Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

"טסים לחלל"חדר בריחה בנושא סדרות

מתמטיקה י"א 3 יח"לעיצוב ועריכה: גל מלכי 2021

next

ברוכים הבאים לטיסה 802 !!!לחלל

next

!שלום לכולכם .אני גל הקברניט שלכם.בעוד מספר רגעים נמריא,בדרכנו נאסוף קודים .בכל אחד מכוכבי הלכת אליהם נגיע,בינתיים, שבו בנוח בכסאות ...הדקו חגורות, וקדימה נצא לדרך

??? מוכנים...אז קדימה!!!ממריאים

next

חידה 1

חידה 4

חידה 3

חידה 6

חידה 5

חידה 6

חידה 7

חידה 4

חידה 2

חידה 2

חידה 8

חידה 1

חידה 3

חידה 7

חידה 5

1/8

חידה מספר 1

כחלק מהכנת המעבורת לטיסה, בנו מיטות.הפרש הגובה בין מיטה למיטה הוא 8 ס"מ.גובה המיטה הראשונה 144 ס"מ.גובה המיטה האחרונה 200 ס"מ.כמה מיטות בנו במעבורת?

הכנס קוד

next

1

חידה 7

חידה 5

חידה 8

חידה 1

חידה 5

חידה 3

חידה 4

חידה 7

חידה 6

חידה 3

חידה 6

חידה 4

חידה 2

חידה 2

2/8

חידה מספר 2

המעבורת טסה במשך 6 שעות רצופות עד ליעד הראשון.בכל שעה עברה מרחק השווה ל 5/6 מהמרחק שטסה בשעה הקודמת.בשעה השלישית עברה מרחק של 5,400 ק"מ.מה המרחק שעברה המעבורת בשעה הראשונה?

הכנס קוד

next

2

חידה 4

חידה 7

חידה 8

חידה 4

חידה 5

חידה 3

חידה 3

חידה 2

חידה 1

חידה 5

חידה 7

חידה 6

חידה 6

3/8

חידה מספר 3

כאשר מסדרים את המשכורות של 6 האסטרונאוטים בסדר עולה (מהמשכורת הנמוכה ביותר אל המשכורת הגבוהה ביותר), מקבלים סדרה הנדסית.המשכורת הנמוכה ביותר היא 5,000 דולר, והמשכורת הגבוהה ביותר היא 26,891.2 דולר.מהי מנת המשכורות?*** רשמו את התשובה במספר עשרוני

הכנס קוד

next

3

חידה 7

חידה 5

חידה 1

חידה 6

חידה 7

חידה 8

חידה 4

חידה 2

חידה 5

חידה 6

חידה 3

חידה 4

4/8

חידה מספר 4

כדי לפתוח את כספת המעבורת נדרשים האסטרונאוטיםלפתור את החידה הבאה. התשובה לחידה היא הקוד של הכספת.המספר התלת ספרתי הקטן ביותר המתחלק ב - 7 ללא שארית הוא 105.המספר התלת ספרתי הגדול ביותר המתחלק ב - 7 ללא שארית הוא 994.כמה מספרים תלת ספרתיים בסך הכל מתחלקים ב - 7 בלי שארית?

הכנס קוד

next

4

חידה 1

חידה 2

חידה 8

חידה 3

חידה 5

חידה 6

חידה 7

חידה 4

חידה 6

חידה 5

חידה 7

5/8

חידה מספר 5

מספר המשימות שקבלו האסטרונאוטים בכל יום מהווים סדרה הנדסית.ביום הראשון קבלו 10 משימות.בכל יום גדלה כמות המשימות פי 2. כמה משימות קבלו האסטרונוטים ביום החמישי?

הכנס קוד

next

5

חידה 7

חידה 6

חידה 7

חידה 1

חידה 3

חידה 8

חידה 4

חידה 5

חידה 2

חידה 6

6/8

טיסה 802 לחלל

המרחקים שטסה המעבורת בכל יום מהווים סדרה הנדסית. המרחק גדל ב 20% בכל יום. מה המרחק שתעבור המעבורת ביום חמישי, אם ביום הראשון עברו מרחק של 10,000 ק"מ?

הכנס קוד

next

6

חידה 4

חידה 8

חידה 6

חידה 3

חידה 2

חידה 7

חידה 5

חידה 1

חידה 7

7/8

חידה מספר 7

כדי לשמור על בריאותם ומצב רוחם של האסטרונאוטים, הן נדרשים לאכול בכל יום שוקולד. עליהם להגדיל את כמות השוקולד ב 12 גרם ביום. באיזה יום יאכל כל אסטרונאוט יותר מ 300 גרם, אם ביום הראשון אכלו 200 גרם?

הכנס קוד

next

7

חידה 8

חידה 5

חידה 2

חידה 3

חידה 4

חידה 1

חידה 6

חידה 7

8/8

חידה 8

כדי להנעים את זמנם של האסטרונאוטיים, ערכו ביניהם תחרות נושאות פרסים כספיים. הפרסים יוצרים סדרה חשבונית. הפרס הראשון הוא הגדול ביותר, וכל פרס קטן מקודמו ב - 75 ש"ח. בתחרות זו חולקו כל הפרסים שהערך שלהם היה מספר חיובי. הקברניט של המעבורת זכה בתחרות בפרס השישי בסכום של 625 ש"ח. כמה פרסים חולקו בתחרות?

הכנס קוד

next

8

תזכורת:

סדרה חשבונית :

סדרה הנדסית:

נוסחאת מציאת האיבר

נוסחאת מציאת האיבר

הפרמטרים שצריך על מנת לפתור את התרגיל. בדקו איזה מהם חסר ו/או צריך למצוא.

הפרמטרים שצריך על מנת לפתור את התרגיל. בדקו איזה מהם חסר ו/או צריך למצוא.