Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

RUKU' I SEDŽDA

RUKU ZNAČI PREGIBANJE UNAMAZU I TU UČIMO:

POVRATKOM SA RUKUA SE USPRAVIMO I SMIRIMO TE UČIMO:

NA SEDŽDI UČIMO:

SUBHANE RABBIJEL AZIM - 3x

SUBHANE RABBIJEL E'ALA - 3x

SEMI' ALLAHU LIMEN HAMIDEH (izgovaramo dok se ispravljamo)RABBENA LEKEL HAMD (izgovorimo kada se ispravimo i smirimo)