Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zapoznaj się z nazwami i cechami czworokątów.

Trapezi jego własnościTRAPEZ RÓŻNOBOCZNY. – ma wszystkie boki różnej długości.TRAPEZPROSTOKĄTNY. – ma dwa kąty proste, – nie ma osi symetrii, – ma dwie różne przekątne.TRAPEZRÓWNORAMIENNY. – ma 2 boki (ramiona) równej długości, – ma 2 pary równych kątów, – suma kąta ostrego i rozwartego wynosi 180 stopni, – ma 1 oś symetrii,

Równoległobokjest szczególnym przypadkiem trapezu. Jego przeciwległe boki są nie tylko równoległe, ale też równej długości. Jego przekątne przecinają się w połowie swojej długości (nie zawsze pod kątem prostym). Przeciwległe kąty są równej miary.

Deltoid – czworokąt mający oś symetrii, która przechodzi przez dwa jego wierzchołki. Oś symetrii zawiera przekątną łączącą te wierzchołki i jednocześnie jest symetralną drugiej przekątnej. Wśród czterech boków deltoidu są dwie pary sąsiednich boków o tej samej długości.