות, יש ללחוץ על הריבוע הכחול של כניסה משמאל למעלה