Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Месне и временске реченице

Ово су зависне реченице које одређују место вршења радње у главној реченици.

Месне реченице

Врати се одакле си дошао!

Где год нађеш згодно место, ту дрво посади.

месних реченица

Примери

Пружају одговор на питање ГДЕ (куда, одакле)?

Месне реченице имају службу прилошке одредбе за место.

месних реченица

Служба

Уколико се зависна реченица уведена речју ГДЕ односи на глагол из независне реченице, то је месна реченица.

Односне реченице могу бити уведене речју ГДЕ, као и месне.

Када односне и месне реченице личе?

Опрез!

Уколико се зависна реченица уведена речју ГДЕ односи на именицу из независне реченице, то је односна реченица.

односне реченице

Подсетник

Послушај

Ово су зависне реченице које одређују време вршења радње у главној реченици.

Временске реченице

временских реченица

Примери

Кад је зазавонио будилник, тргнуо ме је из сна.

Док сам се враћао кући, мислио сам на тебе.

Пружају одговор на питање КАДА?

Временске реченице имају службу прилошке одредбе за време.

временских реченица

Служба

Уколико се зависна реченица уведена речју КАДА односи на глагол из независне реченице, то је временска реченица.

Односне реченице могу бити уведене речју када, као и временске.

Када односне и временске реченице личе?

Опрез!

Уколико се зависна реченица уведена речју КАДА односи на именицу из независне реченице, то је односна реченица.

односне реченице

Подсетник

Послушај

Временске реченице одређују време вршења радње у главној реченици.

Временске реченице имају службу прилошке одредбе за време.

Месне реченице имају службу прилошке одредбе за место.

Месне реченице одређују место вршења радње у главној реченици.

Временске реченице

Месне реченице

Кликни, прочитај, размисли

Вежбамо

Хвала!