Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Szczęścia w Nowym Roku 2021życzą Międzyrzeczanie!

,,Na szczynści, na zdrowi, na tyn Nowy Rok!"

,,Coby się Wom darzyło, kopiło, snopiło!Dyszlem do stodoły obróciło!"

,,Byście byli szczęśliwymi oraz błogosławionymi!Tak to Boże dej!"

,,Coby we studni nie zabrakło nigdy wody,a w chałupie zgody!"

,,Cobyście byli zdrowi i weseli, jako w niebie anieli!"

,,Dziś przez komputer życzenia ślymy,a zaś za rok do Wos kolyndować przyńdymy!"