Want to make creations as awesome as this one?

I.M. i L.L.K.

More creations to inspire you

Transcript

BOŽIĆNI USTAV

22. prosinca 1990.

1

2

KLIKNI ME!

Gospodarstvo je bilo opterećeno inozemnim dugovima koji su dosegli brojku od 21 milijarde dolara!

Uoči teške operacije Josipa Broza Tita 1980. u Jugoslaviji je vladao opći šok, njegova ličnost smatrala se ultimativnim vođom i uzorom za građane zbog izgrađenog kulta ličnosti. Pogreb Tita u Kući cvijeća održan je uz prisustvo 209 delegacija iz 127 zemalja, 700 000 ljudi i direktan televizijski prijenos u 58 država.

Nakon smrti Tita Jugoslavijom vlada osmeročlano predsjedništvo, sa predstavnikom iz svake republike SFRJ-a. 80-te godine u Jugoslaviji bile su obilježene gospodarskom i političkom krizom te i porastom međunacionalne napetosti.

3

Kriza se u svakodnevnom životu građana najviše očitovala u nestašicama mnogih vrsta robe, benzina, kave, ulja, deterdženta...

Nakon Titove smrti dolazi do upita stabilnosti Jugoslavije. Kriza je krenula na Kosovu gdje se pokrenuo nacionalni pokret. Vlast iz Beograda protivi se njihovim idejama, smatra kako bi Srbija trebala imati veće ovlasti. Uz nejednako raspoređivanje kapitala po državi, što je bio jedan od glavnih razloga pobune federativnih republika, donesen je1986.g. memorandum SANU (osnovan od strane srpskih intelektualaca). Srbija neprestano inzistira na boljem položaju Srba u federaciji. Navedenim događajima i idejama pridružit će se Slobodan Milošević sa svojom osvajačkom politikom "Velike Srbije".

Slobodan Milošević, bio je na čelu srpskih komunista, na vlast dolazi 1986. godine. Tražio je da jugoslavenske federacije gotovo totalno izgube pravo samostalnog odlučivanja. Zanimao se za načelo "jedan čovjek-jedan glas" što bi Srbiji išlo u korist zbog toga što je bila najmnogoljudnija republika. Novi je srpski ustav ukinuo autonomiju Vojvodine i Kosova, a u Crnoj Gori je na vlast postavio svoje izaslanike.

Sukob postiže svoj vrhunac na posljednjem kongresu Saveza komunista Jugoslavije 1990. godine u Beogradu kada su slovenski i hrvatski predstavnici demonstrativno napustili.

Kronologija događaja 1990.

denominirana je valuta

srpske težnje za prevlašću na čelu sa S. Miloševićem

demonstrativno napuštanje kongresa kao simbol pobune

HDZ

put prema samostalnoj RH

donošenje ustava 1990.

Sabor SR Hrvatske usvojio je ustavne amandmane

Zašto su navedene točke izdvojene kao bitne za stvaranje Republike Hrvatske?

"

Možda je ovo tek početak nečega što ne možemo dokučiti. Da je kraj nečega - to smo već osvjedočili. Al pitamo se: čega je početak? U priču o blagostanju ne vjerujem. Perspektivama mira se nadam. A nestabilnosti se bojim. U nas je niklo upravo mnoštvo političkih stranaka. Ima ih od svega nekoliko ljudi. Tko se sjeti, može osnovati stranku. I, ima ih svih fela. Sad te na ulici samo zaustavljaju i pitaju: u kojoj si ti? Z a koju ćeš ti glasovati? Što se mene tiče, nisam ni u jednoj. Ni jedna me ne zadovoljava, ni jedna mi nije po ukusu. Kad je čovjek mlad ne bira. Usrće i nalijeće kojekamo i kojekuda. A kad zađe u stare dane, postane sumnjičav, ili previše izbirljiv.

"

Publicist i leksikograf Josip Šentija opisao je atmosferu u Hrvatskoj uoči višestranačkih izbora.

Što Šentija misli o političkim događajima koji ga okružuju?

Što Šentija govori o uključenosti naroda u politiku citatom: "Kad je čovjek mlad ne bira. Usrće i nalijeće kojekamo i kojekuda. A kad zađe u stare dane, postane sumnjičav, ili previše izbirljiv.". Prisjeti se gradiva politike i gospodarstva i poveži navedeni citat sa političkom kulturom naroda.

Božićni ustav

1

2

3

4

5

Glava I. izvorišne osnove koji ima značenje preambule, gdje se kronološki nabrajaju događaji relevantni za nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost i suverenost od stvaranja hrvatskih kneževina u VII. st. sve do stvaranja samostalne Republike Hrvatske.

Glava II. sadrži temeljne odredbe kojima se RH određuje kao jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država. RH je dosljedno uređena kao građanska država uz posebne odredbe o zaštiti nacionalnih manjina. Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana, a ostvaruje se izborom svojih predstavnika i izravnim odlučivanjem.

Glava III. - Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda obuhvaća sve tri generacije prava koje se razrađuju u tri dijela:Zajedničke odredbe; Osobne i političke slobode i prava; Gospodarska socijalna i kulturna prava. Svatko u RH ima prava i slobode, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

U glavi IV. uređuje se ustrojstvo državne vlasti: Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Sudbena vlast i Državno odvjetništvo. Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti, odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, odlučuje o ratu i miru, donosi akte kojima izražava svoju politiku(rezolucije, deklaracije),donosi strategije nacionalne sigurnosti i obrane RH, ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti, odlučuje o promjeni granica RH, raspisuje referendum, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja u skladu s Ustavom i zakonom.

U glavi V.Ustavni sud RHuređuje se ustavno sudovanje, položaj i ovlasti Ustavnoga suda, čije su temeljne nadležnosti apstraktna kontrola ustavnosti zakona, te ustavnosti i zakonitosti drugih propisa.

Hvala na pažnji!

Za kraj iz navedenog u prezentaciji razmislite o važnosti ustava u državi!